Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2010. IV. negyedév 


Tessék: a Médiatörvény
A Parlament megszavazta: 2010. december 21. hajnal. Az Országgyűlés elnöke aláírta és megküldte a köztársasági elnöknek: 2010. december 23. A köztársasági elnök aláírta: 2010. december 28. A Magyar Közlönyben megjelent: 2010. december 31. délben.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CLXXXV. törvény

Emelkedett a jegybanki alapkamat
A 20/2010. (XII. 20.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről szól. A rendelettel a Magyar Nemzeti Bank a jegybanki alapkamat mértékét 2010. december 21. napjától 5,75%-ra emelte.
Megtekinthető jogszabály: 20/2010. (XII. 20.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 2.68 kB, zippelt rtf)

Emelkednek a postai szolgáltatások díjai januártól
A 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet a belföldi fenntartott postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjairól szóló 85/2006. (XII. 15.) GKM rendelet módosításáról szól. A rendelet 1. számú melléklete rögzíti a 2011. január 1. napjától érvényes postai szolgáltatások legmagasabb hatósági díjait.
Megtekinthető jogszabály: 21/2010. (XII. 16.) NFM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.59 kB, zippelt rtf)

Mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértés
A 194/2010. (XII. 17.) AB határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Kormány mulasztásban megnyilvánuló alkotmánysértést követett el azzal, hogy nem határozta meg a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdésén és 10. §-án alapuló eljárásának – akadálymentesítési támogatás odaítélése – szabályait, és annak döntésével szemben nem teremtette meg az érintettek számára a jogorvoslat lehetőségét. Ezen túl az Alkotmánybíróság felhívta a Kormányt, hogy jogalkotói feladatának 2011. március 31-ig tegyen eleget.
Megtekinthető jogszabály: 194/2010. (XII. 17.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 20.45 kB, zippelt rtf)

Létrejött a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület
A 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületről szól. A Kormány a szellemi tulajdonjogok megsértése – azaz a hamisítás – elleni hatékony fellépés erősítésére, valamint a hamisítás elleni cselekvési tervek kidolgozásának és végrehajtásának koordinálására létrehozta a Hamisítás Elleni Nemzeti Testületet. A rendelet meghatározza a Testület feladatait, tagjainak létszámát. Ezen kívül rögzíti az elnökre és a tagokra vonatkozó legfontosabb szabályokat is.
Megtekinthető jogszabály: 287/2010. (XII. 16.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.48 kB, zippelt rtf)

Szigorodtak a kamat egyoldalú módosításának feltételei
A 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet a szerződésekben előírt kamat egyoldalú módosításának feltételeiről szól. A jogszabály meghatározza azokat a feltételeket, amelyek fennállása esetén a pénzügyi intézmény a fogyasztóval kötött, lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés kamatát módosíthatja. Ezen kívül rögzíti a kamat százalékban kifejezett növekedésének felső határát is. A rendelet szabályait annak hatálybalépését megelőzően, fogyasztóval kötött lakáscélú hitel- és kölcsönszerződés vagy pénzügyi lízingszerződés e rendelet hatálybalépését követő módosítása tekintetében is alkalmazni kell.
Megtekinthető jogszabály: 275/2010. (XII. 15.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.64 kB, zippelt rtf)

Átalakul az agrárkamarai rendszer
A 2010. évi CXLIV. törvény az agrárkamarai rendszer új szervezeti és működési feltételei kialakításának elősegítésével összefüggő egyes kérdésekről szól. A jogszabály rögzíti a törvény hatályát, valamint azt, hogy az agrárpolitikáért felelős miniszter az agrárkamarai rendszer átalakítását felügyelő megbízottat, kamarai biztost nevez ki. A törvény meghatározza a kamarai biztos feladatait, hatáskörét és tájékoztatási kötelezettségét is.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXLIV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 10.75 kB, zippelt rtf)

Rendkívüli munkarend 2011-ben
A 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet a 2011. évi munkaszüneti napok körüli munkarendet határozza meg. A jogszabály rögzíti, hogy hatálya nem terjed ki a megszakítás nélkül üzemelő és a rendeltetése folytán a munkaszüneti napokon is működő munkáltatónál, illetve az ilyen jellegű munkakörben foglalkoztatott munkavállalók munkarendjére. A 2011. évi munkaszüneti napok körüli - a naptár szerinti munkarendtől való eltéréssel járó - munkarend a következő: március 19., szombat munkanap, március 14., hétfő pihenőnap, november 5., szombat munkanap, október 31., hétfő pihenőnap.
Megtekinthető jogszabály: 7/2010. (XII. 14.) NGM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.84 kB, zippelt rtf)

Mától újra Polt Péter a legfőbb ügyész
A 119/2010. (XII. 7.) OGY határozat a legfőbb ügyész megválasztásáról szól. Az Országgyűlés ismét dr. Polt Pétert választotta 2010. december 14. napjától legfőbb ügyésszé.
Megtekinthető jogszabály: 119/2010. (XII. 7.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.25 kB, zippelt doc)

Rendészeti tárgyú törvények módosítása
A 2010. évi CXLVII. törvény egyes rendészeti tárgyú és az azokkal összefüggő törvények módosításáról szól. A jogszabály jelentős mértékben módosítja - többek között - a Magyar Köztársaság ügyészségéről, a közúti közlekedésről, a rendőrségről, a nemzetbiztonsági szolgálatokról, valamint a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvényeket.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXLVII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 69.33 kB, zippelt rtf)

Módosul az ügyvédi törvény
A 2010. évi CXXXVI. törvény az ügyvédekről szóló 1998. évi XI. törvényt módosítja. A módosítás érinti az ügyvédi kamarába, valamint az alkalmazott ügyvédek és a külföldi jogi tanácsadók névjegyzékébe történő felvétel feltételeit, továbbá a joggyakorlatok időtartamának figyelembe vételét is. Ezen kívül megváltoztatja az európai közösségi jogászokra vonatkozó rendelkezéseket. A törvény 2011. január 1. napján lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXXVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 4.17 kB, zippelt rtf)

A 2011. évi népszámlálásról szóló törvény
A 2010. évi CXXXVII. törvény a 2011. évi népszámlálásról szóló 2009. évi CXXXIX. törvény módosításáról szól. A jogszabály módosítja a népszámlálással érintett személyi kört és az adatfelvétel időpontját. Ezen kívül rögzíti, hogy az adatszolgáltatás a természetes személyek, a lakások, valamint az intézetek mely adatköreinek az összeírására terjed ki, a népszámlálás szakmai felügyeletét ellátó szerveket, valamint az adatgyűjtés előkészítéséért és lebonyolításáért felelős személyeket.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXXVII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 11.36 kB, zippelt rtf)

Létrejött a KIFÜ
A 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségről szól. A rendelet akként határoz, hogy a pénzügyminiszter által létrehozott Pénzügyminisztérium Informatikai Szolgáltató Központ elnevezése Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökségre (a továbbiakban: KIFÜ) változik. A jogszabály rögzíti a KIFÜ jogállását, szervezetét, vezetését és feladatait.
Megtekinthető jogszabály: 268/2010. (XII. 3.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.92 kB, zippelt rtf)

Módosul a földgáz árának szabályozása
A 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet egyes földgázár-szabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szól. A rendelet teljes mértékben átalakítja a földgázár-szabályozást azzal, hogy módosítja a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások megállapításáról szóló, a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló, a földgáz rendszerhasználati díjak megállapításáról szóló és a földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló rendeleteket.
Megtekinthető jogszabály: 18/2010. (XII. 3.) NFM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 218.83 kB, zippelt rtf)

Megváltozott a jegybanki alapkamat mértéke
A 18/2010. (XI. 29.) MNB rendelet a jegybanki alapkamat mértékéről szól. Ennek értelmében a jegybanki alapkamat mértéke 5,5%. A rendelet 2010. november 30-án lépett hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 18/2010. (XI. 29.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.32 kB, zippelt rtf)

Új törvény a jogalkotásról
A 2010. évi CXXX. törvény a jogalkotásról szól. Rögzíti a jogalkotás alapvető követelményeit, a jogszabályok hatályát és módosítását, előkészítését, a jogrendszer folyamatos felülvizsgálatának szabályait, a kihirdetésre és a közzétételre, valamint a Nemzeti Jogszabálytárra vonatkozó rendelkezéseket.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 30.22 kB, zippelt rtf)

Vizsgálóbizottság Kolontár miatt
A 117/2010. (XI. 30.) OGY határozat a Kolontár melletti vörösiszap-tározó átszakadása miatt bekövetkezett környezeti katasztrófával kapcsolatos felelősség feltárását és a hasonló katasztrófák jövőbeni megakadályozását célzó országgyűlési vizsgálóbizottság felállításáról rendelkezik. A bizottság felállításának célja a hasonló jellegű katasztrófák jövőbeni megelőzése és a Kolontár melletti gátszakadásért viselt felelősség - akár büntetőjogi vagy politikai - megállapítása. A vizsgálóbizottság 10 tagból áll, tagjai országgyűlési képviselők. A tagokra a képviselőcsoportok vezetői tesznek ajánlást.
Megtekinthető jogszabály: 117/2010. (XI. 30.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 11.12 kB, zippelt rtf)

Társadalmi részvétel a jogalkotásban
A 2010. évi CXXXI. törvény a jogszabályok előkészítésében való társadalmi részvételről szól. Az általános rendelkezések között rögzíti a törvény hatályát és az alapelveket, majd a jogalkotás tervezésének folyamatát. Meghatározza, hogy milyen jogszabályokat kötelező és melyeket nem kell társadalmi egyeztetésre bocsátani, végül ismerteti a társadalmi egyeztetés formáit. A jogszabály csak 2011. január 1-jén lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXXI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 16.27 kB, zippelt rtf)

Módosítások a tartással kapcsolatos rendelkezésekben
A 2010. évi CXXVII. törvény a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló 4/2009/EK tanácsi rendelet végrehajtásának biztosítása érdekében szükséges törvénymódosításokról szól. A jogszabály módosítja a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendeletet, a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvényt, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvényt és a jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvényt.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXVII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 15.44 kB, zippelt rtf)

A jövőben nem alkalmazható közigazgatási jogegységi határozatok
A 6/2010. (XI. 25.) Közigazgatási jogegységi határozat akként rendelkezik, hogy a Legfelsőbb Bíróság által hozott egyes jogegységi határozatok és állásfoglalások 2010. november 25-től nem alkalmazhatók. Ennek oka az, hogy egyes jogegységi határozatok és KK állásfoglalások a meghozataluk óta bekövetkezett jogszabályváltozásokra, valamint az ítélkezési gyakorlat alakulására is tekintettel részben meghaladottá, részben jogszabállyal ellentétessé váltak.
Megtekinthető jogszabály: 6/2010. (XI. 25.) Közigazgatási jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 12.39 kB, zippelt rtf)

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal létrehozása
A 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet a Nemzeti Külgazdasági Hivatalról szól. A Kormány a kis- és középvállalkozások külgazdasági törekvéseinek támogatása, a nemzetközi kapcsolatok bővülésének elősegítése és a külföldiek magyarországi befektetéseinek előmozdítása érdekében hozta létre a Nemzeti Külgazdasági Hivatalt. A Hivatal a külgazdaságért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, amely központi szervből és belföldi területi szervekből áll. A rendelet csak 2011. január 1. napján lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 265/2010. (XI. 19.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.71 kB, zippelt rtf)

Módosul számos adó- és járuléktörvény
A 2010. évi CXXIII. törvény az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szól. A módosítás következtében megváltoznak többek között a személyi jövedelemadó, a társasági adó és az osztalékadó, az EVA, az ÁFA, a jövedéki adó és a gépjárműadó szabályai.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 122.21 kB, zippelt rtf)

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló törvény
A 2010. évi CXXII. törvény a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szól. A jogszabály meghatározza a Hivatal jogállását, szervezetét, felügyeletét és személyi állományát. Rögzíti a hivatásos állományú tagok intézkedési jogait és kötelezettségeit, valamint az általuk alkalmazható kényszerítő eszközöket. Ezen kívül a titkos információgyűjtés feltételeit is részletesen szabályozza.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 106.5 kB, zippelt rtf)

A fővárosi és megyei kormányhivatalok
A 2010. évi CXXVI. törvény a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szól. A jogszabály rögzíti a kormányhivatalok irányítására, jogállására, feladatainak ellátására, vezetésére, valamint feladat- és hatáskörére vonatkozó részletes szabályokat. Ezen kívül felsorolja valamennyi módosuló jogszabályt is.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXXVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 45.89 kB, zippelt rtf)

A kisebbségi önkormányzati képviselők választása
A 13/2010. (XI. 17.) KIM rendelet a területi és országos kisebbségi önkormányzati képviselők 2011. január 9. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szól. A rendelet szerint a területi és az országos listát legkésőbb 2010. december 14-én 16.00 óráig lehet bejelenteni, ha a választópolgárt egy jelölési fajtán belül több helyen is jelöltnek ajánlották, legkésőbb 2010. december 14-én 16.00 óráig kell nyilatkoznia arról, hogy melyik jelölést fogadja el. A területi választási bizottság 2011. január 10-én kisebbségenként megszámlálja a szavazatokat, és a szavazatszámlálás eredményéről jegyzőkönyvet állít ki.
Megtekinthető jogszabály: 13/2010. (XI. 17.) KIM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.99 kB, zippelt rtf)

Decemberi üzemanyag-árak
Megjelent az APEH közleménye a 2010. december 1-je és december 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról. E szerint az ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin ára 342 forint, a gázolajé 327 forint, a keveréké 369 forint és az LPG-autógázé 201 forint literenként.
Megtekinthető jogszabály: APEH közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 9.81 kB, zippelt rtf)

A fizetési kötelezettségekre vonatkozó törvények hatálybalépése
A 2010. évi CXIV. törvény az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényt módosítja. Az új szabályozás szerint a fizetési kötelezettségekre, a fizetésre kötelezettek körére és a fizetési kötelezettség mértékére vonatkozó törvények kihirdetése és hatálybalépése között legalább negyvenöt - az országgyűlési képviselők általános választásának évében legalább negyven - napnak kell eltelnie, kivéve, ha a törvény a fizetési kötelezettséget mérsékli és a fizetési kötelezettségek, valamint a fizetésre kötelezettek körét nem bővíti.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CXIV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 10.33 kB, zippelt rtf)

Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság
A 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságról szól. A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló törvényben kapott felhatalmazás alapján hozta létre a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottságot. A rendelet rögzíti a Bizottság szervezetét, tagjait, feladatait és működését, valamint meghatározza az ügyviteli feladatokat ellátó titkárságra vonatkozó legfontosabb szabályokat.
Megtekinthető jogszabály: 258/2010. (XI. 12.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.48 kB, zippelt rtf)

Az áruk szabad mozgásának korlátozhatósága
A 2010. évi CV. törvény az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvényt módosítja. A legfontosabb változás abban áll, hogy a módosítás értelmében az Országgyűlés vagy a Kormány által alkotott jogszabály korlátozhatja az áruk, szolgáltatások és anyagi értékeket képviselő jogok kereskedelmi forgalomban történő kivitelét, behozatalát, valamint azoknak a Magyar Köztársaság területén történő átszállítását.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 12.38 kB, zippelt rtf)

A büntethetőség elévülése
A 3/2010. (XI. 8.) Büntető jogegységi határozat a büntethetőség elévülésének félbeszakadásáról szól. A Legfelsőbb Bíróság úgy értelmezte a törvényt, hogy a terhelt terhére benyújtott ügyészi felülvizsgálati indítvány a büntethetőség elévülését nem szakítja félbe.
Megtekinthető jogszabály: 3/2010. (XI. 8.) Büntető jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 13.03 kB, zippelt rtf)

A sajtószabadságról szóló törvény
A 2010. évi CIV. törvény a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szól. A törvény tartalmaz fogalom-meghatározásokat, rögzíti a hatályát, a közönség jogait, a sajtó kötelezettségeit és a felelősség kérdéseit. Ezeken túl a sajtó-helyreigazítási jogra vonatkozó szabályokat is rögzít, továbbá módosítja a Polgári perrendtartásról szóló törvény sajtó-helyreigazítási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit. A törvény 2011. január 1-jén lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CIV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 19.89 kB, zippelt rtf)

A keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fenntartása
Az 1/2010. (XI. 8.) Közigazgatási-polgári jogegységi határozat a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 132. § (1) bekezdésének - a keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fennmaradásának - alkalmazásáról szól. A Legfelsőbb Bíróság e rendelkezést akként értelmezte, hogy a keresetlevélnek a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 130. §-a alapján való – idézés kibocsátása nélküli elutasítása esetén a keresetlevél beadásához fűződő jogi hatályok fennmaradásához az újra benyújtott beadványt és annak pótlólag előterjesztett mellékleteit az elutasított keresetlevéllel és annak mellékleteivel együtt kell értékelni.
Megtekinthető jogszabály: 1/2010. (XI. 8.) Közigazgatási-polgári jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 16.16 kB, zippelt rtf)

A Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottsága
A 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet a Nemzeti Földalap Ellenőrző Bizottsága működési rendjének, valamint működési költségei megtérítésének szabályairól szól. A rendelet meghatározza a titkárság, az elnök és a tag feladatait. Továbbá rögzíti az elnök helyettesítésére, a tagok tiszteletdíjára, a Bizottság üléseire és a szavazás módjára vonatkozó szabályokat is.
Megtekinthető jogszabály: 27/2010. (XI. 4.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.18 kB, zippelt rtf)

A hitelt felvevőket segítő módosítások
A 2010. évi XCVI. törvény egyes pénzügyi tárgyú törvényeknek a nehéz helyzetbe került lakáscélú hitelt felvevő fogyasztók megsegítése érdekében szükséges módosításáról szól. A jogszabály a hitelt felvevők helyzetének megkönnyítése érdekében módosítja a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvényt, valamint a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvényt.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XCVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 14.15 kB, zippelt rtf)

Módosult a költségvetési törvény
A 2010. évi CII. törvény a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló 2009. évi CXXX. törvényt módosítja. A költségvetési törvény új rendelkezése szerint a magánnyugdíj-pénztári tagdíjfizetés miatti járulékkiesés pótlására az átutalás január-október hónapokban a tárgyhó 10. napjáig az éves előirányzat havi időarányos összegével történik, november-december hónapokban pedig nem történik átutalás.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi CII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 9.51 kB, zippelt rtf)

A nyugdíjpénztár-választás szabadságáról
A 2010. évi C. törvény a nyugdíjpénztár-választás szabadságáról szól. A jogszabály a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvényt jelentős mértékben módosítja. Rögzíti, hogy ki köthet megállapodást magánnyugdíj-pénztárral és részletes szabályokat tartalmaz a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő visszalépés módjáról, feltételeiről.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi C. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 12.9 kB, zippelt rtf)

Alkotmányellenes a magánszemélyek különadója
A 184/2010. (X. 28.) AB határozat. Az Alkotmánybíróság e határozatában megállapította, hogy az „egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról” szóló 2010. évi XC. törvénynek a magánszemélyek egyes jövedelmeinek különadójáról szóló rendelkezései alkotmányellenesek, ezért ezeket a hatálybalépésükre - 2010. október 1-jére - visszaható hatállyal megsemmisítette.
Megtekinthető jogszabály: 184/2010. (X. 28.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 56.5 kB, zippelt rtf)

Módosult a közbeszerzési törvény
A 2010. évi XCIX. törvény a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény módosításáról szól. A módosítás értelmében a jogszabály mellékletében rögzített jogi szolgáltatások megrendelése esetében az ajánlatkérőnek nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatnia. Az ajánlatkérőnek a szerződés megkötéséről szóló tájékoztatót tartalmazó hirdetményt minta szerint kell elkészítenie, és a hirdetményben nyilatkoznia kell, hogy egyetért-e a hirdetmény közzétételével. Ha nem ért egyet, a hirdetmény nem kerül közzétételre.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XCIX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 9.93 kB, zippelt rtf)

Egész Magyarország zárt terület
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleményt adott ki zárt területek kijelöléséről. A Hivatal a szénhidrogének, a szén-dioxid, a széntelepekben lekötött metán, a feketeszén és az ércek vonatkozásában a Magyar Köztársaság egész területét zárt területté minősítette. A közlemény a közzététele előtt szerzett bányászati jogokat és a közzététel napján folyamatban lévő - a bányászati jog megszerzésével kapcsolatos - eljárásokat nem érinti.
Megtekinthető jogszabály: Magyar Bányászati és Földtani Hivatal közleménye
Letölthető jogszabály: (~ 9.41 kB, zippelt rtf)

Elfogadta az Országgyűlés a GVH beszámolóját
A 100/2010. (X. 21.) OGY határozat a Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámoló elfogadásáról rendelkezik. Határozatában az Országgyűlés elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal 2009. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazása során szerzett, a verseny tisztaságának és szabadságának érvényesülésével kapcsolatos tapasztalatokról szóló beszámolót.
Megtekinthető jogszabály: 100/2010. (X. 21.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.23 kB, zippelt rtf)

Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma
Az 1220/2010. (X. 25.) Korm. határozat az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fórumának létrehozásáról, valamint a Kormány és a helyi önkormányzatok közötti együttműködés és párbeszéd megerősítéséről szól. Az Önkormányzatok Nemzeti Együttműködési Fóruma a Kormány mellett működő javaslattevő, tanácsadó, konzultatív testület. A határozat rögzíti a Fórum feladat- és hatásköreit, tagjait és üléseinek rendjét. A határozatban a Kormány felkérte az országos önkormányzati érdekszövetségeket a Fórum munkájában való részvételre.
Megtekinthető jogszabály: 1220/2010. (X. 25.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 10.21 kB, zippelt rtf)

Az iskolások kapcsolatának erősítése a külhoni magyarokkal
A 101/2010. (X. 21.) OGY határozat az iskolai Nemzeti Összetartozás Napja bevezetéséről, a magyarországi és a külhoni magyar fiatalok közti kapcsolatok kialakításáról és erősítéséről a közoktatásban, valamint a Magyarország határain kívül élő magyarság bemutatásáról szól. Az Országgyűlés határozatában felkérte a Kormányt, hogy 2010. december 31-ig tegyen javaslatot azon jogszabályok módosítására, indokolt esetben új jogszabályok alkotására, amelyek biztosítják a szakmai és finanszírozási hátterét az iskolai emléknap bevezetésének, készítsen országos programot abból a célból, hogy valamennyi közoktatásban tanuló magyar fiatal legalább egyszer a magyar állam támogatásával eljusson a szomszédos országok magyarlakta területeire és hogy létrejöjjön a Magyarság Háza.
Megtekinthető jogszabály: 101/2010. (X. 21.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 10.06 kB, zippelt rtf)

Megszületett a különadóról szóló törvény
A 2010. évi XCIV. törvény az egyes ágazatokat terhelő különadóról szól. A törvény szerint adóköteles a bolti kiskereskedelmi tevékenység, a távközlési tevékenység folytatása és az energiaellátó vállalkozási tevékenysége. Az adó alapja az adóköteles tevékenységet folytató jogi személy, egyéb szervezet, egyéni vállalkozó nettó árbevétele. A jogszabály rögzíti ezen kívül az adó mértékét és az eljárási rendelkezéseket is.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XCIV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 13.13 kB, zippelt rtf)

A társadalmi szervezetek jogállása környezetvédelmi ügyekben
A 4/2010. (X. 20.) Közigazgatási jogegységi határozat a társadalmi szervezetek jogállásáról szól a környezetvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben, valamint perindítási és kereshetőségi jogáról közigazgatási perekben. A határozat szerint ügyféli jogállás a társadalmi szervezeteket azokban a környezetvédelmi közigazgatási hatósági ügyekben illeti meg, amelyekben a környezetvédelmi hatóság ügydöntő hatóságként jár el, illetőleg amelyekben jogszabály a környezetvédelmi hatóság környezetvédelmi szakhatósági közreműködését írja elő. Az 1/2004. KJE jogegységi határozat e jogegységi határozat közzététele napjától nem alkalmazható.
Megtekinthető jogszabály: 4/2010. (X. 20.) Közigazgatási jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 15.44 kB, zippelt rtf)

Egyösszegű kifizetés a nyugdíjasoknak és a baleseti járadékban részesülőknek
A 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet a nyugellátások és a baleseti járadék 2010. novemberi kiegészítéséről szól. A rendelet szerint a nyugellátásban, baleseti vagy közszolgálati járadékban részesülő személy részére egyösszegű kifizetést kell folyósítani, melynek összege megegyezik a jogosult részére folyósításra kerülő, az ellátások 2010. november havi összegének 7,2 százalékával. Az egyösszegű kifizetést a 2010. november havi ellátással egyidejűleg, hivatalból kell folyósítani.
Megtekinthető jogszabály: 250/2010. (X. 19.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.33 kB, zippelt rtf)

OVB állásfoglalás a megismételtetett szavazásról
A 8/2010. (X. 15.) OVB állásfoglalás az önkormányzati választások során megismételtetett szavazások tekintetében a névjegyzék továbbvezetéséről szól. Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választása során, a megismételt szavazáson azok a választópolgárok szavazhatnak, akik a megismételtetett szavazáson választójoggal rendelkeztek, és azóta választójoguk, vagy az adott szavazókör területén lévő lakcímük nem szűnt meg, és akik a megismételtetett és a megismételt szavazás napja között választójogosulttá váltak.
Megtekinthető jogszabály: 8/2010. (X. 15.) OVB állásfoglalás
Letölthető jogszabály: (~ 10.74 kB, zippelt rtf)

Megszűnik a készültségi szolgálati forma
A 2/2010. (X. 15.) BM rendelet egyes miniszteri rendeleteket módosít. Ennek értelmében megszűnik a készültségi szolgálati forma, ezért hatályukat vesztik a Rendőrség Szolgálati Szabályzatáról és a Hivatásos Tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló rendeletekben a készültségi szolgálati formára vonatkozó rendelkezések.
Megtekinthető jogszabály: 2/2010. (X. 15.) BM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.74 kB, zippelt rtf)

Novemberi üzemanyagárak
Megjelent az APEH közleménye a 2010. november 1-je és november 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról. Az ESZ 95 ólmozatlan motorbenzin ára 342 forint, a gázolajé 330 forint, a keveréké 369 forint, az LPG-autógázé pedig 199 forint literenként. Ha a személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszerezni.
Megtekinthető jogszabály: APEH közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 9.87 kB, zippelt rtf)

A Magyar Állam felügyelete alatt a MAL Zrt.
A 247/2010. (X. 12.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szóló 245/2010. (X. 6.) Korm. rendeletet módosítja. A kiegészítéssel a Kormány elrendelte a MAL - Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. Magyar Állam felügyelete alá vonását. Rögzíti, hogy a Magyar Állam nevében kormánybiztos jár el, aki betekinthet a gazdálkodó szervezet könyveibe, eszközeit, kötelezettségeit, szerződéseit, pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja és a gazdálkodó szervezet vezetőitől felvilágosítást kérhet, amit azok kötelesek megadni.
Megtekinthető jogszabály: 247/2010. (X. 12.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 9.92 kB, zippelt rtf)

Állami felügyelet alá helyezhetők a gazdálkodó szervezetek
A 2010. évi XCIII. törvény a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény módosításáról szól. A módosítás lehetővé teszi, hogy valamely gazdálkodó szervezet működését rendeletben a Magyar Állam felügyelete alá vonják. Ha ez megtörténik, a Magyar Állam nevében az államháztartásért felelős miniszter vagy kormánybiztos jár el. Jogosult áttekinteni a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét, jóváhagyni, ellenjegyezni a gazdálkodó szervezet vagyoni jellegű kötelezettségvállalásait és dönteni a gazdálkodó szervezet legfőbb döntéshozó szerve hatáskörébe tartozó ügyekben.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XCIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 10.15 kB, zippelt rtf)

Pálfi István Emlékérem
A 9/2010. (X. 8.) KIM rendelet a Pálfi István Emlékérem alapításáról és adományozásáról szól. A közigazgatás fejlesztéséért felelős miniszter „Pálfi István Emlékérem”elnevezéssel elismerést alapít, mely évente egyszer annak a személynek adományozható, aki tevékenységével kiemelkedő módon hozzájárul az európai regionális együttműködés fejlődéséhez. Az Emlékérem átadására minden évben a Pálfi István Emléknap (szeptember 23.) alkalmából kerül sor.
Megtekinthető jogszabály: 9/2010. (X. 8.) KIM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.19 kB, zippelt rtf)

Az önkéntes tűzoltóság, mint közhasznú szervezet
A 2/2010. (X. 8.) Polgári jogegységi határozat szerint az önkéntes tűzoltóság, mint köztestület, nem minősíthető közhasznú szervezetté, mert a létrehozásáról szóló 1996. évi XXXI. törvény azt nem teszi kifejezetten lehetővé. A határozat azért is rendkívüli jelentőséggel bír, mert korábban a Legfelsőbb Bíróság azt fejtette ki, hogy nincs jogszabályi akadálya az önkéntes tűzoltóság, mint köztestület közhasznú szervezetté minősítésének.
Megtekinthető jogszabály: 2/2010. (X. 8.) Polgári jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 13.3 kB, zippelt rtf)

AB határozat népszavazás kezdeményezéséről
A 177/2010. (X. 6.) AB határozatában az Alkotmánybíróság az Országos Választási Bizottság 159/2010. (III. 11.) OVB határozatát helybenhagyta. Az OVB vitatott határozatában megtagadta annak az országos népszavazás kezdeményezésére irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának a hitelesítését, amelyen a következő kérdés szerepelt: Egyetért-e azzal, hogy az Országgyűlés törvényben mondja ki: a polgármesteri, illetve az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége, illetőleg egyidejű tartós akadályoztatásuk esetén a képviselő-testület (közgyűlés) ülését a korelnök hívja össze és vezeti?
Megtekinthető jogszabály: 177/2010. (X. 6.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 11.88 kB, zippelt rtf)

Veszélyhelyzet kihirdetése
A 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről szól. A rendeletben a Kormány Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Vas megye közigazgatási területére a polgári védelemről szóló törvény szerinti - az emberi életet vagy egészséget, továbbá a környezetet tömeges méretekben és súlyosan veszélyeztető - veszélyhelyzetet hirdeti ki. Meghatározza az alkalmazandó intézkedéseket és rögzíti, hogy a veszélyhelyzet elhárításába a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek bevonhatók.
Megtekinthető jogszabály: 245/2010. (X. 6.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.05 kB, zippelt rtf)

Jogharmonizációs célú módosítások
A 2010. évi XCII. törvény egyes egészségügyi és szociális tárgyú törvények jogharmonizációs célú módosításáról szól. A törvény értelmében változnak többek között a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról, a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, e szolgáltatások fedezetéről, valamint a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvények.
Megtekinthető jogszabály: 2010. évi XCII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 11.77 kB, zippelt rtf)

APEH közlemény az októberi üzemanyagárakról
Megjelent az APEH közleménye a 2010. október 1-je és október 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról. Ennek értelmében az ESZ ólmozatlan motorbenzin ára 340 Ft, a gázolajé 327 Ft, a keveréké 367 Ft, az LPG-autógázé pedig 188 Ft literenként.
Megtekinthető jogszabály: APEH közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 9.92 kB, zippelt rtf)

Az elismert termelői csoportok
A 20/2010. (X. 1.) VM rendelet a termelői csoportokról szóló 81/2004. (V. 4.) FVM rendeletet módosítja. Rögzíti, hogy ki lehet a termelői csoport tagja, meghatározza, hogy az elismert termelői csoportnak a gazdasági tevékenysége során milyen működési feltételeket kell biztosítania, valamint részletes szabályokat tartalmaz az elismerés iránti kérelem benyújtásának eljárási kérdéseiről.
Megtekinthető jogszabály: 20/2010. (X. 1.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.14 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal