Nyitólap  Kiemelt jogszabályok


 Kiemelt jogszabályok -  2011. III. negyedév 


Robotzsaru és a szervezeti elem
A 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás a Robotzsaru integrált ügyviteli, ügyfeldolgozó és elektronikus iratkezelő rendszer egységes és kötelező használatáról, jogosultsági rendjéről, az adatvédelem, valamint a rendszerfejlesztés előírásairól rendelkezik. A joganyag megfogalmazása szerint a Robotzsaru rendszer fejlesztését a Robotzsaru rendszer fejlesztéséért és üzemeltetéséért felelős szervezeti elem végzi az országos rendőrfőkapitány közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti egységek által írásban megfogalmazott igények alapján.
Megtekinthető jogszabály: 18/2011. (IX. 23.) ORFK utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 203.37 kB, zippelt rtf)

Megjelent a végtörlesztő törvény
A 2011. évi CXXI. törvény az otthonvédelemmel összefüggő egyes törvények módosításáról rendelkezik. A jogszabály a módosítja a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. Törvényt is, amely során lehetőséget biztosít egyes devizahitelben eladósodott személyek végtörlesztésére. A jogszabály végtörlesztés forint összegének meghatározásakor svájci frank esetén 180 HUF/CHF, euró esetén 250 HUF/EUR, japán jen esetén 200 HUF/100 JPY árfolyamot alkalmaz.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi CXXI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 7.68 kB, zippelt rtf)

Újraszabályozott adóslista
A 2011. évi CXXII. törvény a központi hitelinformációs rendszerről szól. A joganyag célja a hitelképesség megalapozottabb megítélése, valamint a felelős hitelezés feltételei teljesítésének és a hitelezési kockázat csökkentésének előmozdítása az adósok és a referenciaadat-szolgáltatók biztonságának érdekében. A törvény végre egyértelműen meghatározza a rendszerben történő adatkezelés szabályait.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi CXXII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 18.1 kB, zippelt rtf)

Új rendelet a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos tevékenységről
A 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet a nemesfém tárgyakkal kapcsolatos hatósági tevékenységekről szól. A rendelet a nemesfém tárgyakkal folytatott tevékenységek engedélyezésére és nyilvántartására vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza. Az engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a folytatni kívánt tevékenységet, a kérelmező cégjegyzékszámát, illetve az egyéni vállalkozó nyilvántartási számát, a kérelmező székhelye mellett azon magyarországi telephelyének, műhelyének címét, ahol a tevékenységet folytatni kívánja, valamint az engedélyeztetni kívánt névjel adatát. Az engedélyezési eljárás ügyintézési határideje tizenöt nap. A jogszabály az általánostól eltérő szabályokat határoz meg a nemesfém tárgy anyagát képező ötvözet előállítására, valamint a nemesfém tárgy készítésére és díszítésére. A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti a nemesfémtárgyak és termékek vizsgálatának, hitelesítésének és nemesfémtartalmuk tanúsításának részletes szabályairól szóló 74/2004. (IV. 29.) GKM rendelet.
Megtekinthető jogszabály: 35/2011. (IX. 14.) NGM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 505.25 kB, zippelt rtf)

Felfüggesztett mentelmi jog
A 64/2011. (IX. 14.) OGY határozat Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi ügyében született. A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2011. szeptember 13-án felfüggesztette Gyurcsány Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi jogát a legfőbb ügyész KF. 2609/2009/97-I. számú megkeresésével érintett ügyben.
Megtekinthető jogszabály: 64/2011. (IX. 14.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 7.79 kB, zippelt rtf)

Újabb miniszteri biztos kinevezésére került sor
A 29/2011. (IX. 9.) NGM utasítás miniszteri biztos kinevezéséről szól. A nemzetgazdasági miniszter a Záhonyi Térség Komplex Gazdaságfejlesztési Program megvalósítása részeként a fényeslitkei Vorskla Steel - Kraz Logistics beruházás helyszíni előkészítési munkálataihoz kapcsolódó feladatok koordinálása céljából 2011. szeptember 1. napjától 2012. március 1. napjáig terjedő időtartamra Bogáti Jánost miniszteri biztossá nevezte ki. A miniszteri biztos tevékenysége az alábbi feladatkörökre terjed ki: a beruházás előkészítésével kapcsolatos helyi feladatok szervezése, koordinálása, továbbá irányítja és ellenőrzi a kereskedelemfejlesztést és a befektetésösztönzést szolgáló helyi intézményrendszert. A miniszteri biztos tevékenységét a nemzetgazdasági miniszter a külgazdaságért felelős államtitkár útján irányítja.
Megtekinthető jogszabály: 29/2011. (IX. 9.) NGM utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 2.19 kB, zippelt rtf)

Lehet népszavazás a kötelező ügyvédi képviseletről
A 68/2011. (VIII. 31.) AB határozatban az Alkotmánybíróság az OVB 283/2010. (IV. 9.) OVB határozatát helybenhagyta. Az OVB vitatott határozatában az országos népszavazás kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítette, amelyen a következő kérdés szerepel: Egyetért-e azzal, hogy a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 84. § (1) bekezdését az Országgyűlés helyezze hatályon kívül és a törvény tegye lehetővé, hogy a választópolgár kötelező ügyvédi képviselet nélkül kérhesse a választási bizottság határozatának bírósági felülvizsgálatát? Az Alkotmánybíróság indokolásában megállapította, hogy a kérdés világos és kizárólag egyféleképpen értelmezhető, a kérdésre igennel vagy nemmel lehet felelni, a népszavazás eredménye alapján pedig az Országgyűlés el tudja dönteni, hogy terheli-e jogalkotási kötelezettség, és ha igen, milyen tartalmú jogalkotásra köteles. Mindezek alapján az egyértelműség követelményének sérelmét állító kifogást az Alkotmánybíróság nem találta megalapozottnak.
Megtekinthető jogszabály: 68/2011. (VIII. 31.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 15.1 kB, zippelt rtf)

Egyelőre marad az ügyvédi ellenjegyzés
A 70/2011. (VIII. 31.) AB határozatban az Alkotmánybíróság az OVB határozata ellen beérkezett kifogást elutasította. Az OVB vitatott határozatában az országos népszavazás kezdeményezésre irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítését megtagadta. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepel: Egyetért-e Ön azzal, hogy az ingatlan adásvételi szerződések ügyvéd, közjegyző vagy jogtanácsos közreműködése nélkül is alkalmasak legyenek az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzésre? Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a kérdés alapján tartott eredményes népszavazás következtében a jogalkotónak egy jogi és ténybeli bizonytalanságot ellensúlyozó jogszabályi konstrukciót kellene megszüntetnie. Ez az intézkedés csökkentené az alkotmányos védelmi szintet, és végső soron az Alkotmány burkolt módosítását eredményezné. Mindezek alapján az Alkotmánybíróság az OVB határozatát helyben hagyta.
Megtekinthető jogszabály: 70/2011. (VIII. 31.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 16.41 kB, zippelt rtf)

Létrejött a Nemzetbiztonsági Kabinet
Az 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat a Nemzetbiztonsági Kabinetről szól. E határozatával a Kormány létrehozta a Nemzetbiztonsági Kabinetet. A Kabinet működésének célja a Kormány döntéseinek előkészítése a miniszterek önálló felelősségének sérelme nélkül. A Kabinet állandó jelleggel operatív munkacsoportot működtet. A Kabinet elnöke a miniszterelnök, további tagjai a belügyminiszter, a honvédelmi, a közigazgatási és igazságügyi miniszter, a külügyminiszter, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár.
Megtekinthető jogszabály: 1308/2011. (IX. 6.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 11.64 kB, zippelt rtf)

Új szabályok az ittasság ellenőrzéséről
A 16/2011. (IX. 2.) ORFK utasítás az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás, valamint a vér- és vizeletminták rendőrségi ügyeleteken történő tárolásának, nyilvántartásának és továbbításának rendjéről szóló 10/2008. (OT 7.) ORFK utasítás módosításáról szól. Az utasítás elsősorban az alkoholteszterre vonatkozó szabályokat módosítja. A jövőben ha az alkoholteszterrel végzett mérés eredménye gépi meghajtású közúti járművet vezetőnél a 0,30 mg/l, egyéb esetben pedig a 0,50 mg/l légalkoholértéket nem haladja meg, szóban nyilatkoztatni kell, hogy tüdőbetegségben szenved-e, illetve van-e testhőmérséklet-emelkedése. Az utasítás eltérő rendelkezéseket határoz meg a nem gépi meghajtású vízi járművet vagy a nem gépi meghajtású úszó munkagépet vezetőnél végzett mérésre.
Megtekinthető jogszabály: 16/2011. (IX. 2.) ORFK utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 21.42 kB, zippelt rtf)

Kormányablakok a jobb közigazgatásért
Az 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a Kormányablakok felállításáról és az ehhez szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szól. A határozat szerint a Kormányablakok a hatékonyabb, koordináltabb, takarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében jönnek létre. A Kormány felkérte a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a Kormányablakok fővárosi, megyeszékhelyi, megyei jogú városi, illetve járási szinten történő létrehozása érdekében, valamint a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tegye meg a kormányablakok fizikai kialakításához szükséges 7,225 milliárd forint - az Új Széchenyi Terv Regionális Operatív Programjainak 2011-2013. évi akcióterveit terhelő - forrás rendelkezésre állása érdekében szükséges lépéseket.
Megtekinthető jogszabály: 1300/2011. (IX. 1.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 4.23 kB, zippelt rtf)

Jönnek a járások!
Az 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat a járások kialakításáról szól. A Kormány e határozatában kifejezésre juttatta, hogy szükségesnek tartja a járás, mint az állam szervezetének legalacsonyabb szintű területi és szervezeti egysége kialakítását a hatékonyabb, költségtakarékosabb és ügyfélközpontú területi közigazgatás megteremtése érdekében. A Kormány a határozatban rögzítette a járások kialakításának elveit. A járások kialakításának 2013. január 1. napjáig kell megtörténnie. Elsődleges cél az, hogy a járások kialakításával olyan államigazgatási egységek jöjjenek létre a település és a megye szintje között, ahol a telepített feladatok méretgazdaságos elvégzésére van lehetőség. A meglévő ügyintézési helyszíneket lehetőség szerint fenn kell tartani.
Megtekinthető jogszabály: 1299/2011. (IX. 1.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 11.77 kB, zippelt rtf)

Megszűnt a Belügyi Közlöny
Megjelent a BM közleménye a Belügyi Közlöny megszűnéséről. A Belügyminisztérium kérelmére a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal törölte a Belügyi Közlönyt a nyomtatott sajtótermékek nyilvántartásából. Ennek megfelelően a Belügyi Közlöny 2011. augusztus 15-ei hatállyal megszűnt.
Megtekinthető jogszabály: BM közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 9.21 kB, zippelt rtf)

Végre a bankok fizetnek!
A 25/2011. (VIII. 22.) KIM rendelet a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet módosításáról szól. A jogszabály a közjegyzői díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendeletet azzal egészítette ki, hogy a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszer-értékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény szerinti gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződés és devizakölcsön-szerződés módosítás, valamint az azok alapján tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat közjegyzői okiratba foglalásáért járó közjegyzői munkadíj és költségtérítés megfizetésére a hitelező pénzügyi intézmény köteles, a közjegyzői díj megfizetése szempontjából a hitelező pénzügyi intézmény minősül a közjegyzői eljárást kezdeményező félnek.
Megtekinthető jogszabály: 25/2011. (VIII. 22.) KIM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 3.19 kB, zippelt rtf)

Csütörtöktől jelentősen nő az üzemanyag ára
Megjelent a NAV közleménye a 2011. szeptember 1-je és szeptember 30-a között alkalmazható üzemanyagárakról. Az ESZ ólmozatlan motorbenzin ára 391 forint, a gázolajé 379 forint, a keveréké 418 forint, az LPG-autógázé pedig 221 forint literenként. A közleményben szereplő áraknak azért is van jelentősége, mert ha a személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.
Megtekinthető jogszabály: NAV közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 3.16 kB, zippelt rtf)

Érettségi katonai alapismeretekből
A 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet módosításáról szól. A felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló Kormányrendelet fontos, új szabálya, hogy azt a hallgatót, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy EU kék kártyával rendelkező harmadik országbeli állampolgár, a fizetendő díjak és a kapott támogatások tekintetében azonos jogok illetik meg, illetve azonos kötelezettségek terhelik, mint a felsőoktatásban részt vevő magyar állampolgárságú hallgatót. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló jogszabály pedig 2012-től lehetővé teszi, hogy katonai alapismeretek érettségi vizsgatárgyból emelt szinten érettségi vizsgát tegyenek a hallgatók.
Megtekinthető jogszabály: 172/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 19.07 kB, zippelt rtf)

Vitatott közfoglalkoztatási bér
A 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szól. A rendelet szerint a teljes munkaidőben dolgozó közfoglalkoztatott részére megállapított közfoglalkoztatási bér a szakképesítést és középfokú iskolai végzettséget nem igénylő munkakör betöltése és teljes munkaidő teljesítése esetén havibérnél 57 000 forint, hetibérnél 13 120 forint, napibérnél 2 624 forint. A legalább középfokú iskolai végzettséget, szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén a közfoglalkoztatottat megillető garantált közfoglalkoztatási bér a teljes munkaidő teljesítése esetén havibérnél 78 000 forint, hetibérnél 17 950 forint, napibér alkalmazása esetén pedig 3 590 forint.
Megtekinthető jogszabály: 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.35 kB, zippelt rtf)

Művészmozik támogatása
A 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet az "art" mozihálózat digitális fejlesztésének támogatása igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, felhasználásának és elszámolásának részletes szabályairól szól. Az igényelhető támogatás utólagos elszámolás melletti, előfinanszírozott, egy összegben folyósított, nem visszatérítendő juttatás, amely az e rendeletben meghatározott módon, csak a pályázati támogatást elnyerő fejlesztésekre használható fel.
Megtekinthető jogszabály: 49/2011. (VIII. 3.) NEFMI rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 15.92 kB, zippelt rtf)

Nem fognak neki örülni a honvédek
A 7/2011. (VIII. 18.) HM rendelet a szolgálati viszonnyal kapcsolatos honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról szól. A jogszabály számos HM rendeletet módosít. Új rendelkezés, hogy a jövőben a Honvédkórház főigazgatói beosztásának betöltésére nem kell pályázatot kiírni. A rendelet módosítja bizonyos költségek elszámolásának a szabályait is, így nem számolható el utazási költség a szolgálati kiküldetést teljesítő részére, ha az adott közlekedési eszközt térítésmentesen jogosult igénybe venni, vagy a kiküldetés teljesítéséhez szolgálati gépjármű áll rendelkezésére. Szintén új szabály, hogy a szolgálat érdekében a honvédelemért felelős miniszter az állománytáblákban, illetve munkaköri jegyzékekben rendszeresített rendfokozatot lefelé két rendfokozati szinttel eltérítheti, továbbá az is, hogy nem jogosult étkezési utalványra az a szerződéses, illetve tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes tartalékos katona, aki a napi egyszeri természetben, térítésmentesen biztosított ebéd lehetőségét választotta.
Megtekinthető jogszabály: 7/2011. (VIII. 18.) HM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.58 kB, zippelt rtf)

Itt van az ősz, itt van újra!
Megjelent a Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye a 2011 őszi vetésekhez. A Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. a gazdálkodói privilégium és a jogosulti díjigény előzetes megalapozására e közleményben tette közzé a megbízási szerződéseibe foglalt, általa képviselt fajták 1 hektárra eső jogdíj kiszámításához szükséges, megbízó által ajánlott vetőmagmennyiséget és a tömegegységre vetített licenszdíj mértékét. A visszavetett vetőmag (utántermesztett vetőgumó) utáni díjfizetési kötelezettség nem terheli azt a mezőgazdasági termelőt, aki szántóföldi növénytermesztéssel 20 hektárnál - illetve burgonya esetében 1 hektárnál - kisebb területen foglalkozik.
Megtekinthető jogszabály: Fajtaoltalmi Nonprofit Kft. közleménye
Letölthető jogszabály: (~ 21.2 kB, zippelt rtf)

A Kormány szociális lakásépítési programot hirdet
Az 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat a Szociális Családiház-építési Programról szól. A Kormány a devizahitelesek megsegítése érdekében Szociális Családiház-építési Program megvalósítását hirdette meg, amely családmérettől függő, differenciált alapterületű családi házak építéséből áll. A határozat rögzíti, hogy a Program azokra a településekre terjed ki, ahol a település környezetében nincs üresen álló, használt, az építési költségnél alacsonyabb áron megvásárolható lakás, valamint a helyi önkormányzat a feltételeknek megfelelő, beépítésre szánt területet biztosít, legalább 80 épületet tartalmazó modulokban megvalósítható jelleggel. Ezen kívül a Kormány kezdeményezte Ócsa területén szociális lakásépítés megvalósítását.
Megtekinthető jogszabály: 1279/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 5.63 kB, zippelt rtf)

Őrizzük meg a tanyákat!
A 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet a Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szól. A rendelet szerinti támogatás pályázati eljárás keretében igényelhető, vissza nem térítendő támogatás. A jogszabály alapján támogatás vehető igénybe a tanyák, valamint az alföldi tanyás térségek megőrzését és fejlesztését célzó települési és térségi fejlesztésekhez. A rendelet rögzíti a támogatás forrását és mértékét, valamint részletesen szabályozza a benyújtás feltételeit és a támogatás nyilvántartását, ellenőrzését. A mellékletekben találjuk a tanyás települések és térségek felsorolását, továbbá az értékelési szempontrendszert a benyújtott pályázatokhoz.
Megtekinthető jogszabály: 81/2011. (VIII. 11.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 60.09 kB, zippelt rtf)

Életmentésért emlékérem
Az 1280/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat Életmentő Emlékérem adományozásáról szól. A Kormány életmentés közben tanúsított hősies magatartása elismeréseként - a belügyminiszter javaslatára - Svajer Attila örkényi és Szakács Attila Imre szatymazi lakosnak életmentő emlékérmet adományozott.
Megtekinthető jogszabály: 1280/2011. (VIII. 10.) Korm. határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.31 kB, zippelt rtf)

Frekvenciák eladók!
Megjelent a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatalának tájékoztatója frekvencia-árverési hirdetményről. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala - mint kiíró - kétfordulós nemzetközi árverést hirdet a 900 MHz-es frekvenciasávban nyújtható GSM-, IMT/UMTS, WiMAX- vagy LTE-rendszerű rádió-távközlési szolgáltatáshoz kapcsolódó frekvenciahasználati jogosultság megszerzése tárgyában. A hirdetmény meghatározza az árverés tárgyát képező frekvenciablokkokat, az árverésre jelentkezés feltételeit és az egyes blokkok kikiáltási árát. A frekvenciahasználati jogosultság időtartama minden elnyert/megvásárolt frekvenciablokk esetében egységesen a frekvenciahasználati jogosultság megszerzésétől számított 15 év.
Megtekinthető jogszabály: Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala tájékoztatója
Letölthető jogszabály: (~ 12.24 kB, zippelt rtf)

Egyszeri támogatás a fagykárok enyhítésére
A 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet az ültetvényekben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok enyhítését szolgáló egyszeri csekély összegű (de minimis) támogatásról szól. A rendelet feltételei szerint az ültetvényeikben 2011 májusában bekövetkezett fagykárok következtében 70%-os vagy azt meghaladó mértékű kárt elszenvedett mezőgazdasági termelők a bekövetkezett kár egyszeri, részbeni kompenzálására mezőgazdasági „de minimis” támogatást vehetnek igénybe. A jogszabály rögzíti, hogy miként kell a kár mértékét kiszámítani, a jogosultak körét és a támogatás mértékét, valamint azt is, hogy a támogatás legalább 0,3 hektár nagyságú egybefüggő ültetvényterületre vehető igénybe. A kérelmet 2011. augusztus 19-éig lehet személyesen vagy postai úton benyújtani a szakigazgatási szervhez.
Megtekinthető jogszabály: 73/2011. (VII. 29.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.01 kB, zippelt rtf)

Újabb miniszteri biztos kinevezésére került sor
A 20/2011. (VII. 29.) NEFMI utasítás miniszteri biztos kinevezéséről szól. A nemzeti erőforrás miniszter dr. Berniczei-Roykó Ádámot miniszteri biztossá nevezte ki 2011. június 2. napjától hat hónap időtartamra. A miniszteri biztos feladata: egészségügyi diplomácia, az Európai Unión kívüli, a szomszédos országokban élő határon túli magyar személyek magyarországi egészségügyi ellátásának koordinálása. A miniszteri biztos helyettes államtitkári illetményre és juttatásokra jogosult.
Megtekinthető jogszabály: 20/2011. (VII. 29.) NEFMI utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 9.66 kB, zippelt rtf)

Vághat és darabolhat
A 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet a vágópontok működésének részletes szabályairól szól. A rendelet alkalmazásában vágópontnak minősülnek az olyan létesítmények, melyekben az egyes állatfajok vágásának időbeni elkülönítése mellett éves átlagban hetente legfeljebb 100 darab sertés, juh, kecske, illetve legfeljebb 20 darab szarvasmarha, valamint évente legfeljebb 250 000 darab baromfiféle vágható úgy, hogy az állatfajok bármilyen kombinációja nem lehet több napi 4 állategységnél. A vágópont működését az illetékes megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága engedélyezi. A jogszabály rögzíti, hogy a vágópont darabolási tevékenységet is végezhet, amennyiben az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság erre engedélyt ad.
Megtekinthető jogszabály: 75/2011. (VII. 29.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.28 kB, zippelt rtf)

Ki kaphat devizahitelt?
A 110/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet a körültekintő lakossági hitelezés feltételeiről és a hitelképesség vizsgálatáról szóló 361/2009. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosítja. A rendelet szerint az ingatlanra alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott devizahitel kizárólag olyan hitelképes természetes személy - ide nem értve az egyéni vállalkozót - részére nyújtható, akinek a hitelkérelem benyújtásakor érvényes, forintra átszámított, a hitel devizanemében fennálló, rendszeres havi bruttó jövedelme meghaladja a hitelszerződés aláírásának időpontjában érvényes, a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb havi összegének tizenötszörösét.
Megtekinthető jogszabály: 110/2011. (VII. 4.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.06 kB, zippelt rtf)

100 éve született Bibó István!
A 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet a Bibó István emlékérme kibocsátásáról szól. A Magyar Nemzeti Bank - Bibó István születésének 100. évfordulója alkalmából - Bibó István megnevezéssel 5000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki 2011. augusztus 6. napján. Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. Az emlékérméből 6000 darab készíthető.
Megtekinthető jogszabály: 9/2011. (VII. 29.) MNB rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 530.91 kB, zippelt rtf)

Csak jó minőségű görögdinnyét!
A 64/2011. (VII. 11.) VM rendelet a gyümölcs és zöldség ellenőrzéséről szóló 82/2004. (V. 11.) FVM rendelet és az élelmiszer-előállítás és forgalomba hozatal egyes élelmiszer-higiéniai feltételeiről és az élelmiszerek hatósági ellenőrzéséről szóló 68/2007. (VII. 26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendeletet módosítja. Az új rendelkezések az általánostól eltérő szabályokat állapítanak meg a görögdinnyére, melyeket a forgalmazás minden szakaszában alkalmazni kell. A jogszabály hatályba lépése után friss zöldség és gyümölcs forgalomba hozatalával kapcsolatos, a törvényben rögzített tevékenységeket kizárólag regisztrált élelmiszer-vállalkozó végezhet. A rendelet melléklete rögzíti a görögdinnyére vonatkozó minőségi előírásokat, a mérettel, a külső megjelenéssel és a jelölésekkel kapcsolatos követelményeket.
Megtekinthető jogszabály: 64/2011. (VII. 11.) VM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 14.96 kB, zippelt rtf)

Új törvény, újabb elismert egyházak
A 2011. évi C. törvény a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szól. A törvény rögzíti a vallási tevékenységre, az egyházak létrehozására és nyilvántartásba vételére, valamint működésére vonatkozó szabályokat. Az Országgyűlés által elismert magyarországi egyházak, vallásfelekezetek és vallási közösségek köre kibővült többek között a HIT Gyülekezetével.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi C. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 23.45 kB, zippelt rtf)

Érintettek: kóla, chips, energiaital
A 2011. évi CIII. törvény a népegészségügyi termékadóról rendelkezik. Az új adó bevezetésének célja a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása, valamint az egészségügyi szolgáltatások, különösen a népegészségügyi célú programok finanszírozásának javítása. A törvény hatálya alá tartozik például az üdítőital, az energiaital, az előrecsomagolt cukrozott készítmény, a sós snack és az ételízesítő. Adókötelezettség terheli az adóköteles termék első olyan értékesítését, amelynek a teljesítési helye belföld. A jogszabály rögzíti az adó mértékét, ami üdítőital esetében 5 forint, energiaital esetében 250 forint literenként, sós snack esetében 200 forint kilogrammonként.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi CIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 14.44 kB, zippelt rtf)

Januártól működik az alapvető jogok biztosa
A 2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról szól. A törvény rögzíti, hogy az alapvető jogok biztosa köteles tevékenysége során megkülönböztetett figyelmet fordítani a gyermekek jogainak, a jövő nemzedékek érdekeinek és a Magyarországon élő nemzetiségek, valamint a leginkább veszélyeztetett társadalmi csoportok jogainak a védelmére. A biztos – azon kívül, hogy véleményező és javaslattevő jogkört gyakorol – kezdeményezheti a jogszabályok Alaptörvénnyel való összhangjának felülvizsgálatát az Alkotmánybíróságnál. A jogszabály szerint az alapvető jogok biztosához fordulhat bárki, ha megítélése szerint valamely hatóság tevékenysége vagy mulasztása alapvető jogát sérti vagy annak közvetlen veszélyével jár, feltéve, hogy a rendelkezésre álló közigazgatási jogorvoslati lehetőségeket már kimerítette, vagy jogorvoslati lehetőség nincs számára biztosítva.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi CXI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 29.29 kB, zippelt rtf)

Tessék: az új közbeszerzési törvény!
A 2011. évi CVIII. törvény a közbeszerzésekről szól. A törvény az általános rendelkezések között rögzíti a célját, az alapelveit és az értelmező rendelkezéseket. A jogszabály részletesen meghatározza az ajánlatkérő szervezetekre, a közbeszerzés tárgyaira, a közbeszerzési szerződésekre és a közbeszerzésekkel kapcsolatos jogorvoslatra vonatkozó szabályokat. A korábbi törvényhez hasonlóan megkülönböztet uniós és nemzeti értékhatárokat, eltérő eljárásrendet határozva meg rájuk.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi CVIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 147.65 kB, zippelt rtf)

Végre csökkent az üzemanyag ára!
Megjelent a NAV közleménye a 2011. augusztus 1-je és augusztus 31-e között alkalmazható üzemanyagárakról. Az ESZ ólmozatlan motorbenzin ára 373 forint, a gázolajé 365 forint, a keveréké 400 forint, az LPG-autógázé pedig 221 forint literenként. A közleményben szereplő áraknak azért is van jelentősége, mert ha a személyi jövedelemadó-törvény hatálya alá tartozó magánszemély az üzemanyagköltséget a közleményben szereplő árak szerint számolja el, nem szükséges az üzemanyagról számlát beszereznie.
Megtekinthető jogszabály: NAV közlemény
Letölthető jogszabály: (~ 3.16 kB, zippelt rtf)

Szigorodtak a jogi szakvizsga szabályai
A 22/2011. (VII. 20.) KIM rendelet a jogi szakvizsgáról szóló 5/1991. (IV. 4.) IM rendelet módosításáról szól. Az új szabályok elsősorban a joggyakorlat idejére és annak tanúsítására vonatkozó rendelkezéseket érintik. Így módosult a külföldön folytatott joggyakorlat beszámítása, továbbá fontos változás az is, hogy a fizetés nélküli és a rendkívüli szabadság, a szülési szabadság, a gyermekgondozási díj, a gyermekgondozási segély és a táppénz, valamint az ösztöndíj folyósításának idejét összesen legfeljebb 3 hónap időtartamban lehet beszámítani a korábbi 6 hónap helyett.
Megtekinthető jogszabály: 22/2011. (VII. 20.) KIM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 11.01 kB, zippelt rtf)

Le a sporthuliganizmussal!
A 2011. évi CIV. törvény a sporthuliganizmus jelensége elleni fellépés érdekében szükséges egyes törvények módosításáról szól. A sporthuliganizmus visszaszorítása érdekében szigorodtak a Büntető törvénykönyvről szóló törvényben a rendbontásra, a Szabálysértésekről szóló törvényben pedig a rendzavarásra vonatkozó rendelkezések. A jogszabály jelentős mértékben módosítja és kiegészíti a Sportról szóló törvényben a sportrendezvények biztonságosabbá tétele érdekében a szervező kötelezettségeit és felelősségét, a sportrendezvények megtiltásának a lehetőségét, a nézők részvételét a rendezvényeken, valamint a sportrendészeti nyilvántartás kötelező tartalmi elemeit.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi CIV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 16.27 kB, zippelt rtf)

A cél: értékteremtő közfoglalkoztatás
A 2011. évi CVI. törvény a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szól. Az új jogszabály célja az értékteremtő közfoglalkoztatás jogi kereteinek megteremtése és a munkaképes lakosság munkához juttatása. A törvény az általános szabályok között rögzíti, hogy milyen jellegű munkára létesíthető közfoglalkoztatási jogviszony, ki lehet közfoglalkoztató és közfoglalkoztatott, majd részletesen meghatározza a jogviszony tartalmát és a Munka törvénykönyvének azon rendelkezéseit, amelyeket a közfoglalkoztatási jogviszonyra nem lehet alkalmazni.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi CVI. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 36 kB, zippelt rtf)

Hivatali lakás és térítésmentes egészségügyi ellátás
A 124/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet az állami vezetők és az államigazgatási szervek köztisztviselői számára biztosított juttatásokról és azok feltételeiről szóló 192/2010. (VI. 10.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szól. A módosítások érintik a miniszter és az államtitkár részére biztosítható hivatali lakásra és a lakásfenntartási térítésre vonatkozó rendelkezéseket. Teljesen új juttatás az állami vezetőt, a jogszabály alapján állami vezetői juttatásra jogosult személyt, továbbá a miniszteri kabinetet vezető kabinetfőnököt megillető térítésmentes egészségügyi ellátás.
Megtekinthető jogszabály: 124/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 12.71 kB, zippelt rtf)

Újabb független, konzultációs szerv
A 2011. évi XCIII. törvény a Nemzeti Gazdasági és Társadalmi Tanácsról szól. A Tanács a gazdaság és a társadalom fejlődését érintő átfogó ügyek, a kormányzati ciklusokon átívelő nemzeti stratégiák megvitatására, valamint a harmonikus és kiegyensúlyozott gazdasági fejlődés, illetve az ehhez illeszkedő szociális modellek kidolgozásának és megvalósításának előmozdítására jön létre. A Tanács az Országgyűléstől és a Kormánytól független, konzultációs, javaslattevő és tanácsadó testület. A törvény rögzíti a Tanács feladatait, összetételét, valamint munkaszervezetét és működését is.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi XCIII. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 17.19 kB, zippelt rtf)

Fontos igazságszolgáltatási törvények módosulnak
A 2011. évi LXXXIX. törvény az egyes eljárási és az igazságszolgáltatást érintő egyéb törvényeket módosítja. A jogszabály értelmében mától módosulnak a büntetőeljárásról szóló törvényben a soron kívüli eljárás, a tárgyalásról lemondás és a kiemelt ügyek eljárási szabályai, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló törvénynek a bírák értékelésére vonatkozó és a büntető törvénykönyvnek az együttműködő terheltre vonatkozó rendelkezései.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi LXXXIX. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 27.99 kB, zippelt rtf)

Hivatalos emléknap a nándorfehérvári diadal napja
Az 58/2011. (VII. 7.) OGY határozat a nándorfehérvári diadal emléknapjának megünnepléséről rendelkezik. Az Országgyűlés a nándorfehérvári diadal 555. évfordulója tiszteletére július 22-ét a nándorfehérvári diadal emléknapjává nyilvánította. Ezzel egyidejűleg felhívta a Kormányt, az önkormányzatokat, a közoktatási intézményeket és az egyházakat, továbbá a civil és kulturális szervezeteket, valamint a polgárokat, hogy minden évben, július 22-én közösen, méltó keretek között emlékezzenek meg a nándorfehérvári diadal évfordulójáról. Mint tudjuk, erre a győzelemre emlékezik azóta minden keresztény templom déli harangszója.
Megtekinthető jogszabály: 58/2011. (VII. 7.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.58 kB, zippelt rtf)

Megválasztotta az Országgyűlés az AB új elnökét
Az 57/2011. (VII. 7.) OGY határozat az Alkotmánybíróság elnökének megválasztásáról szól. Az Országgyűlés dr. Paczolay Pétert választotta az Alkotmánybíróság elnökévé. Az új elnök megbízatása 2011. szeptember 1-jén kezdődik.
Megtekinthető jogszabály: 57/2011. (VII. 7.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.32 kB, zippelt rtf)

Új törvény a környezetvédelmi termékdíjról
A 2011. évi LXXXV. törvény a környezetvédelmi termékdíjról szól. A jogszabály rögzíti az alkalmazási körét, vagyis a termékdíjköteles termékeket, ezek az akkumulátor, a csomagolás, az egyéb kőolajtermék, az elektromos és elektronikai berendezés, a gumiabroncs és a reklámhordozó papír. A törvényben találhatók általános szabályok, mint például a fizetési kötelezettség keletkezésének időpontja. A jogszabály rögzíti, hogy a termékdíj alapja a termékdíjköteles termék - ideértve a belföldi előállítású csomagolást alkotó csomagolóeszközt is - tömege. Ezen kívül meghatározza az eljárási szabályokat, a fizetési kötelezettség teljesítésének a módját, az ellenőrzés és a jogkövetkezmények rendszerét is. A törvény 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
Megtekinthető jogszabály: 2011. évi LXXXV. törvény
Letölthető jogszabály: (~ 78.74 kB, zippelt rtf)

Határozat az elő- és részteljesítésről
Az 1/2011. (VII. 5.) Polgári jogegységi határozat a kártérítés iránti perben a kötelezett kár bekövetkezése utáni elő- vagy részteljesítései bíróság általi elszámolásának szabályairól szól. A Legfelsőbb Bíróság akként foglalt állást, hogy a kártérítés iránti perben a kötelezettnek a kár bekövetkezése utáni elő- vagy részteljesítéseit a bíróság - feltéve, hogy a feleknek nincs az elszámolás módjára vonatkozóan eltérő megállapodása - a jogosultnak a tárgyalás berekesztésekor érvényes és hatályos rendelkezése, ennek hiányában a törvényben meghatározott sorrend szerint köteles elszámolni akként, hogy a kötelezettség elő- vagy részteljesítéssel már megszűnt összegét az ítéleti marasztalás nem tartalmazhatja.
Megtekinthető jogszabály: 1/2011. (VII. 5.) Polgári jogegységi határozat
Letölthető jogszabály: (~ 14.28 kB, zippelt rtf)

Nem lesz népszavazás a hálapénzről
Az 59/2011. (VI. 30.) AB határozatban az Alkotmánybíróság az OVB országos népszavazás kitűzésére irányuló aláírásgyűjtő ív mintapéldányának hitelesítése tárgyában hozott határozata ellen benyújtott kifogás alapján az OVB határozatát helybenhagyta. Az aláírásgyűjtő íven a következő kérdés szerepelt: Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi-, fogászati- és járóbeteg szakellátásért, valamint a fekvőbeteg gyógyintézeti ellátásért a személyi jövedelemadóról szóló törvényben szerepeltetett hálapénz adása és elfogadása büntethető legyen? Az Alkotmánybíróság indokolásában kifejtette, hogy a hálapénz pontos fogalmát a magyar jogszabályok nem ismerik, ezáltal a népszavazásra feltenni kívánt kérdés nem lenne egyértelmű sem a választópolgár, sem a jogalkotó számára.
Megtekinthető jogszabály: 59/2011. (VI. 30.) AB határozat
Letölthető jogszabály: (~ 13.68 kB, zippelt rtf)

Szigorodtak a helyszínelés szabályai
A 10/2011. (VI. 30.) ORFK utasítás a közlekedési balesetek és a közlekedés körében elkövetett bűncselekmények esetén követendő rendőri eljárás szabályairól szóló 60/2010. (OT 34.) ORFK utasítás, valamint az ittasság ellenőrzéséről szóló 27/2010. (OT 14.) ORFK utasítás módosításáról szól. Az utasítás elsősorban a helyszíni eljárásra vonatkozó rendelkezéseket változtatja meg, egészíti ki. Így előírja, hogy a baleset kimenetelétől és jogi minősítésétől függetlenül minden esetben helyszínelő köteles lefolytatni a helyszíni eljárást, amennyiben a baleset érintettje a köztársasági elnök. Ezen kívül rögzíti, hogy kinek kell végeznie a helyszínelést, ha a baleset érintettje a baleset miatt helyszíni eljárásra kötelezett rendőr, valamint azt is, hogy milyen esetekben kell a szemlét bizottságnak végrehajtania.
Megtekinthető jogszabály: 10/2011. (VI. 30.) ORFK utasítás
Letölthető jogszabály: (~ 12.37 kB, zippelt rtf)

Július 1-től változott a villamos energia ára
A 33/2011. (VI. 30.) NFM rendelet a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 4/2011. (I. 31.) NFM rendeletet módosítja. A jogszabály értelmében változnak a villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló rendelkezések, és ennek tükrében a rendelet rögzíti a szolgáltatók által alkalmazandó árszabások legmagasabb egyetemes szolgáltatási árait. A lakossági felhasználók esetében 1320 kWh/év fogyasztásig szolgáltatótól függően 20,21 és 21,86 forint között, az éves fogyasztás 1320 kWh-t meghaladó részére pedig 22,07 és 23,32 forint között mozog a villamos energia ára kilowattóránként.
Megtekinthető jogszabály: 33/2011. (VI. 30.) NFM rendelet
Letölthető jogszabály: (~ 10.83 kB, zippelt rtf)

Öt alkotmánybíró megválasztva
A 43/2011. (VI. 29.) OGY határozat az Alkotmánybíróság öt tagjának megválasztásáról szól. Az Országgyűlés dr. Dienes-Oehm Egont, dr. Balsai Istvánt, dr. Pokol Bélát, dr. Szalay Pétert és dr. Szívós Máriát választotta 2011. szeptember 1-jei hatállyal az Alkotmánybíróság tagjaivá.
Megtekinthető jogszabály: 43/2011. (VI. 29.) OGY határozat
Letölthető jogszabály: (~ 9.45 kB, zippelt rtf)


 Archívum 

Kiemelt jogszabályok - 2015.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2014.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2013.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2012.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2011.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2010.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2009.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2008.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2007.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2006.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2005.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2004.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2003.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2002.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.IV. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.III. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.II. negyedév
Kiemelt jogszabályok - 2001.I. negyedév
Kiemelt jogszabályok - .. negyedév

Jogszabály
kereső


Ingyenes
hírlevelek
Iratkozzon fel
a Wolters Kluwer Kft.
ingyenes hírleveleire!
Feliratkozás
Hűségprogram
Mi megbecsüljük ügyfeleinket!
Akár 20% kedvezmény!
Bovebben
Kiemelt ajánlat:
Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához Magyarázat az Európai Unió közbeszerzési jogához
Az új közbeszerzési irányelveknek megfelelően
Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei Költségvetési szervek gazdálkodása és pénzügyei
A 2015-től hatályos módosításokkal