Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2014. III. negyedév 


Biztonsági okmány záradékolása
A 86/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet a föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól szóló 47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet módosításáról szól. A módosítás szerint a mezőgazdasági igazgatási szerv a föld tulajdonjogának megszerzésére irányuló jogügyletet tartalmazó, biztonsági okmányon elkészített szerződés, illetve okirat záradékolása során, ha azon nincs elegendő hely a záradékszöveg elhelyezésére, a záradékolást biztonsági okmányon köteles elvégezni és a záradékszöveget tartalmazó pótlapot a szerződéshez, illetve az okirathoz hozzáfűzni. A pótlapon, valamint a szerződésen, illetve az okiraton is fel kell tüntetni, hogy a szerződés, illetve okirat záradékolása pótlapon történt, amely annak elválaszthatatlan részét képezi.
Megtekinthető jogszabály: 86/2014. (VII. 25.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 2.8 kB, zippelt )

Költözik a Miniszterelnökség
A 1401/2014. (VII. 18.) Korm. határozat a Budai Várban található Karmelita kolostor átépítésével összefüggő feladatokról rendelkezik. A határozat szerint a Kormány egyetért önmagával, mi szerint a Miniszterelnökség központi hivatalát a Budapest I. kerület 6460 helyrajzi számú, természetben a Budapest I. kerület Színház utca 5-11. szám alatt található ingatlanban, a Budapest I. kerület 6459 helyrajzi számú, természetben a Budapest I. kerület Színház utca 1-3. szám alatt található ingatlanban, illetve az egykori tábori püspökség szomszédos területén (a továbbiakban: Ingatlan) helyezzék el.
Megtekinthető jogszabály: 1401/2014. (VII. 18.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 2.77 kB, zippelt )

Pedagógusok pótszabadsága
A 2014. évi XXXVI. törvény egyes oktatási tárgyú törvények módosításáról rendelkezik. A joganyag többek között módosítja a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényt is. A módosítás egyik eleme szerint a bölcsődékben, a nevelési-oktatási és a pedagógiai szakszolgálati intézményekben, a felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban a nevelő, nevelő-oktató, oktató munkát, pedagógiai szakszolgálati tevékenységet végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató nevelő, nevelő-oktató, oktató, illetőleg a neveléssel, oktatással, pedagógiai szakszolgálati tevékenységgel összefüggő munkára igénybe vehet.
Megtekinthető jogszabály: 2014. évi XXXVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 33.61 kB, zippelt )

Andy Vajna a felelős kormánybiztos
A 1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szól. A joganyag értelmében a Kormány a hazai filmipar és filmkultúra további fejlesztésének és gazdagításának elősegítése, valamint a terület hatékony működtetése érdekében szükséges kormányzati koordináció ellátása érdekében - 2014. július 1. napjától - Andrew G. Vajnát a nemzeti filmipar fejlesztéséért felelős kormánybiztossá nevezte ki.
Megtekinthető jogszabály: 1360/2014. (VI. 30.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 4.09 kB, zippelt )

Összefonódás engedélyezése
A 11/2014. (VI. 30.) GVH utasítás a vállalkozások összefonódásának a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 24. §-a szerinti engedélyezése iránti kérelem benyújtásához alkalmazandó űrlapról és az ahhoz kapcsolódó kitöltési útmutatóról szól. Például az összefonódás engedélyezése iránti kérelem esetén ismertetni kell röviden az összefonódás lényegét, megnevezve az összefonódásban résztvevőket, az összefonódás típusát az összefonódásban résztvevők tevékenységi területeit, piacait, kiemelve az összefonódás által érintett piacokat, továbbá azt, hogy az összefonódásnak milyen szervezeti és piaci következményei várhatóak a fontosabb piacokon.
Megtekinthető jogszabály: 11/2014. (VI. 30.) GVH
Letölthető jogszabály: (~ 73.45 kB, zippelt )

Számlázóprogram kellékei
A 23/2014. (VI. 30.) NGM rendelet a számla és a nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint az elektronikus formában megőrzött számlák adóhatósági ellenőrzéséről szól. A joganyag egyebek mellett tartalmazza a számlázó programmal szembeni követelményeket is: a számlázó programmal szemben követelmény, hogy kihagyás és ismétlés nélküli, folyamatos sorszámozást biztosítson, és a számlázó programot a jogszabály szerint bejelentsék. A számlázó programnak az adóalany nem magyarországi adószámán történő számla kibocsátásához a belfölditől elkülönített sorszámtartományt kell biztosítania. A sorszámozás folyamatossága nem sérül, ha a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok belső, egymás közötti kapcsolataiban a számlának nem minősülő egyéb számviteli bizonylat kibocsátása, és a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok külső, harmadik személlyel szembeni kapcsolataiban a számla kibocsátása azonos sorszámtartományon belül történik.
Megtekinthető jogszabály: 23/2014. (VI. 30.) NGM
Letölthető jogszabály: (~ 4.74 MB, zippelt )


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Nemzetközi jog Nemzetközi jog
Hiánypótló szak- és tankönyv az ELTE ÁJK Nemzetközi Jogi Tanszék oktatóinak tollából.
Az Európai Unió adójoga Az Európai Unió adójoga
Az Európai Unió adóharmonizációs tevékenységének rendszeres feldolgozása
Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényhez Nagykommentár a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényhez
Segítség a vállalkozások kereskedelmi gyakorlatának tisztességes vagy tisztességtelen voltának megítéléséhez.