Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2014. IV. negyedév 


Európai területi társulás
A 2014. évi LXXV. törvény az európai területi társulásról szól. Az Országgyűlés a gazdasági, társadalmi és területi kohézió megerősítése és a határokon átnyúló, transznacionális, illetve régiók közötti együttműködés előmozdítása érdekében, összhangban az Európai Unió jogi aktusaival alkotta meg a jogszabályt.
Megtekinthető jogszabály: 2014. évi LXXV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Munkaszüneti napok körüli munkarend
A 77/2014. (XI. 28.) HM utasítás a 2015. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről szól. Az utasítás hatálya a Honvédelmi Minisztériumra, a honvédelemért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatalokra, a miniszter közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezetekre, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatra, a miniszter fenntartói irányítása alá tartozó köznevelési intézményre, valamint a Magyar Honvédség katonai szervezeteire terjed ki.
Megtekinthető jogszabály: 77/2014. (XI. 28.) HM utasítás
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Nyomástartó berendezések biztonsági követelményei
A 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról szól. E rendelet hatálya kiterjed a 2004. május 1-jét megelőzően Magyarországon gyártott és forgalomba hozott, acél, alumínium és alumíniumötvözetű, hegesztett kivitelű ötvözetlen acél, alumínium és alumíniumötvözetű, fémből vagy kompozit szerkezettel (a külső felületen bevonattal erősített, fém vagy nemfém béléstesttel) készült gázpalackok üzemeltetésére, javítására, átalakítására, töltésére, töltetváltoztatására, szállítására, azonosítására, megjelölésére, időszakos ellenőrzésére, selejtezésére és a gázpalackok szerelvényeinek alkalmazására.
Megtekinthető jogszabály: 35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Rendőrségi járművek műszaki ellenőrzése
A 40/2014. (XI. 13.) ORFK utasítás a Rendőrség közúti szolgálati gépjárművei műszaki és közlekedésbiztonsági állapotának ellenőrzéséről szóló 42/2010. (OT 24.) ORFK utasítás módosításáról szól. A szemle kiterjed a gépjárművek műszaki, közlekedésbiztonsági állapotára, a forgalmi engedélybe bejegyzett adatok helyességére, valamint a műszaki - amennyiben van, ezzel együtt a megkülönböztető jelzést adó készülék felszerelésére jogosító engedély - érvényességére, külső-belső tisztaságára, a gépjármű tartozékainak meglétére, továbbá a karosszéria állapotára.
Megtekinthető jogszabály: 40/2014. (XI. 13.) ORFK utasítás
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

NAV üzemanyagárak
A NAV közlemény a 2014. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról szól. A közlemény értelmében az ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin alkalmazható ára 387 Ft/l, a gázolaj ára 405 Ft/l, a keverék ára 422 Ft/l ás az LPG autógáz ára 264 Ft/l. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Megtekinthető jogszabály: NAV közlemény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

A NATO Integrált Légvédelmi Rendszere
Az 1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat a NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról szól. A Kormány Magyarország és az Észak-atlanti Szerződés Szervezete tagállamainak légtere védelme érdekében hozzájárul, hogy a NATO Integrált Légvédelmi Rendszerében vagy az azt felváltó rendszerben légvédelmi készenléti szolgálatot teljesítő szövetséges légijárművek a feladattal arányos és erre felkészített erőkkel a magyar légtérbe belépjenek, azon átrepüljenek, illetve szükség esetén a magyar légtérben alkalmazásukra kerüljön sor, amennyiben ezt a Magyar Honvédség légierő ügyeletes parancsnoka is indokoltnak tartja a kialakult helyzetre figyelemmel.
Megtekinthető jogszabály: 1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Ganz Ábrahám emlékérme
A 41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet a "Ganz Ábrahám" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról szól. A négyzet alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 14 gramm, mérete 28,43 mm×28,43 mm, széle sima.Az emlékérme előlapján, a középmezőben a Ganz Ábrahám által alapított egykori vasöntöde épületének ábrázolása látható, előtérben az általa szabadalmaztatott kéregöntéses technológiával gyártott vasúti kerékkel. Az épület kémények alatti homlokzatán az "ALAPÍTVA: 1844" felirat olvasható.
Megtekinthető jogszabály: 41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Statisztikai Tanács tagjai
A 123/2014. (X. 16.) ME határozat az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról szól. Vályi- Nagy Vilmost, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium volt államtitkárát az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátása alól - a jelölés visszavonására tekintettel – felmenti és egyidejűleg dr. Solymár Károly Balázst, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkárát - a 2014. szeptember 1-jétől 2015. március 31-éig terjedő időtartamra - az Országos Statisztikai Tanács tagsági teendőinek ellátásával megbízza.
Megtekinthető jogszabály: 123/2014. (X. 16.) ME határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Illetékbélyegek perforációja
A 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet az illetékbélyegek előállításáról, forgalomba hozataláról és forgalmazásáról szól. Az illetékbélyeggel fizetendő illeték-, igazgatási és bírósági szolgáltatási díj, valamint egyéb fizetési kötelezettségek teljesítéséhez 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 és 10 000 forintos címletű illetékbélyegeket kell forgalomba hozni. Az illetékbélyegek álló téglalap alakúak. Perforálási méretük 25,2x36 mm.
Megtekinthető jogszabály: 32/2014. (X. 21.) NGM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Nyomozással kapcsolatos ügyészi feladatok
A 18/2014. (X. 22.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról szól. A lakás- és ingatlanszerzési célú bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljárások során a közjogi szakággal való együttműködés érdekében a további ügyészi feladatok meghatározásáról és a tájékoztatási kötelezettségről legfőbb ügyészi körlevél rendelkezik.
Megtekinthető jogszabály: 18/2014. (X. 22.) LÜ utasítás
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Ingatlanszerzési célú bűncselekmények
A 18/2014. (X. 22.) LÜ utasítás a vádelőkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti felügyelettel és a vádemeléssel kapcsolatos ügyészi feladatokról szóló 11/2003. (ÜK. 7.) LÜ utasítás módosításáról rendelkezik. A lakás- és ingatlanszerzési célú bűncselekmények miatt folyamatban lévő büntetőeljárások során a közjogi szakággal való együttműködés érdekében a további ügyészi feladatok meghatározásáról és a tájékoztatási kötelezettségről legfőbb ügyészi körlevél rendelkezik.
Megtekinthető jogszabály: 18/2014. (X. 22.) LÜ utasítás
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

NMHH és a Magyari Endre díj
A 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke által alapított elismerésekről és adományozásukról szól. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság feladatkörével összefüggő kiemelkedő tevékenység, teljesítmény elismerése érdekében Dr. Magyari Endre-díjat és Goldmark Péter Károly-díjat alapít és adományozhat.
Megtekinthető jogszabály: 8/2014. (X. 27.) NMHH rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Innováció és pénzkezelés
A 10/2014. (X. 22.) NIH utasítás a pénzkezelési szabályzatról szól. Az utasítás célja, hogy meghatározza azokat a szabályokat, amelyeket a Nemzeti Innovációs Hivatalnál a pénzforgalom és pénzkezelés során érvényesíteni kell, továbbá szabályozza a pénzmozgások, a pénz- és értékkezelés bizonylati rendjét.
Megtekinthető jogszabály: 10/2014. (X. 22.) NIH utasítás
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Lopott gépjárművekkel kapcsolatos rendőri intézkedések
A 36/2014. (X. 22.) ORFK utasítás a gépjárművekkel kapcsolatos bűncselekményeket követő rendőri intézkedésekről szól. Az utasítás részletezi a feljelentést felvevőnek a feladatait, a nyomozás elrendelését követő feladatokat, miszerint az ellopott gépjármű felkutatása érdekében - a gépjármű technikai adatait tartalmazó megkereséssel kell élni az autópálya-kezelők, a parkolótársaságok, az önkormányzatok, a polgárőrség, valamint egyéb civil szervezetek felé, amelyek lopott gépjárművek felkutatásával foglalkoznak.
Megtekinthető jogszabály: 36/2014. (X. 22.) ORFK utasítás
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

NAV üzemanyagárak
A NAV közlemény a 2014. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról szól. A közlemény értelmében az ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin alkalmazható ára 417 Ft/l, a gázolaj ára 421 Ft/l, a keverék ára 452 Ft/l ás az LPG autógáz ára 273 Ft/l. Ha a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Megtekinthető jogszabály: NAV közlemény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Európai Unió-s projektek teljes körű átvilágítása
A 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a 2007-2013 programozási időszakban indított projektek szakaszolásával kapcsolatos egyes feladatokról szól. A Kormány felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a nemzeti fejlesztési minisztert, a nemzetgazdasági minisztert és az emberi erőforrások miniszterét, hogy végezzék el az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósuló, a 2007-2013 programozási időszakban indított, szakaszolással érintett és a feszített megvalósítási ütemezésű projektek teljes körű átvilágítását.
Megtekinthető jogszabály: 1577/2014. (X. 13.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Burundi frank árfolyama
Az MNB közlemény a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróra átszámított árfolyamairól szól. Az MNB az alábbiakban teszi közzé Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam-lapján nem szereplő külföldi pénznemek euróban megadott árfolyamát. A közlemény szerint 1 euró 1971,74 burundi franknak felel meg.
Megtekinthető jogszabály: MNB közlemény
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Alkotmánybíróság öttagú tanácsai
A 1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat az Alkotmánybíróság öttagú tanácsainak összetételéről szól. Az 1. öttagú tanács tagjai: Dr. Kiss László, tanácsvezető alkotmánybíró, Dr. Balsai István, alkotmánybíró, Dr. Juhász Imre, alkotmánybíró, Dr. Paczolay Péter, alkotmánybíró, Dr. Sulyok Tamás, alkotmánybíró.
Megtekinthető jogszabály: 1003/2014. (X. 9.) AB Tü. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Csepeli evezős központ
Az 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat a csepeli evezős és kajak-kenu központ megvalósításához szükséges egyes kérdésekről, valamint a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szól. A kormány támogatja, hogy a beruházás a Csepel-sziget északi szigetcsúcsán valósuljon meg és az építtetője a Nemzeti Sportközpontok legyen.
Megtekinthető jogszabály: 1564/2014. (X. 2.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Bárány Róbert emlékérme
A 38/2014. (X. 6.) MNB rendelet a "Bárány Róbert" rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról szól. A Magyar Nemzeti Bank annak alkalmából, hogy Bárány Róbert 100 éve kapott Nobel-díjat, 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki "Bárány Róbert" megnevezéssel. A kibocsátás időpontja 2014. október 10. Az ovális alakú emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 10,3 gramm, átmérője 30×25 mm, széle sima.
Megtekinthető jogszabály: 38/2014. (X. 6.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Időközi választási költségekről
A 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet az országgyűlési képviselők időközi választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről szól. Az országgyűlési képviselők időközi választása pénzügyi feladat- és költségtervét a Nemzeti Választási Iroda készíti el.
Megtekinthető jogszabály: 6/2014. (IX. 19.) IM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Kátyúk és nyomvályúk kijavítása
A 1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat az országos közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségek megszüntetését célzó, a közlekedésbiztonságot, fenntarthatóságot és térségi elérhetőséget javító program folytatásáról szól. A kormány támogatja a közúthálózaton a nyomvályúk és felületi egyenetlenségeket megszüntetését célzó javító program második ütemének előkészítését.
Megtekinthető jogszabály: 1556/2014. (X. 1.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt )

Hulladékgazdálkodási létesítmények
A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szól. A rendelet felsorolja és részletezi a létesítmények üzemeltetési szabályait.
Megtekinthető jogszabály: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 215.99 kB, zippelt )


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Nagykommentár a tőkepiaci törvényhez Nagykommentár a tőkepiaci törvényhez
Segédlet a mindennapokra a tőkepiac területén dolgozó szakembereknek, érintett tőkepiaci szereplőknek.
Munkaügyi iratminták Munkaügyi iratminták
Több mint 140 iratminta online eléréssel!