Regisztráció

 

 Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2014. II. negyedév 


Nyelvstratégiai feladatok
Az 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet a Magyar Nyelvstratégiai Intézet létrehozásáról szól. Az Intézet feladatai többek között a középtávú magyar nyelvstratégia kidolgozásának irányítása és szakmai felügyelete, a magyar nyelv belső szerkezetének, sajátosságainak, működésének, kultúránk egészével való összefüggésének kutatása és annak eredményének alkalmazása a közoktatásban, illetve nyelvi adattárak fejlesztésének ösztönzése, valamint a nyelvszerkezeti és a nyelvhasználati kutatások terén a különböző szaknyelvek (terminológiák) tudatos fejlesztésének koordinálása, a határon túli és az anyaországi magyar nyelvű terminológia összehasonlító kutatása, összehasonlító terminológiai szótárak összeállítása.
Megtekinthető jogszabály: 55/2014. (III. 4.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 7.35 kB, zippelt )

Vis maior és szúnyoggyérítés
A 129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. (II. 15.) Korm. rendeletet módosítja. A módosítás egyik eleme szerint a vis maior támogatás célja az egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítése, a helyi önkormányzat tulajdonában lévő építményben vagy a helyi önkormányzat vagyonkezelésében lévő, kötelező feladatellátást szolgáló épületben a vis maior események okozta károk helyreállításának és a katasztrófavédelmi szúnyoggyérítéssel összefüggő kiadások részbeni támogatása..
Megtekinthető jogszabály: 129/2014. (IV. 10.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 28.14 kB, zippelt )

Részvénykönyvek vezetése
A 67/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a részvénytársasági részvénykönyv vezetésével összefüggő egyes kérdésekről rendelkezik. A részvénykönyv vezetésére a részvénytársaság igazgatósága elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy könyvvizsgálónak adhat megbízást. Részvénykönyv vezetésére nem adható megbízás a részvénytársaság állandó könyvvizsgálójának. Külföldi illetőségű részvénykönyv vezető abban az esetben bízható meg a részvénykönyv vezetésével, ha a részvénykönyvbe való betekintést a részvénytársaság székhelyén vagy a részvénytársaság székhelyével azonos településen található telephelyen (irodában) is biztosítja. A megbízás tényét, a megbízott adatait, valamint a betekintésre vonatkozó információkat a nyilvánosan működő részvénytársaság honlapján is közzé kell tenni.
Megtekinthető jogszabály: 67/2014. (III. 13.) Korm.
Letölthető jogszabály: (~ 5.08 kB, zippelt )

A várandósgondozás céljai
A 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet a várandósgondozásról szól. A joganyag szerint várandósgondozás célja a várandós nő egészségének megőrzése, a magzat egészséges fejlődésének és egészségesen történő megszületésének elősegítése, a veszélyeztetettség és a szövődmények megelőzése, illetve megfelelő időben történő felismerése, valamint a szülésre, a gyermek korai kötődésére, a szoptatásra és a csecsemőgondozásra való felkészítés. A várandósgondozás akkor kezdődik, amikor a szülész-nőgyógyász szakorvos a méhen belüli várandósságot megállapítja, a rizikó-besorolást elvégzi és erről a várandós részére igazolást ad.
Megtekinthető jogszabály: 26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 15.05 kB, zippelt )

Ügynöki jutalék és közvetítői jog
A 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet a tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szól. A joganyag alkalmazásában a kizárólagos közvetítői jog az egy vagy korlátozott számú közvetítőt - tartós közvetítői szerződés alapján, az adott tevékenységi területen - megillető szerződésközvetítési, illetve szerződéskötési jog, valamint a tevékenységi terület a tartós közvetítői szerződésben meghatározott azon árukör és földrajzi terület vagy azon földrajzi terület és ügyfélkör, amelynek vonatkozásában a közvetítő tevékenységét ellátni köteles, illetve jogosult.
Megtekinthető jogszabály: 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 5.2 kB, zippelt )

Módosult jótállási kötelezettségek
A 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról szól. A rendelet első címként módosítja az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet. A módosítás szerint a jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.
Megtekinthető jogszabály: 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 19.02 kB, zippelt )


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

© Wolters Kluwer   Médiaajánlat   ÁSZF   Szállítási információk   Adatvédelmi nyilatkozat   Impresszum  
Jogszabály
kereső


RSS szolgáltatások
Új jogszabályok
Módosított jogszabályok
Hatályon kívül helyezett jogszabályok
Ingyenes hírlevelek
Iratkozzon fel a Wolters Kluwer Kft. ingyenes hírleveleire, kattintson
Kiemelt ajánlat:
Újdonságaink: Büntetőjog modul Újdonságaink: Büntetőjog modul
Most 20%-os kedvezményes áron! A kedvezmény a modult tartalmazó termékek árából kerül levonásra.
Az Európai Unió adójoga Az Európai Unió adójoga
Az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozása
Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényhez Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényhez
Segítség a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatának tisztességes vagy tisztességtelen voltának megítéléséhez.
A Jogtár adatbázis utolsó frissítése: 2014.04.17. 17:41