Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2005. I. negyedév 


Elektromosan ösztökélt vágóállatok
A 24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról szól. A jogszabály meghatározásaiból megtudhatjuk, hogy a "bárd" az csontok vágására szolgáló húsipari kéziszerszám, az "elektromos ösztöke" a vágóállatokat adott irányba való haladásra késztető villamos eszköz, és a "veszélyes vágóállat" olyan veszélyes viselkedésű állat, amely a kezelőjére, valamint a vágóállatokra fizikai veszélyt jelent.
Megtekinthető jogszabály: 24/2005. (III. 23.) FVM rendelet a vágóállatok levágásának és feldolgozásának Biztonsági Szabályzatáról
Letölthető jogszabály: (~ 14.86 kB, zippelt rtf)

Elektronikus aláírási szolgáltatások
A 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről szól. A rendelet hatálya kiterjed a belföldi lakóhelyű vagy belföldön tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyekre, illetve belföldi székhelyű (telephelyű) jogi személyekre vagy jogi személyiség nélküli szervezetekre amelyek a vonatkozó jogszabály szerinti elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatást nyújtanak vagy a Nemzeti Hírközlési Hatósághoz ilyen szolgáltatás nyújtására irányuló bejelentést tesznek.
Megtekinthető jogszabály: 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet az elektronikus aláírással kapcsolatos szolgáltatásokra és ezek szolgáltatóira vonatkozó részletes követelményekről
Letölthető jogszabály: (~ 17.01 kB, zippelt rtf)

Munka Törvénykönyv módosítás
A 2005. évi VIII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról rendelkezik. A módosítások alapvetően a munkavállalói érdekképviseletekkel kapcsolatos kérdéseket érintik.
Megtekinthető jogszabály: 2005. évi VIII. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 4.59 kB, zippelt rtf)

Csúszólap mentén mozgó földtömeg
A 9/2005. (III. 11.) BM rendelet a pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak 2005. évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szól. Jogszabály szerint földcsuszamlásnak minősül a természetes egyensúlyát vesztett lejtő vagy csúszólap mentén mozgó földtömeg, amely közintézményt vagy legalább három beépített ingatlant érint, illetve a csuszamlás árvizet vagy más katasztrófahelyzetet idézhet elő.
Megtekinthető jogszabály: 9/2005. (III. 11.) BM rendelet a pincerendszerek, természetes partfalak és földcsuszamlások veszélyelhárítási munkálatainak 2005. évi költségvetési támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 162.83 kB, zippelt rtf)

Állatkertek támogatása
A 11/2005. (III. 8.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására, valamint működési, felújítási és beruházási feladataira adható támogatások igénybevételének rendjéről szól. rendelet hatálya azokra a helyi önkormányzatokra terjed ki, amelyek állatkertet tartanak fenn, vagy amelyek állatkert működtetésére a tárgyévben hatályos, legalább 5 évre szóló közszolgáltatási szerződéssel rendelkeznek.
Megtekinthető jogszabály: 11/2005. (III. 8.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére állatkertek fenntartására, valamint működési, felújítási és beruházási feladataira adható támogatások igénybevételének rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 6.78 kB, zippelt rtf)

Sajátos nevelési igényű gyermekek
A 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról szól. A sajátos nevelési igényű gyermekek alatt a jogszabály a testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, halmozottan fogyatékos, valamint a pszichés fejlődés zavarai miatt a nevelési, tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott gyermekeket érti.
Megtekinthető jogszabály: 2/2005. (III. 1.) OM rendelet a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a Sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról
Letölthető jogszabály: (~ 110.96 kB, zippelt rtf)

Art mozik támogatása
A 6/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet az "art" mozihálózat fejlesztésének támogatásáról szól. A pályázaton azok a helyi önkormányzatok vehetnek részt, amelyek a fejleszteni kívánt mozi tulajdonosai, továbbá azok, amelyek vállalják, hogy a más tulajdonú mozi működéséhez a pályázat megvalósulását követő három évben folyamatosan, az éves működési, üzemeltetési költségek legalább 15%-át biztosítják.
Megtekinthető jogszabály: 6/2005. (III. 1.) NKÖM rendelet az "art" mozihálózat fejlesztésének támogatásáról
Letölthető jogszabály: (~ 9.13 kB, zippelt rtf)

Törvény a Szülőföld Alapról
A 2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról szól. A jogszabály szerint a Szülőföld Alap elkülönített állami pénzalap. Célja a határon túli magyarságnak a szülőföldjén való - egyéni és közösségi - boldogulása, anyagi és szellemi gyarapodása, nyelvének és kultúrájának megőrzése és továbbfejlesztése, az anyaországgal való sokoldalú kapcsolatának fenntartása és erősítése érdekében támogatások nyújtása.
Megtekinthető jogszabály: 2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról
Letölthető jogszabály: (~ 8.84 kB, zippelt rtf)

Dandáronként egy lelkész
A 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet az önkéntes haderőre történő áttéréssel összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról rendelkezik. A joganyag szerint háborúban minden dandárhoz és minden ezredhez tisztként legalább egy lelkészt kell biztosítani.
Megtekinthető jogszabály: 28/2005. (II. 15.) Korm. rendelet az önkéntes haderőre történő áttéréssel összefüggésben egyes kormányrendeletek hatályon kívül helyezéséről, illetőleg módosításáról

Fegyveres szervek
A 2005. évi I. törvény a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról szól. A módosítások értelmében ezentúl hivatásos szolgálat fegyveres szerven kívül teljesíthető az Európai Unió intézményeiben nemzeti szakértőként foglalkoztatott, illetve az Európai Unió vagy a NATO szervezeteinél nemzetközi együttműködés keretében vállalt misszió tagjaként is.
Megtekinthető jogszabály: 2005. évi I. törvény a fegyveres és rendvédelmi szervekkel összefüggő egyes törvények módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 15.87 kB, zippelt rtf)

Módosult Fészekrakó rendelet
A 32/2005. (II. 15.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendeletet módosítja. A módosítás szerint az állami készfizető kezességvállalás további feltétele, hogy a nyújtott kölcsön teljes összege nem haladja meg a hitelcél szerinti ingatlan vételárának, új lakás vásárlása vagy építése esetén pedig a telekárral együtt számított, általános forgalmi adót tartalmazó vételárának vagy építési költségének 90%-át.
Megtekinthető jogszabály: 32/2005. (II. 15.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 2.15 kB, zippelt rtf)

Önkormányzati kórusok támogatása
Az 5/2005. (II. 15.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok fenntartására adható támogatások igénybevételének rendjét szabályozza. A jogszabály alkalmazásában hivatásos önkormányzati zenekar és énekkar a 2005. január 1-jét megelőzően a helyi önkormányzat által létrehozott és fenntartott, költségvetési szervként működő együttes, a helyi önkormányzat által alapított és kizárólagos tulajdonában lévő, vele közhasznú megállapodást kötött közhasznú társasági formában működő együttes, valamint az olyan önálló jogi személyiségű hivatásos együttes, amelyekkel a helyi önkormányzat a rendeletben meghatározott célok megvalósítása, illetve feladatok ellátása érdekében 2004. szeptember 1-jéig hosszú távú - legalább 5 éves - közszolgáltatási szerződést kötött.
Megtekinthető jogszabály: 5/2005. (II. 15.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok részére a hivatásos önkormányzati zenekarok és énekkarok fenntartására adható támogatások igénybevételének rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 4.88 kB, zippelt rtf)

Emberi vér gyűjtése
A 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről szól. A jogszabály olyan vérfagyasztó meghatározásokat is tartalmaz mint a poolozot fehérvérsejtmentes trombocita koncentrátum ami olyan trombocita szuszpenzió, amelyet teljes vér egységek feldolgozásából a szétválasztás során vagy azt követően a vér egységekből származó trombocita egységek poolozása útján állítanak elő, és amelyből a fehérvérsejteket eltávolítják.
Megtekinthető jogszabály: 3/2005. (II. 10.) EüM rendelet az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről
Letölthető jogszabály: (~ 26.14 kB, zippelt )

Kártevők riasztása
A 8/2005. (II. 11.) FVM rendelet a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendeletet módosítja. A módosítás értelmében a mezőőr sörétes vadászlőfegyverét lakott területen kívül kártevő riasztására, és vaktölténnyel vadriasztásra használhatja.
Megtekinthető jogszabály: 8/2005. (II. 11.) FVM rendelet a mezőőrök és hegyőrök szolgálati viszonyáról szóló 29/1998. (IV. 30.) FM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 1.98 kB, zippelt rtf)

Nap, hold, levél, és a diákigazolvány
A 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról szól. A jogszabály szerint az állandó diákigazolvány fajtáin belül az egyes altípusokat a diákigazolványon feltüntetett piktogram alapján kell megkülönböztetni: a nappali tagozat diákigazolványa nap, az esti tagozat diákigazolványa hold, a levelező tagozat diákigazolványa boríték, a távoktatási tagozat diákigazolványa - a 2003. szeptember 1. után kiadott diákigazolványok esetén - nyomtatott nagy T betű formájú piktogramot tartalmaz.
Megtekinthető jogszabály: 17/2005. (II. 8.) Korm. rendelet a diákigazolványról
Letölthető jogszabály: (~ 12.89 kB, zippelt rtf)

Elejtett vad csonkítása
A 7/2005. (II. 4.) FVM rendelet a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendeletet módosítja. A horrorisztikus elemeket is felvonultató rendelet szerint húsvizsgálatra a nagyvadakat a mellkasi belső szervekkel, valamint a vesékkel, májjal, májkapui nyirokcsomóval és a léppel együtt csonkítatlanul úgy kell bemutatni, hogy a vad testének és a szerveknek összetartozása kétséget kizáró módon megállapítható legyen. Nem minősül csonkításnak például a trófeák hiánya, és a fejnek az első nyakcsigolyánál, a lábaknak a lábközépnél és a csánkízületnél történő levágása.
Megtekinthető jogszabály: 7/2005. (II. 4.) FVM rendelet a vadon élő állat és a tenyésztett vad elejtéséről, húsvizsgálatáról és forgalmáról, valamint a házinyúl húsvizsgálatáról szóló 9/2002. (I. 23.) FVM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 98.02 kB, zippelt rtf)

Kollektív szerződések nyilvántartása
A 2/2005. (I. 28.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendeletet módosítja. A módosított jogszabály 1-5. számú mellékleteinek helyébe - az Országos Érdekegyeztető Tanács egyetértésével - a módosító rendelet 1-5. számú mellékletei léptek.
Megtekinthető jogszabály: 2/2005. (I. 28.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

Konzuli díjak
A 2/2005. (I. 13.) KüM rendelet a konzuli díjakról szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM rendeletet módosítja. A módosítások értelmében ezentúl a kivonatos fordítás (oldalankénti) díja 20 EUR, holttesteknek külföldről Magyarországra történő szállítására szóló engedély kiadása 15 EUR, hazatérési igazolvány kiállítása 10 EUR.
Megtekinthető jogszabály: 2/2005. (I. 13.) KüM rendelet a konzuli díjakról szóló 1/1991. (IV. 9.) KüM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 4.73 kB, zippelt rtf)

Jegybanki alapkamat
A 1/2005. (I. 24.) MNB rendelet szerint a jegybanki alapkamat mértéke - 2005. január 25-től - 9,00%.

Vendégmunkások száma
Az FMM közleménye szerint a külföldiek magyarországi foglalkoztatásának engedélyezéséről szóló 8/1999. (XI. 10.) SzCsM rendelet 2/A. §-ának (1) és (3) bekezdése alapján 2005-ben, Magyarországon egyidejűleg összesen engedéllyel foglalkoztatható külföldiek legmagasabb száma 87 ezer fő.

A posta és a kémek
A 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályait tartalmazza. Rendelet szerint a postai szolgáltató köteles az Nemzetbiztonsági Szakszolgálat erre vonatkozó előzetes igénye esetén a titkos információgyűjtés feladatainak végrehajtására megfelelő zárt helyiséget rendelkezésre bocsátani, és biztosítani, hogy abba az NBSZ kijelölt munkatársai - a szolgáltató munkaidejében bármikor - beléphessenek, ott szükség szerint munkát végezzenek, a titkos információgyűjtéshez szükséges eszközöket használjanak.
Megtekinthető jogszabály: 9/2005. (I. 19.) Korm. rendelet a postai szolgáltatók, a postai közreműködők és a titkos információgyűjtésre, illetve titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek együttműködésének részletes szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 6.1 kB, zippelt rtf)

Postai díjszabás
A 1/2005. (I. 19.) IHM rendelet a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 2/2004. (III. 3.) IHM rendeletet módosítja. A módosító jogszabály melléklete tartalmazza az új postai díjakat. A szabványlevél elsőbbségi díja például 50 Ft.
Megtekinthető jogszabály: 1/2005. (I. 19.) IHM rendelet a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 2/2004. (III. 3.) IHM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 3.6 kB, zippelt rtf)

Utasbiztonsági ellenőrzés
A 1/2005. (I. 12.) BM rendelet az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről szól. A rendelet alkalmazásában utasbiztonsági ellenőrzés: az a tevékenység, amely az utasforgalomban részt vevő személyek, légitársasági alkalmazottak (beleértve a légi jármű személyzetét is), a poggyászok, az áru- és postaküldemények, a fedélzeti ellátást biztosító eszközök és készletek átvizsgálására irányul, a jogellenes cselekmények elkövetésére alkalmas fegyverek, robbanóanyagok vagy más, a polgári légi közlekedésre veszélyes eszközök, anyagok kiszűrése, a repülőtér zárt területére történő be-, illetve a légi járműre való feljuttatásának megakadályozása céljából.
Megtekinthető jogszabály: 1/2005. (I. 12.) BM rendelet az utasbiztonsági ellenőrzést végző személyek e feladatra történő felkészítésének és vizsgáztatásának rendjéről
Letölthető jogszabály: (~ 165.68 kB, zippelt rtf)

Fészekrakó rendelet
A 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szól. Az állam a mindenkori éves költségvetési törvényben, valamint e rendeletben foglalt feltételek teljesülése esetén készfizető kezességet vállal a központi költségvetés terhére a lakáscélú ingatlan építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt kölcsön összegének a hitel fedezetéül szolgáló, a hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig.
Megtekinthető jogszabály: 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 10.65 kB, zippelt rtf)

Adatvédelmi biztos közleménye
Az adatvédelmi biztos közleményében felhívást adott ki a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított kérelmek és a közérdekű adatok megismerésére irányuló elutasított kérelmek bejelentésére. Az elutasított kérelmeket az elutasítás indokának megjelölésével az adatvédelmi biztosnak 2005. február 1-jéig kell megküldeni a következő címre: Adatvédelmi Biztos Irodája, 1051 Budapest, Nádor u. 22. (vagy postacím: 1387 Budapest, Pf. 40)

Adószakértői engedély
Az 1/2005. (I. 7.) PM rendelet az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet módosításáról szól. Ezentúl adószakértői tevékenységre jogosító engedélyt az a kiemelkedő szakismerettel rendelkező, büntetlen előéletű személy kaphat, aki szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és a jogszabály 1. számú mellékletben felsorolt pénzügyi-számviteli szakképesítések bármelyikével, valamint hároméves szakmai gyakorlattal; vagy nem szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettséggel és az 1. számú mellékletben felsorolt pénzügyi-számviteli szakképesítések bármelyikével, valamint ötéves szakmai gyakorlattal; vagy okleveles könyvvizsgálói képesítést tanúsító oklevéllel rendelkezik.
Megtekinthető jogszabály: 1/2005. (I. 7.) PM rendelet az adószakértői működés engedélyezésének szabályairól szóló 20/1994. (VI. 17.) PM rendelet módosításáról
Letölthető jogszabály: (~ 2.71 kB, zippelt rtf)

Víztestek ökológiai potenciálja
A 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól szól. A rendelet hatálya kiterjed az ország határait átszelő vagy alkotó, továbbá a határain belül található felszíni víztestekre, az ezektől közvetlenül függő vízi ökoszisztémákra, valamint vizes élőhelyekre, a felszíni víz és környezeti állapota minősítése céljából végzett megfigyelő tevékenységre, adatgyűjtésre, adatszolgáltatásra és állapotértékelésre, valamint az ezeket végző szervezetekre. A joganyag izgalmas meghatározásokat is tartalmaz, mint például a "referencia feltételek" fogalma: a rendelet 2. sz. melléklete szerinti kiváló ökológiai és kémiai állapothoz, illetve erősen módosított és mesterséges víztest esetén a maximális ökológiai potenciálhoz tartozó jellemzői annak a víztestnek, melyhez az értékelni kívánt víztest állapota hasonlítandó.
Megtekinthető jogszabály: 31/2004. (XII. 30.) KvVM rendelet a felszíni vizek megfigyelésének és állapotértékelésének egyes szabályairól
Letölthető jogszabály: (~ 16.29 kB, zippelt rtf)

Szociális ellátások emelése
A 379/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről szól. A jogszabály szerint például a vakok személyi járadékát 2005. január 1-jétől havi 12 320 forintra kell emelni, a rokkantsági járadék összegét havi 1610 forinttal nő.
Megtekinthető jogszabály: 379/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet a nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások emeléséről
Letölthető jogszabály: (~ 3.1 kB, zippelt rtf)

Nyugellátások emelése
A 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről szól. 2005. január 1-jétől 6,3 százalékkal kellet emelni a 2005. január 1-jét megelőző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat (ideértve a bányásznyugdíjat, a korengedményes nyugdíjat, az egyes művészeti tevékenységet folytatók nyugdíját, a szolgálati nyugdíjat és az előnyugdíjat is), rokkantsági nyugdíjat, baleseti rokkantsági nyugdíjat, özvegyi és szülői nyugdíjat, árvaellátást, valamint baleseti hozzátartozói nyugellátásokat.
Megtekinthető jogszabály: 380/2004. (XII. 28.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék emeléséről
Letölthető jogszabály: (~ 3.59 kB, zippelt rtf)

Illeték mértéke
A 50/2004. (XII. 29.) PM rendelet az általános tételű eljárási illeték mértékét állapítja meg. Az első fokú államigazgatási eljárásért fizetendő általános tételű eljárási illeték mértéke 2200 forint. A jogszabály 2005. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a február 15. napját követően kezdeményezett, általános tételű államigazgatási eljárási illeték alá eső első fokú eljárásokban kell alkalmazni.


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal