Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2003. II. negyedév 


Költségmentesség büntetőeljárásban
A 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet a büntetőeljárás során kérelmezhető személyes költségmentesség igénybevételének feltételeit szabályozza. Az egyik feltétel, hogy a terhelt, illetőleg a pótmagánvádló egy hónapra eső jövedelme egyedülélő esetében ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét, közös háztartásban élők esetén a háztartásban az egy főre jutó havi jövedelem ne haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A jogszabály 2003. július 1. napján lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 9/2003. (V. 6.) IM-BM-PM együttes rendelet a személyes költségmentesség alkalmazásáról a büntetőeljárásban
Letölthető jogszabály: (~ 11.47 kB, zippelt rtf)

Választottbíróság illetéke
A 2003. évi XLI. törvény módosítja az Illetéktörvény 55. §-át. A módosítás szerint a Választottbírósági eljárásban az illeték az eljárás tárgya értékének 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 250 000 forint. Ha az eljárás értéke nem állapítható meg, az illeték 10 000 forint. A módosítás 2003. július 8. napján lép hatályba.

APEH üzemanyagárak
Az APEH közleménye szerint 2003. július 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárak a következők: Ólmozatlan motorbenzinek: ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 230 Ft/l; ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 240 Ft/l; Keverék 230 Ft/l; Gázolajok 206 Ft/l.

Jegybanki alapkamat
A 4/2003. (MK 70.) MNB közlemény értelmében a jegybanki alapkamat alapkamat mértéke - 2003. június 19. napjától - 9,50%.

LÓINFORM és lóútlevél
A 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet részleteiben módosítja az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendeletet, valamint a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendeletet. A módosítások két figyelemre méltó meghatározást is tartalmaznak: a Csikóbélyegzési jegyzőkönyv a LÓINFORM által kiadott, a csikó/ló, illetve az állattartó azonosítására a csikó/ló jelölésről kiadott okirat, amely a marhalevél, valamint a Lóútlevél kiváltásának feltétele. A Lóútlevél egy hatósági bizonyítvány, amely az állat azonosítására, az irányítási intézkedések megtételére való alkalmasságának és állat-egészségügyi forgalomképességének igazolására szolgál, és tartalmazza a tulajdonos adatait is.
Megtekinthető jogszabály: 64/2003. (VI. 16.) FVM rendelet az egyes állatfajok egyedeinek Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 29/2000. (VI. 9.) FVM rendelet, valamint a marhalevél kiváltásáról és kezeléséről szóló 21/1996. (VII. 9.) FM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 22.36 kB, zippelt rtf)

Nyékládháza város lesz
A 95/2003. (VI. 16.) KE határozat szerint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyében található NYÉKLÁDHÁZA, a Hajdú-Bihar megyei KABA, a Komárom-Esztergom megyében található BÁBOLNA, és a Pest megyei ALBERTIRSA nagyközségek 2003. július 1. napjával városi címet kapnak.

Víziközlekedés rendje
A 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet, amely a víziközlekedés rendjéről szól, több más jogszabályt is módosít. Az egyik módosításból megtudhatjuk, hogy a "Víziutat érintő vízimunka" pontos meghatározása a víziúton a víziút állapotát, a hajózás biztonságát és a közlekedést befolyásoló munkavégzés.
Megtekinthető jogszabály: 39/2003. (VI. 13.) GKM rendelet a víziközlekedés rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 4.14 kB, zippelt rtf)

Négynapos autópálya matrica
A 38/2003. (VI. 12.) GKM rendelet részleteiben módosítja az állami kezelésű autópályák használatának díjáról szóló 2/2003. (I. 14.) GKM rendeletet. A módosítás bevezeti a négy napos autópálya matricát. A négynapos matrica a vásárló által megjelölt - legkorábbi 2003. június 13-i és legkésőbb 2003. augusztus 28-i kezdő napra és további három napra kizárólag a D1 járműkategóriára érvényes. A matrica ára 800 Ft + áfa.
Megtekinthető jogszabály: 38/2003. (VI. 12.) GKM rendelet az állami kezelésű autópályák használatának díjáról szóló 2/2003. (I. 14.) GKM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 6.01 kB, zippelt rtf)

Jegybanki alapkamat
A 3/2003. (MK 66.) MNB közlemény értelmében a jegybanki alapkamat mértéke - 2003. június 11. napjától - 7,50%.

Módosult lakástámogatás
A 79/2003. (VI. 6.) Korm. rendelet átfogóan módosítja a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendeletet. A sajtóban már ismertetett és elemzett módosítások az alábbiakban hivatalos formában megtekinthetők.
Megtekinthető jogszabály: 79/2003. (VI. 6.) Korm. rendelet a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 17.91 kB, zippelt rtf)

Erőfeszítésekhez történő hozzájárulás
Az Országgyűlés 65/2003. (VI. 3.) számú, kicsit nyakatekert című határozatával hozzájárulását adja ahhoz, hogy Irak demokratikus újjáépítéséhez szükséges stabilizációs és humanitárius műveletek elősegítése érdekében egy, legfeljebb 300 - váltási időszakban 600 - fős, a szükséges technikai eszközökkel, fegyverzettel, felszereléssel ellátott katonai kontingens kerüljön létrehozásra szállítási és humanitárius feladatok ellátására, az iraki műveleti területre kitelepítésre. A Kontingens védelméről saját maga gondoskodik.
Megtekinthető jogszabály: 65/2003. (VI. 3.) OGY határozat az iraki válság rendezése érdekében tett erőfeszítésekhez történő magyar katonai hozzájárulásról
Letölthető jogszabály: (~ 2.22 kB, zippelt rtf)

Tangazdaságok támogatása
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium pályázatot hirdetett tangazdaságok, tanüzemek támogatásának elnyerésére. A pályázatot a felhívásban foglaltak szerint kell elkészíteni, és az előírt mellékleteket és nyilatkozatokat csatolva kell benyújtani a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Oktatási, Kutatási és Fejlesztési Főosztályára (1055 Budapest V., Kossuth Lajos tér 11.) 2003. június 11-ig. A pályázat elkészítéséhez szükséges táblázati űrlapot, valamint a mellékleteket a pályázó az alábbi internetcímről tölthető le: http://www.agroinform.hu/magazin/palyazatok.php
Megtekinthető jogszabály: FVM pályázati felhívás a tangazdaságok, tanüzemek támogatásának elnyerésére
Letölthető jogszabály: (~ 6.52 kB, zippelt rtf)

Társadalmi szervezetek listája
A Magyar Köztársaság Országgyűlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat 141. § (3) bekezdése alapján az Országgyűlés Elnöke közzétette az (1) bekezdés szerint jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listáját, amelyek közé tartozik a Túlélés '98 Egyesület, az Ügető Tenyésztők Országos Egyesülete és a Füstölgők Társasága.
Megtekinthető jogszabály: Országgyűlés Elnökének közleménye a jegyzékbe vett érdek-képviseleti és társadalmi szervezetek listájáról
Letölthető jogszabály: (~ 11.45 kB, zippelt rtf)

Tankönyvvé nyilvánítás rendje
A 15/2003. (V. 28.) OM rendelet átfogóan módosítja a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 5/1998. (II. 18.) MKM rendeletet. A módosítás értelmében a tankönyvvé nyilvánítás iránti kérelmet a kiadónak - az oktatási miniszterhez nem tartozó szakképesítések szakmai tankönyveinek kivételével - ezentúl az Országos Közoktatási Értékelési és Vizsgaközponthoz kell benyújtania.
Megtekinthető jogszabály: 15/2003. (V. 28.) OM rendelet a tankönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 5/1998. (II. 18.) MKM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 5.95 kB, zippelt rtf)

Tisza-tavi motorcsónak használat
A 76/2003. (V. 28.) Korm. rendelet részleteiben módosítja a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendeletet. A módosítások a Tisza-tavi motorcsónak használat rendjére vonatkoznak. Belső égésű motorral hajtott kishajó és csónak üzemeltetése tilos az Óhalászi holtág, a Porong tava, az Ispán tava, a Hód, a Gaznyilas, továbbá a Partos fenék elnevezésű területeken.
Megtekinthető jogszabály: 76/2003. (V. 28.) Korm. rendelet a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 3.97 kB, zippelt rtf)

Dohánytermelői csoportok
A termelői csoportokról szóló 85/2002. (IX. 18.) FVM rendeletben meghatározott általános feltételek szerint a nyersdohánytermelők kezdeményezésére, az általuk előállított nyersdohány termelésének szervezése, termékeik tárolása, piacképes áruvá történő előkészítése és közös értékesítése céljából dohánytermelői csoportok alapíthatók. A 56/2003. (V. 23.) FVM rendelet a dohánytermelői csoportok létrehozásának különös feltételeit szabályozza.
Megtekinthető jogszabály: 56/2003. (V. 23.) FVM rendelet a dohánytermelői csoportokról
Letölthető jogszabály: (~ 3.4 kB, zippelt rtf)

Tanév rendje
A 12/2003. (V. 23.) OM rendelet részletesen meghatározza a 2003/2004. tanév rendjét. A középiskolai érettségi vizsgákat és szakmai vizsgákat, a szakiskolai szakmai vizsgákat e rendelet 1. számú mellékletében foglaltak szerint kell megtartani. Például a magyar nyelv és irodalom írásbeli érettségi vizsga 2004. május 10-én lesz.
Megtekinthető jogszabály: 12/2003. (V. 23.) OM rendelet a 2003/2004. tanév rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 13.48 kB, zippelt rtf)

Egyéni kegyelmi mentesítés jog értelmezése
A Legfelsőbb Bíróság 3/2003. számú Büntető jogegységi határozata szerint a Btké. 19. §-ának a szabályai a köztársasági elnök által gyakorolt egyéni kegyelmi mentesítésre vonatkoznak; e szabályok közkegyelmi mentesítéssel összefüggésbe nem hozhatók. Az 1990. évi XXXIX. törvény alapján végrehajtási közkegyelemben részesült elítéltek esetében is a Btk. erre vonatkozó szabályai szerint kell a szabadságvesztést kitöltöttnek tekinteni. A mentesítéshez szükséges várakozási idő kezdő napja a büntetés kitöltésének, illetőleg végrehajthatósága megszűnésének napja. A várakozási idő tartama az ítéletben kiszabott büntetéshez igazodik.
Megtekinthető jogszabály: 3/2003. Büntető jogegységi határozat a köztársasági elnök által gyakorolt egyéni kegyelmi mentesítés jogértelmezéséről
Letölthető jogszabály: (~ 6.78 kB, zippelt rtf)

Légszennyezés határértékei és felszállási ciklus
A 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet kijelöli az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeit. A jogszabály hatálya kiterjed azon légszennyezőkre, amelyek az emberi tevékenység következményeként kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat, illékony szerves szénhidrogéneket és ammóniát bocsátanak ki. A rendelet hatálya azonban - a le- és felszállási ciklusok kivételével - nem terjed ki a repülőgépek által kibocsátott légszennyező anyagokra. Repülőgépek le- és felszállási ciklusa a következő időtartamokkal jellemzett periódus minden egyes üzemelési módnál: bevezetés 4 perc; gurulás/földi üresjárat 26 perc; felszállás 0,7 perc; emelkedés 2,2 perc.
Megtekinthető jogszabály: 7/2003. (V. 16.) KvVM-GKM együttes rendelet az egyes levegőszennyező anyagok összkibocsátási határértékeiről
Letölthető jogszabály: (~ 2.45 kB, zippelt rtf)

Földgáz díja
A 30/2003. (V. 9.) GKM rendelet részleteiben módosítja a földgáz díjának megállapításáról szóló 11/1999. (III. 19.) GM rendeletet. A földgáz legmagasabb díjai (áfa nélkül) a módosító rendelet mellékletébe foglaltak szerint alakul. A rendeletben közzétett ár (díj) a hatálybalépés előtt kötött szerződések részévé válik, kivéve, ha a felek az eredeti szerződés változatlan fenntartásában vagy az e rendeletben foglaltaknál alacsonyabb ár (díj) alkalmazásában állapodtak meg.
Megtekinthető jogszabály: 30/2003. (V. 9.) GKM rendelet a földgáz díjának megállapításáról szóló 11/1999. (III. 19.) GM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 4.97 kB, zippelt rtf)

Anyatej-helyettesítő tápszerek
A 23/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet szerint anyatej-helyettesítő és anyatej-kiegészítő (elválasztási) tápszert előállítani, kiszerelni, jelölni, forgalomba hozni, forgalmazni és alkalmazni kizárólag a rendelet által meghatározott módon lehet. A rendelt figyelemre méltó meghatározásokat is tartalmaz: A címke például a tápszer csomagolási egységén a termék legfontosabb adatait és az alkalmazás módját tartalmazó, a közvetlen felhasználónak szóló szöveges tájékoztatás.
Megtekinthető jogszabály: 23/2003. (V. 9.) ESzCsM rendelet az anyatej-helyettesítő és az anyatej-kiegészítő tápszerekről
Letölthető jogszabály: (~ 19.11 kB, zippelt rtf)

Hivatásos gondnok képesítése
A 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet részletesen meghatározza a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásait. Hivatásos gondnok lehet minden nagykorú, cselekvőképes, büntetlen előéletű magyar állampolgár, akivel szemben a jogszabályokban meghatározott kizáró körülmény nem áll fenn, továbbá legalább középfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, és a rendeletben meghatározott képzésen eredményesen részt vett.
Megtekinthető jogszabály: 25/2003. (V. 13.) ESzCsM rendelet a hivatásos gondnoki feladatot ellátó személyek képesítési előírásairól
Letölthető jogszabály: (~ 4.9 kB, zippelt rtf)

Elkobzás végrehajtása
A 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet részletesen rendelkezik a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtásáról. A rendelet szabályozza az elektronikus adatok lefoglalását is: az elektronikus úton rögzített adatot a hatóság adathordozóra történő rögzítés (átmásolás) útján foglalja le, vagy a helyszínen lefoglalt adathordozóról az adatokat szakértő bevonásával menti le.
Megtekinthető jogszabály: 11/2003. (V. 8.) IM-BM-PM együttes rendelet a lefoglalás és a büntetőeljárás során lefoglalt dolgok kezelésének, nyilvántartásának, előzetes értékesítésének és megsemmisítésének szabályairól, valamint az elkobzás végrehajtáról
Letölthető jogszabály: (~ 26.6 kB, zippelt rtf)

Kötelmekkel összefüggő baleset
A 18/2003. (V. 7.) HM rendelet részletesen meghatározza a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának szabályait. Mint ahogy korábban már egyes HM rendeletek esetében megszokhattuk, ez a rendelet is tartalmaz néhány figyelemre méltó meghatározást: például a "Baleset minősítése" az értelmező rendelkezések szerint olyan államigazgatási, illetve társadalombiztosítási üggyel összefüggő eljárás, amelyben az arra illetékes és hatáskörrel rendelkező személy, illetve szerv a baleset kivizsgálását követően határozatban nyilatkozik arról, hogy az üzemi balesetnek minősül-e vagy sem (kötelmekkel összefüggőnek vagy nem összefüggőnek).
Megtekinthető jogszabály: 18/2003. (V. 7.) HM rendelet a honvédelmi ágazatban bekövetkezett balesetek bejelentéséről, kivizsgálásáról és nyilvántartásáról
Letölthető jogszabály: (~ 69.18 kB, zippelt rtf)

AB határozat az eutanáziáról
A 22/2003. (IV. 28.) AB határozattal - mint ahogy a sajtóból már megtudhattuk - az Alkotmánybíróság azt az indítványt, amely szerint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény alkotmányellenesen korlátozza a gyógyíthatatlan betegek önrendelkezési jogát azáltal, hogy nem teszi lehetővé számukra életük orvosi segítséggel történő befejezését, elutasítja. A határozat teljes szövege az alábbiakban elolvasható.
Megtekinthető jogszabály: 22/2003. (IV. 28.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 73.81 kB, zippelt rtf)

Hatáskör átruházása
A Legfelsőbb Bíróság 1/2003. Közigazgatási és Polgári jogegységi határozata értelmében a közigazgatási szerv hatáskörét csak jogszabály felhatalmazása esetén ruházhatja át (delegálhatja). A törvényben megállapított hatáskör gyakorlása történhet úgy is, hogy a közigazgatási szerv valamelyik szervezeti egysége folytatja le az eljárást, de ez a hatáskör jogosultjának személyét és személyes felelősségét nem érinti. A határozat teljes szövege az alábbiakban megtekinthető.
Megtekinthető jogszabály: 1/2003. Közigazgatási és Polgári jogegységi határozat közigazgatási szerv hatáskörének delegálhatóságáról, gyakorlásáról
Letölthető jogszabály: (~ 7.75 kB, zippelt rtf)

Tűzgyújtási tilalom
Az FVM felhívásában tűzgyújtási tilalmat rendelt el. A tűzesetek megelőzése érdekében az ország teljes területén lévő erdőkben és az erdőterületek határától számított 200 méteren belüli területen - a kijelölt tűzrakó helyen is -, valamint a közút és vasút menti fásításokban mindennemű tűzgyújtás, beleértve a parlag- és gazégetést is, 2003. április 18-tól átmeneti időre tilos. Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi, szabálysértést követ el.
Megtekinthető jogszabály: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium felhívása az erdőkre vonatkozó országos tűzgyújtási tilalom elrendeléséről
Letölthető jogszabály: (~ 2.04 kB, zippelt rtf)

Salátatörvénnyel a korrupció ellen
A 2003. évi XXIV. törvény szándéka szerint a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvényeket részlegesen módosítva a korrupciót próbálja visszaszorítani. A 2003. június 9. napján hatályba lépő jogszabály többek közözött módosítja az Államháztartási törvényt, a Gazdasági társaságokról szóló törvényt, a Munka Törvénykönyvét és a Polgári Törvénykönyvet.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi XXIV. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 19.39 kB, zippelt rtf)

Népszavazás eredménye
Az Országos Választási Bizottság a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 34. §-a (2) bekezdésének j) pontja, 128. §-a és 129. §-a alapján közleményében megállapítja és közzéteszi a 2003. április 12-én megtartott országos népszavazás országosan összesített, végleges eredményét.
Megtekinthető jogszabály: Országos Választási Bizottság közleménye a 2003. április 12-én megtartott országos népszavazás végleges eredményéről
Letölthető jogszabály: (~ 3.52 kB, zippelt rtf)

Búza export visszatérítés
A 41/2003. (IV. 18.) FVM-KüM-PM együttes rendelet a búza export-visszatérítéssel történő külpiaci értékesítésének feltételeit határozza meg. A rendelet alapján 225 ezer tonna - a jogszabály 1. számú mellékletben meghatározott - 2002. évi hazai termésű búza export útján történő értékesítésének elősegítésére 450 millió Ft export-visszatérítés vehető igénybe. Tonnánként 2000 Ft export-visszatérítést vehet igénybe az a feltételeknek megfelelő pályázó, amely az elnyert mennyiséget a rendelet hatálybalépését követő 90 napon belül exportálja.
Megtekinthető jogszabály: 41/2003. (IV. 18.) FVM-KüM-PM együttes rendelet a búza export-visszatérítéssel történő külpiaci értékesítéséről
Letölthető jogszabály: (~ 7.87 kB, zippelt rtf)

Módosult munkaügyi jogszabályok
A 2003. évi XX. törvény - jogharmonizációs céllal - több részletben módosítja a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvényt, valamint az ezzel összefüggő törvényeket. Például a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása értelmében a tizennyolcadik életévét be nem töltött személy úszólétesítményen éjszakai munkát csak kivételesen - kiképzési célból, havária vagy más úszólétesítmény mentése esetén - végezhet. A jogszabály - kivételekkel - 2003. július 01. napjával lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi XX. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 28.43 kB, zippelt rtf)

Hasított félsertés export-visszatérítése
A 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelet megállapítja a friss és előhűtött hasított félsertés időszakos export-visszatérítésének szabályait. A rendelet alapján igénybe vehető export-visszatérítés célja a sertéshús piacon jelentkező zavarok enyhítése. Az export-visszatérítésben részesíthető export árualap a rendelet 1. számú mellékletében meghatározott kizárólag hazai eredetű agrártermékekre legfeljebb 5000 tonna mennyiségre és legfeljebb 750 millió Ft összegig, 150 Ft/hasított testkilogramm mértékben vehető igénybe.
Megtekinthető jogszabály: 38/2003. (IV. 11.) FVM rendelet a friss és előhűtött hasított félsertés időszakos export-visszatérítéséről
Letölthető jogszabály: (~ 7.98 kB, zippelt rtf)

Módosult jogi szakvizsgadíj
A 7/2003. (IV. 11.) IM rendelet több ponton módosítja a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendeletet. A módosítás értelmében a jogi szakvizsga díja részvizsgánként 18 000 Ft. A megismételt írásbeli vizsga és a pótvizsga díja 15 000 Ft, a megismételt részvizsga díja 20 000 Ft. A rendelet 2003. április 19. napján lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 7/2003. (IV. 11.) IM rendelet a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 2.93 kB, zippelt rtf)

Illegális migráció kezelésének támogatása
Az Országos Bűnmegelőzési Tanács pályázatot hirdet az illegális migráció kezelése elősegítése érdekében végzett tevékenység támogatására. A pályázat benyújtásának határideje: 2003. május 10. Pályázni csak az OBmT által kiadott pályázati adatlap kitöltésével, az ott megjelölt mellékletek egyidejű csatolásával lehet. Az adatlap beszerezhető a www.obmt.hu honlap címről vagy az OBmT titkárságáról.(Budapest XII., Németvölgyi út 41. 2. ép. II. em. 224.)
Megtekinthető jogszabály: Országos Bűnmegelőzési Tanács pályázati felhívása az illegális migráció kezelésének támogatására
Letölthető jogszabály: (~ 3.27 kB, zippelt rtf)

Forgalomszabályozás és közúti táblák elhelyezése
A 18/2003. (IV. 9.) GKM rendelet átfogóan módosítja az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendeletet. A módosítás értelmében például a "Hólánc használata kötelező" jelzőtáblát ott és akkor lehet elhelyezni, ahol a rendkívüli időjárási körülmények folytán az adott útszakaszon olyan útviszonyok állnak elő, amikor a biztonságos haladáshoz a hólánc használata nélkülözhetetlen. A rendelet 2003. április 30. napján lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 18/2003. (IV. 9.) GKM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 8.72 kB, zippelt rtf)

Pénzhamisítás kis értékre
A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága által meghozott 1/2003. számú büntető jogegységi határozat értelmében a Btk. 304. §-ának (3) bekezdése szerint a tízezer forintot meg nem haladó értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás - a váltópénz meghamisítását kivéve - nem bűncselekmény. Ha pénz utánzásával követik el, akkor az 1999. évi LXIX. törvény 163. §-ában meghatározott szabálysértésnek minősülhet, egyéb módon elkövetve szabálysértést sem valósít meg.
Megtekinthető jogszabály: 1/2003. Büntető jogegységi határozat jogértelmezése annak, hogy tízezer forintot meg nem haladó értékű pénzre elkövetett pénzhamisítás bűncselekménynek minősül-e a Btk. 304. § (3) bekezdése szerint
Letölthető jogszabály: (~ 5.95 kB, zippelt rtf)

Házi őrizet szabályai
A 6/2003. (IV. 4.) IM-BM együttes rendelet megállapítja a házi őrizet végrehajtásának részletes szabályait. A rendelet 2003. július l-jén lép hatályba, ezzel egyidejűleg a házi őrizet végrehajtásáról szóló 2/2000. (II. 26.) IM-BM együttes rendelet a hatályát veszti.
Megtekinthető jogszabály: 6/2003. (IV. 4.) IM-BM együttes rendelet a házi őrizet végrehajtásáról
Letölthető jogszabály: (~ 9.5 kB, zippelt rtf)

Állatkertek támogatása
A 8/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelet részletesen meghatározza a helyi önkormányzatok részére állat- és növénykertek, vadasparkok fenntartására adható támogatások igénybevételének rendjét. A rendelet hatálya azon helyi önkormányzatokra terjed ki, amelyek állat- és növénykertet, vadasparkot tartanak fenn, vagy ha a fentiek működtetésére a tárgyévben hosszú távú - legalább 3-5 éves - közszolgáltatási szerződést kötnek. A támogatás a rendelet melléklete szerinti nyomtatvány kitöltésével igényelhető.
Megtekinthető jogszabály: 8/2003. (IV. 3.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére állat- és növénykertek, vadasparkok fenntartására adható támogatások igénybevételének rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 3.9 kB, zippelt rtf)

Aujeszky-féle betegség és a sertés-tenyészállomány
A 36/2003. (III. 31.) FVM rendelet részletesen meghatározza a sertésállományok Aujeszky-féle betegségtől való mentesítésének szabályait. A rendelet fogalom meghatározásaiból megtudhatjuk, hogy a sertés-tenyészállomány az a sertésállomány, amelyben szaporítás céljából tenyészkant, tenyészsüldőt vagy tenyészkocát tartanak továbbá a tenyészkan minden 6 hónapos kornál idősebb, az állattenyésztési jogszabályok szerint tenyésztési célra kiválasztott, hímivarú sertés.
Megtekinthető jogszabály: 36/2003. (III. 31.) FVM rendelet a sertésállományok Aujeszky-féle betegségtől való mentesítésének szabályairól és a mentesség fenntartásáról
Letölthető jogszabály: (~ 11.24 kB, zippelt rtf)

Fontosabb statisztikai adatok
A különböző ellátások megállapításának alapjául több statisztikai adat szolgál, ezért a KSH 2002. évre vonatkozóan az ehhez szükséges főbb adatokat (kerekített formában) az alábbiakban teszi közzé: Bruttó átlagkereset: 122 500 Ft/fő/hó; Nettó átlagkereset: 77 600 Ft/fő/hó; Bruttó kereseti index: 118,3% (2001. év = 100); Nettó kereseti index: 119,6% (2001. év = 100); Fogyasztói árindex: 2002. december 104,8% (2001. december = 100); 2002. év 105,3% (2001. év = 100).


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal