Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2003. III. negyedév 


Titoktartás irányelvei
Az OM tájékoztatót adott ki a pedagógusokat terhelő titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések értelmezéséhez, alkalmazásához. A tájékoztató szerint nem tartozik a bizalmas információk körébe, ha a tanulót dohányzáson, italozáson, "füvezésen" érik tetten az iskolában, kollégiumban, kiránduláson. Ez a magatartás ugyanis tilos, ezért megalapozza a fegyelmi eljárás megindítását.Bizalmas információról van szó azonban akkor, ha a tanuló saját maga kér tanácsot pedagógusától, azért mert szeretne leszokni káros szenvedélyéről.
Megtekinthető jogszabály: OM tájékoztató a titoktartási kötelezettségre vonatkozó rendelkezések értelmezéséhez, alkalmazásához
Letölthető jogszabály: (~ 3.4 kB, zippelt rtf)

Tartós jótállás
A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint a Magyar Köztársaság területén fogyasztói szerződés keretében értékesített, a rendelet mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre a rendelet szabályai szerinti jótállási kötelezettség terjed ki. A jótállás időtartama egy év.
Megtekinthető jogszabály: 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról
Letölthető jogszabály: (~ 4.3 kB, zippelt rtf)

Kismamapótlék kifizetése
A 152/2003. (IX. 23.) Korm. rendelet a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék kifizetésének rendjét írja elő. Aki a 2000. január 1-je és 2002. március 7-e közötti időszakban gyermekgondozási segélyben részesült, a gyes tényleges folyósításának időtartamára külön rendeletben meghatározott jövedelempótlékra jogosult, amennyiben részére jövedelempótlék-folyósítás még nem történt. A jövedelempótlék havi összege gyermekszámtól függetlenül 6700 Ft.
Megtekinthető jogszabály: 152/2003. (IX. 23.) Korm. rendelet a gyermekgondozási segély melletti jövedelempótlék kifizetésének rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 6.96 kB, zippelt rtf)

APEH üzemanyagárak
APEH közleménye szerint a 2003. október 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárak a következők: ESZ-95 ólmozatlan motorbenzin 240 Ft/l; ESZ-98 ólmozatlan motorbenzin 249 Ft/l; Keverék 239 Ft/l; Gázolajok 210 Ft/l.

Kuszkuszfélék férőhelye
Az 13/2003. (IX. 9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet részleteiben módosítja az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól szóló 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletet. A jogszabály melléklete tartalmazza az egyes állatfajok elhelyezési követelményeit. A kuszkuszféléknek például minimum nyolc négyzetméter belső férőhely szükséges. Az alábbiakban a módosított rendeletet tölthetjük le.
Megtekinthető jogszabály: 3/2001. (II. 23.) KöM-FVM-NKÖM-BM együttes rendelet az állatkert és az állatotthon létesítésének, működésének és fenntartásának részletes szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 39.91 kB, zippelt rtf)

Munkavállaló szabad zuhanása
A Munkavédelmi Törvény felhatalmazása alapján a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium rendeletet alkotott az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról. A 11/2003. (IX. 12.) FMM rendeletet a szervezett munkavégzés keretében folytatott ipari alpintechnikai tevékenységre kell alkalmazni. A rendeletből megtudhatjuk, hogy a dinamikus kötél olyan körszövött kötél, amely csökkenteni képes a munkavállaló szabad zuhanása során fellépő erőhatást.
Megtekinthető jogszabály: 11/2003. (IX. 12.) FMM rendelet az ipari alpintechnikai tevékenység biztonsági szabályzatáról
Letölthető jogszabály: (~ 25.52 kB, zippelt rtf)

Garni és wellness
Az 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet átfogóan módosítja a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendeletet. A joganyag új kategóriaként bevezeti a "welness" szállót, és jogszabályi szinten nevesíti az eddig csak a köznyelvben élő "garni szálló" fogalmát (szálloda étterem nélkül).
Megtekinthető jogszabály: 54/2003. (VIII. 29.) GKM rendelet a kereskedelmi és a fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásáról, valamint a falusi szálláshelyek minősítéséről szóló 45/1998. (VI. 24.) IKIM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 27.46 kB, zippelt rtf)

Induktivitás és kapacitás kombinációja
A 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet meghatározza a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményeket. A joganyagban találkozhatunk egy igen csinos megfogalmazással, amely "fénycsőelőtét" pontos fogalmát fejti ki: a fénycsőelőtét a hálózat és egy vagy több fénycső közé kapcsolt olyan egység, amely induktivitás, kapacitás vagy induktivitás és kapacitás kombinációja útján elsősorban a fénycsövek áramának kívánt értékére való beállítására szolgál. Magában foglalhat a hálózati feszültség transzformálására olyan elemeket, amelyek segítenek a gyújtófeszültség és az előfűtő áram előállításában, megakadályozzák a hideggyújtást, csökkentik a stroboszkóp hatást, javítják a teljesítménytényezőt és/vagy elnyomják a rádiófrekvenciás zavart.
Megtekinthető jogszabály: 55/2003. (IX. 4.) GKM rendelet a fénycsőelőtétekre vonatkozó energiahatékonysági követelményekről
Letölthető jogszabály: (~ 12.78 kB, zippelt rtf)

Tyúkok és fegyencek
2003. szeptember 1. napján lépett hatályba a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól. A rendeletből megtudhatjuk, hogy a szabadtartás során a kifutóban legalább 4 négyzetméternek kell jutni egy tojótyúkra. Összehasonlításképpen a szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet szerint a zárkában (lakóhelyiségben) elhelyezhető létszámot úgy kell meghatározni, hogy minden elítéltre legalább hat köbméter légtér, és férfi elítéltek esetén három négyzetméter, a fiatalkorúak, illetve a női elítéltek esetén három és fél négyzetméter mozgástér jusson.
Megtekinthető jogszabály: 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ , zippelt rtf)

Sorozás rendje
A 29/2003. (VIII. 27.) HM rendelet meghatározza a 2004. évi, illetve a 2005. év első félévi sorállományváltás és sorozás végrehajtásának rendjét. A rendelet tartalmazza a behívások és leszerelések pontos dátumait.
Megtekinthető jogszabály: 29/2003. (VIII. 27.) HM rendelet a 2004. évi, illetve a 2005. év első félévi sorállományváltás és sorozás végrehajtásának rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 1.92 kB, zippelt rtf)

Ügyvéd költségei
32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet tételesen meghatározza a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségeket. Például polgári perben, az elsőfokú bírósági eljárásban az ügyvéd munkadíjának a pervesztes felet terhelő összege10 millió Ft-ot meg nem haladó pertárgyérték esetén a pertárgyérték 5%-a, de legalább 10 000 Ft. A rendelet 2003. szeptember 1. napján lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 32/2003. (VIII. 22.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható ügyvédi költségekről
Letölthető jogszabály: (~ 2.91 kB, zippelt rtf)

Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatások
A 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet részleteiben módosítja a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendeletet. A módosító jogszabály többek között beiktatja a "Méltányosságból engedélyezhető egészségügyi szolgáltatások" és a "Méltányosságból engedélyezhető pénzbeli ellátások" fogalmát.
Megtekinthető jogszabály: 130/2003. (VIII. 22.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 6.46 kB, zippelt rtf)

Állatszállítás állatvédelme
Az 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet részletesen meghatározza az állatszállítás állatvédelmi szabályait. A rendelet hatálya többek között nem terjed ki a magánutazás során a tulajdonos által kísért kedvtelésből tartott állatra, azonban kiterjed a baromfi, házinyúl, háziasított madarak gazdasági célú tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó szállítására. A jogszabályból azt is megtudhatjuk, hogy az "átrakodási pont" az a hely, ahol a szállítást az állat egyik szállítóeszközről a másikra való átrakodása céljából megszakítják.
Megtekinthető jogszabály: 52/2003. (VIII. 15.) GKM-FVM együttes rendelet az állatszállítás állatvédelmi szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 29.94 kB, zippelt rtf)

Fogyasztó szavatossági igénye
A 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet meghatározza a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésének szabályait. A rendelet szerint amennyiben a fogyasztó szavatossági igényt kíván érvényesíteni a forgalmazóval szemben, a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
Megtekinthető jogszabály: 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről
Letölthető jogszabály: (~ 5.16 kB, zippelt rtf)

Sportrendezvény rendjének megbontása
A 117/2003. (VII. 30.) Korm. rendelet két új tényállással kiegészíti az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendeletet. Az egyik új szabálysértési tényállás a "Sportrendezvény rendjének megbontása" a másik a "Sportrendezvényről kitiltás szabályainak megszegése" címet viseli.
Megtekinthető jogszabály: 117/2003. (VII. 30.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 2 kB, zippelt rtf)

Műemlék bíróság
A 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet egyes ingatlanokat műemlékké nyilvánít, illetve műemléki védettségek megszüntetéséről is rendelkezik. Műemlék lett többek között a Budapest V. kerület, Markó utca 27. szám alatti, 24941 helyrajzi számú ingatlan, amely a Fővárosi Bíróság épülete.
Megtekinthető jogszabály: 10/2003. (VII. 24.) NKÖM rendelet egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről
Letölthető jogszabály: (~ 4.22 kB, zippelt rtf)

Beltag munkaviszonya
A Legfelsőbb Bíróság 3/2003. Polgári jogegységi határozata szerint a munkaviszony létesítésének munkajogi feltételei, betéti társaság egyetlen természetes személy beltagja esetében, nem állnak fenn. Az üzletvezetésre és ennek keretében a munkáltatói jogok gyakorlására egyedül jogosult személynek és a munkavállaló személyének az egybeesése kizárja a munkaviszonyra jellemző alá-, fölérendeltség érvényesülését.
Megtekinthető jogszabály: 3/2003. Polgári jogegységi határozat munkaviszony létesítésének lehetőségéről a betéti társaságnak az üzletvezetésre egyedül jogosult egyedüli beltagjával
Letölthető jogszabály: (~ 4.6 kB, zippelt rtf)

Postai díjak
A 11/2003. (VII. 18.) IHM rendelet átfogóan módosítja a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/2002. (XI. 12.) IHM rendeletet. A szabványlevél távolsági díja 40 Ft-ról 44 Ft-ra emelkedik. A módosítások 2003. augusztus 1-jén lépnek hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 11/2003. (VII. 18.) IHM rendelet a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 4/2002. (XI. 12.) IHM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 2.44 kB, zippelt rtf)

Nézőtéri erőszak megelőzése
A Kormány a sportrendezvények biztonságos lebonyolítása, a sportszerű szurkolás kultúrája kialakításának elősegítése érdekében határozatot hozott a nézőtéri erőszak - különösen a futballhuliganizmus - megelőzéséhez, illetve visszaszorításához szükséges intézkedésekről.
Megtekinthető jogszabály: 1071/2003. (VII. 18.) Korm. határozat a nézőtéri erőszak - különösen a futballhuliganizmus - megelőzése, illetve visszaszorítása érdekében szükséges intézkedésekről
Letölthető jogszabály: (~ 4.42 kB, zippelt rtf)

Közoktatási törvénymódosítás
Az alábbiakban közzé tesszük a 2003. évi LXI. törvényt, amely átfogóan módosítja a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény. A módosítások - kevés kivétellel - 2003. szeptember 1. napján lépnek hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi LXI. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 105.76 kB, zippelt rtf)

Önkormányzatok támogatása
A Pénzügyminisztérium közleményében közzétette az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok 2003. évi I. ütemű támogatásának mértékékét. A közlemény szerint például Magyarlukafa 1.208.000 Ft. támogatást kap.
Megtekinthető jogszabály: PM közlemény az önhibájukon kívül hátrányos helyzetben levő helyi önkormányzatok 2003. évi I. ütemű támogatásáról
Letölthető jogszabály: (~ 30.68 kB, zippelt rtf)

Off Shore államok listája
A 8007/2003. (VII. 15.) PM tájékoztató közzéteszi a társasági adó törvény 4. § 11. pontjában foglaltaknak megfelelő államok listáját, amelyekben a külföldi személy jövedelmére jogszabály nem ír elő társasági adó vagy annak megfelelő adókötelezettséget, vagy az adóévre fizetendő, a társasági adónak megfelelő adó és az adózás előtti eredménynek megfelelő összeg százalékban kifejezett hányadosa nem éri el a Tao. 19. § (1) bekezdésében előírt mérték kétharmadát, illetve amelyekben jellemzően az ellenőrzött külföldi társaság - köznyelven Off Shore cég - székhelye található.
Megtekinthető jogszabály: 8007/2003. (VII. 15.) PM tájékoztató a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontjában foglaltaknak megfelelő államokról, amelyekben jellemzően az ellenőrzött külföldi társaság székhelye található
Letölthető jogszabály: (~ 2.1 kB, zippelt rtf)

Módosult kedvezménytörvény
A 2003. évi LVII. törvény átfogóan módosítja a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvényt. A sokat vitatott, a sajtóban már ismertetett módosítások pontos szövegét az alábbiakban megtekinthetjük.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi LVII. törvény a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 18.01 kB, zippelt rtf)

A 4-es metró támogatása
A 2003. évi LV. törvény szerint a Magyar Állam a központi költségvetésből támogatást nyújt Budapest Főváros Önkormányzata részére a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar-Budapest Keleti pályaudvar között történő megépítéséhez. A támogatás összege 2002. évi áron, általános forgalmi adó nélkül összesen 153 943,9 millió Ft.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi LV. törvény a budapesti 4-es - Budapest Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti - metróvonal első szakasza megépítésének állami támogatásáról
Letölthető jogszabály: (~ 3.5 kB, zippelt rtf)

Tengeri halászhajók követelményei
A 43/2003. (VII. 2.) GKM rendelet több helyen módosít egy Magyarországon minden valószínűség szerint eddig még nem alkalmazott jogszabályt, a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendeletet. Ezentúl új halászhajónak többek között az a hajó minősül, amelynek az építési vagy jelentős átalakítását célzó átépítési szerződésének megkötésére 2003. január 1-jén vagy azt követően kerül sor.
Megtekinthető jogszabály: 43/2003. (VII. 2.) GKM rendelet a 24 méter és annál nagyobb hosszúságú tengeri halászhajókra vonatkozó biztonsági követelményekről szóló 22/2002. (IV. 27.) KöViM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 16.37 kB, zippelt rtf)

Bírósági letétkezelés szabályai
A 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet részletesen előírja a bírósági letétkezelés szabályait. A rendelet szerint teljesítési és őrzési letétként kétezer forintot meghaladó összegű pénz, továbbá őrzési letétként ötezer forintot meghaladó értékű tárgy, elnöki letétként ötszáz forintot meghaladó értékű pénz helyezhető bírósági letétbe. A jogszabály 2003. július 3. napján lépett hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet a bíróságon kezelt letétekről
Letölthető jogszabály: (~ 12.84 kB, zippelt rtf)

Vámnyomozás szabályai
A 17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes rendelet megállapítja a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályait, továbbá a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályait. A rendelet hatálya a Vám- és Pénzügyőrség által folytatott büntetőeljárásokra terjed ki.
Megtekinthető jogszabály: 17/2003. (VII. 1.) PM-IM együttes rendelet a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 65 kB, zippelt rtf)

Pártalapítvány támogatása
A 2003. évi XLVI. törvény módosítja a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvényt. A módosítással beiktatott szöveg a párt működését segítő, tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítvány költségvetési támogatásának feltételeit szabályozza.
Megtekinthető jogszabály: 2003. évi XLVI. törvény a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 2.49 kB, zippelt rtf)

Életbe lépett az új Be.
A 2003. július 1. napján hatályba lépett, de előtte már többször módosított új Büntetőeljárási törvény jelenlegi állapotát az alábbiakban megtekinthetjük.
Megtekinthető jogszabály: 1998. évi XIX. törvény a büntetőeljárásról
Letölthető jogszabály: (~ 169.82 kB, zippelt rtf)

Sajtó tájékoztatása
A 26/2003. (VI. 26.) BM-IM együttes rendelet a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatás feltételeit szabályozza. Amennyiben a tájékoztatást nem tagadható meg, közölni lehet az eljárás során megállapított tényeket, a bűncselekmény körülményeit és okait, a nyomozó hatóságnak a felderítés és a bizonyítási eszközök beszerzése érdekében tett intézkedését és az eljárás állását. A nyomozó hatóság a tájékoztatás során a büntetőügy bizonyítékait nem értékelheti és nem mérlegelheti a tényállás várható alakulását, illetve a várható jogkövetkezményeket. Az olyan intézkedésről, amely ellen jogorvoslatnak van helye, a sajtót csak az intézkedésnek a jogorvoslatra jogosulttal történő közlését követően lehet tájékoztatni.
Megtekinthető jogszabály: 26/2003. (VI. 26.) BM-IM együttes rendelet a büntetőeljárás nyomozási szakaszában a sajtónak adandó tájékoztatásról
Letölthető jogszabály: (~ 3.43 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal