[Új jogszabályok] [Módosított jogszabályok] [Hatályon kívül helyezett jogszabályok]Új jogszabályok
 
348/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
a kormányablakokról szóló 515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 12. 09., 2016. 01. 01., 2016. 04. 01. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
349/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
a Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
350/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
egyes fejlesztéspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
351/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról szóló 60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
352/2015. (XI. 24.) Korm. rendelet
a Budapest, Rákoskeresztúri Új köztemető Látogatóközpont megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1/2015. (XI. 24.) ME rendelet
egyes miniszterelnöki rendeletek hatályon kívül helyezéséről
A jogszabály hatályba lép: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
61/2015. (XI. 24.) BM rendelet
a rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 12. 01. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
53/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2016. 01. 01. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
54/2015. (XI. 24.) EMMI rendelet
egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 11. 25., 2015. 12. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
75/2015. (XI. 24.) FM rendelet
a földművelésügyi miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a bürokratikus terhek egyszerűsítésével összefüggő módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 12. 02. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
76/2015. (XI. 24.) FM rendelet
egyes, nemzeti forrásból, valamint az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 11. 25., 2016. 01. 01. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
31/2015. (XI. 24.) NGM rendelet
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról szóló 32/2005. (X. 21.) PM rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 12. 25., 2016. 01. 01. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
56/2015. (XI. 24.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2012. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
57/2015. (XI. 24.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2013. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
58/2015. (XI. 24.) OGY határozat
a Magyar Nemzeti Bank 2014. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója elfogadásáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1831/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a 2016. évi gazdaságnövekedés érdekében szükséges fejlesztéspolitikai intézkedésekről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1832/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
az önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2015. szeptemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1833/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a kormányzati szektorba nem sorolt, 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2015. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1834/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a "Zrínyi Miklós-Szigetvár 1566" emlékéve meghirdetéséről
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1835/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a NIPÜF Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság megalapításáról és az egyes ipari területek fejlesztése kapcsán szükséges további intézkedésekről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1836/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
az Erzsébet-program keretében biztosított üdültetésre vonatkozó intézkedésekről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1837/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Belügyminisztérium és a Nemzetgazdasági Minisztérium budai Várnegyedben történő elhelyezésével kapcsolatos intézkedésekről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1838/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a család- és gyermekjóléti központok támogatása érdekében a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1839/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Magyar Nemzeti Levéltár Cseh Tamás Archívumának a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. részére történő átadásáról, és az azzal összefüggő intézkedésekről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1840/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Nemzetközi Marton Éva Énekverseny, a Nemzetközi Liszt Ferenc Zongoraverseny, a Nemzetközi Karmesterverseny, valamint a Nyári Nemzetközi Akadémia és Fesztivál támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat- átcsoportosításról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1841/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat, valamint a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról szóló 1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat módosításáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1842/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról szóló 1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat módosításáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1843/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1844/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1845/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Környezet és Energia Operatív Program 1. prioritása keretében megvalósuló egyes szennyvízelvezetési és -tisztítási projektek támogatásának növeléséről, valamint a prioritás keretében megvalósuló egyes projektek szakaszolásáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1846/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a KEOP-5.6.0/12-2014-0020 azonosító számú ("A Terrorelhárítási Központ 1101 Budapest, Zách u. 4. alatti objektumának területén található 7. számú épület energetikai korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről és szakaszolásának jóváhagyásáról, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1847/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a KEOP-1.2.0/09-11-2011-0005 azonosító számú ("Gödöllő Város szennyvíztisztító telepének korszerűsítése" című) projekt támogatásának növeléséről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1848/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a KEOP-2.4.0/2F/09-11-2015-0001 azonosító számú ("Kunmadaras volt szovjet katonai repülőtér kármentesítése" című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról, a KEOP-2.3.0/2F/09-2009-0008 azonosító számú ("A Hajdúsági Szilárd Hulladéklerakó és Hasznosító Társulás tagtelepüléseinek felhagyott települési szilárdhulladék- lerakóinak rekultivációja" című) projekt támogatásának növeléséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1849/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program 3. prioritása keretében egyes, az ötmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékű, több éves fizetési kötelezettséggel járó szerződések megkötésének előzetes engedélyezéséről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1850/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a budapesti 4. számú metróvonal I. szakasz (Kelenföldi pályaudvar - Keleti pályaudvar) és kapcsolódó felszíni beruházásai című projekt megvalósítása keretében a "Budapesti 4. sz. metróvonal I. szakasz: Co-07 sz. szerződés Állomások belső beépítése" tárgyú szerződés módosításának jóváhagyásáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1851/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a TIOP-1.2.1.B-12/1-2013-0001 azonosító számú ("Kulturális GPS - Kulturális Oktatási Központ Nemzeti Kulturális Térinformációs Rendszer Szolgáltató és Tanácsadó Multifunkcionális Módszertani Központ" című) projekt elszámolható közkiadásának növeléséről és el nem számolható költségei finanszírozásáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1852/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0006 azonosító számú ("Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház struktúraváltását elősegítő infrastrukturális fejlesztése a fekvőbeteg ellátásban" című), és a TIOP-2.2.4-09/1-2010-0023 azonosító számú ("Struktúraváltás a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt-nél" című) projekt támogatásának növeléséről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1853/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a TIOP-3.4.1. azonosító számú ("Bentlakásos intézmények kiváltása, új kapacitások létesítése" című) konstrukció keretében megvalósuló egyes projektek támogatásának növeléséről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1854/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
az 1848-1947 között hivatalban lévő miniszterelnökök sírjainak felújításához szükséges források biztosításáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1855/2015. (XI. 24.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
102/2015. (XI. 24.) ME határozat
az ENSZ EGB Határvízi Egyezmény Részes Feleinek Ülésein való magyar részvételről
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
103/2015. (XI. 24.) ME határozat
az egyrészről az Európai Unió és tagállamai, másrészről a Kazah Köztársaság között a megerősített partnerségi és együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról
Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
2/2015. (XI. 24.) ME utasítás
a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 3/2014. (IX. 5.) ME utasítás és a miniszterelnöki biztos kinevezéséről szóló 5/2014. (XII. 31.) ME utasítás módosításáról
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
26/2015. (XI. 24.) MvM utasítás
a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás módosításáról
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
27/2015. (XI. 24.) MvM utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
29/2015. (XI. 24.) MvM utasítás
megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
53/2015. (XI. 24.) EMMI utasítás
a Törőcsik Mari Ösztöndíjról
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
20/2015. (XI. 24.) KKM utasítás
a fejezeti kezelésű előirányzatokkal kapcsolatos eljárási rendről és hatáskörökről
Hatályos: 2015. 12. 09. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
5/2015. (XI. 24.) ME KÁT utasítás
a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2015. (X. 15.) Miniszterelnökség KÁT utasítás módosításáról
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
21/2015. (XI. 24.) NKFIH utasítás
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal Kommunikációs Szabályzatáról
Hatályos: 2015. 11. 25. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
Személyi rész
a Hivatalos Értesítő 2015/58. számában
Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
Nemzeti Közlekedési Hatóság hirdetménye
menetíró plombanyomók, AETR Controll bélyegző és vizsgabiztosi bélyegzők érvénytelenségéről
Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)


Módosított jogszabályok
 
515/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
a kormányablakokról
A módosító jogszabály: 348/2015. (XI. 24.) Korm. r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet
a területi államigazgatási szervezetrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról
A módosító jogszabály: 348/2015. (XI. 24.) Korm. r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
236/2006. (XI. 24.) Korm. rendelet
a pénztárak központi nyilvántartásával összefüggő egyes feladatokról, a pénztáraknak, valamint a foglalkoztatóknak a pénztártagokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 172/1997. (X. 6.) Korm. rendelet módosításáról
A módosító jogszabály: 349/2015. (XI. 24.) Korm. r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
170/2012. (VII. 23.) Korm. rendelet
az Európai Unió vagy más nemzetközi szervezet felé vállalt kötelezettséggel összefüggő beruházás megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekről
A módosító jogszabály: 350/2015. (XI. 24.) Korm. r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet
az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól
A módosító jogszabály: 350/2015. (XI. 24.) Korm. r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
A módosító jogszabály: 350/2015. (XI. 24.) Korm. r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
60/2014. (III. 6.) Korm. rendelet
a támogatásból megvalósuló fejlesztések központi monitoringjáról és nyilvántartásáról
A módosító jogszabály: 351/2015. (XI. 24.) Korm. r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
30/2011. (IX. 22.) BM rendelet
a rendőrség szolgálati szabályzatáról
A módosító jogszabály: 61/2015. (XI. 24.) BM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
5/2012. (VI. 15.) EMMI rendelet
a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról
A módosító jogszabály: 53/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
11/1997. (V. 28.) NM rendelet
a természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet
a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
18/1998. (XII. 27.) EüM rendelet
az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvénynek a szerv- és szövetátültetésre, valamint -tárolásra és egyes kórszövettani vizsgálatokra vonatkozó rendelkezései végrehajtásáról
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
a betegszállításról
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
25/1998. (VI. 17.) NM rendelet
a művi meddővétételről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
78/1999. (XII. 29.) EüM-BM együttes rendelet
a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
8/2002. (X. 4.) ESzCsM rendelet
az anyatej társadalombiztosítási támogatás alapját képező áráról, valamint a támogatás elszámolásának módjáról
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
18/2002. (XII. 28.) ESzCsM rendelet
a szerzett immunhiányos tünetcsoport kialakulását okozó fertőzés terjedésének megelőzése érdekében szükséges intézkedésekről és a szűrővizsgálatok elvégzésének rendjéről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet
az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
62/2003. (X. 27.) ESzCsM rendelet
az élelmiszer eredetű megbetegedések esetén követendő eljárásról
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet
az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
37/2004. (IV. 26.) ESzCsM rendelet
az étrend-kiegészítőkről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
3/2005. (II. 10.) EüM rendelet
az emberi vér és vérkomponensek gyűjtésére, vizsgálatára, feldolgozására, tárolására és elosztására vonatkozó minőségi és biztonsági előírásokról, valamint ezek egyes technikai követelményeiről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
5/2006. (II. 7.) EüM rendelet
a mentésről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
37/2007. (VII. 23.) EüM-SZMM együttes rendelet
egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1/2009. (I. 30.) EüM rendelet
az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
20/2009. (VI. 18.) EüM rendelet
az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések megelőzéséről, e tevékenységek szakmai minimumfeltételeiről és felügyeletéről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
12/2011. (III. 30.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakmai kollégium működéséről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
63/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
az egészségügyi szakdolgozók továbbképzésének szabályairól
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
64/2011. (XI. 29.) NEFMI rendelet
az orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek és az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéssel rendelkezők folyamatos továbbképzéséről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
23/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet
a szakorvosok, szakfogorvosok, szakgyógyszerészek és szakpszichológusok egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzéséről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1/2014. (I. 16.) EMMI rendelet
a fertőző betegségek jelentésének rendjéről
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
26/2014. (IV. 8.) EMMI rendelet
a várandósgondozásról
A módosító jogszabály: 54/2015. (XI. 24.) EMMI r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
153/2009. (XI. 13.) FVM rendelet
az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény végrehajtásáról
A módosító jogszabály: 75/2015. (XI. 24.) FM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
11/2010. (II. 4.) FVM rendelet
az erdőterv rendelet előkészítésének, és a körzeti erdőterv készítésének szabályairól
A módosító jogszabály: 75/2015. (XI. 24.) FM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
14/2015. (III. 31.) FM rendelet
a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól
A módosító jogszabály: 75/2015. (XI. 24.) FM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
95/2012. (VIII. 30.) VM rendelet
az erdei vasutak üzemeltetésének csekély összegű (de minimis) támogatásáról
A módosító jogszabály: 76/2015. (XI. 24.) FM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
43/2014. (XII. 29.) FM rendelet
a tenyésztésszervezési feladatok támogatása igénybevételének részletes feltételeiről
A módosító jogszabály: 76/2015. (XI. 24.) FM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
5/2015. (II. 19.) FM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről
A módosító jogszabály: 76/2015. (XI. 24.) FM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
61/2015. (X. 12.) FM rendelet
az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatás jogcímeihez kapcsolódó támogatások összegének megállapításáról
A módosító jogszabály: 76/2015. (XI. 24.) FM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
32/2005. (X. 21.) PM rendelet
az egyes szerencsejátékok engedélyezésével, lebonyolításával és ellenőrzésével kapcsolatos feladatok végrehajtásáról
A módosító jogszabály: 31/2015. (XI. 24.) NGM r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat
a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról
Módosítja: 1841/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1253/2015. (IV. 23.) Korm. határozat
a geszti Arany János Általános Iskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról, továbbá a fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról szóló 1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat módosításáról
Módosítja: 1841/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
a Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról
Módosítja: 1842/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1501/2014. (IX. 5.) Korm. határozat
a KEOP-2012-5.6.0 jelű (Központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásai című) támogatási konstrukcióban benyújtott projektek megvalósításának jóváhagyásáról és egyes projektek támogatásának visszavonásáról
Módosítja: 1846/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat
a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról
Módosítja: 1846/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1835/2013. (XI. 15.) Korm. határozat
az egyes kiemelt sportegyesületek 2013. évi sportfejlesztési elképzeléseinek támogatásáról, továbbá a 2014-2020. évre vonatkozó sportfejlesztési feladataikkal összefüggő kormányzati intézkedésekről
Módosítja: 1855/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1003/2014. (I. 17.) Korm. határozat
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1864/2013. (XI. 19.) Korm. határozat módosításáról
Módosítja: 1855/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1259/2015. (IV. 24.) Korm. határozat
a Bogányi-zongorák magyar és külföldi közintézményekben történő elhelyezéséről és megvásárlásáról
Módosítja: 1855/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1339/2015. (V. 27.) Korm. határozat
az Iszlám Állam elnevezésű terrorszervezet elleni nemzetközi fellépésben való magyar részvételhez szükséges 2015. évi források biztosításáról
Módosítja: 1855/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1457/2015. (VII. 7.) Korm. határozat
az Óbudai Egyetem már megkezdett kollégiumi beruházásának megvalósításához szükséges - részben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosítással történő - forrás biztosításáról
Módosítja: 1855/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1615/2015. (IX. 8.) Korm. határozat
a Károlyi-Csekonics Palotaegyüttes átfogó, állagmegóvó felújítási feladatainak kijelöléséről és az előkészítéshez szükséges forrás biztosításáról
Módosítja: 1855/2015. (XI. 24.) Korm. h. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
3/2014. (IX. 5.) ME utasítás
miniszterelnöki biztos kinevezéséről
Módosítja: 2/2015. (XI. 24.) ME ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
1/2014. (VII. 23.) MvM utasítás
a Miniszterelnökség Szervezeti és Működési Szabályzatáról
Módosítja: 26/2015. (XI. 24.) MvM ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
2/2015. (X. 15.) ME KÁT utasítás
a Miniszterelnökség Közszolgálati Szabályzatáról
Módosítja: 5/2015. (XI. 24.) ME KÁT ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)


Hatályon kívül helyezett jogszabályok
 
3/2010. (VI. 14.) ME rendelet
a miniszterelnök szóvivői teendőinek ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos szervezetirányítási jogköréről
A hatályon kívül helyező jogszabály: : 1/2015. (XI. 24.) ME r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
1/2011. (IX. 12.) ME rendelet
a kormányszóvivői teendők ellátásáért felelős miniszterelnöki biztos irányítási jogköréről
A hatályon kívül helyező jogszabály: : 1/2015. (XI. 24.) ME r. Forrás: MK 2015/181. (XI. 24.)
12/2015. (VI. 2.) MvM utasítás
miniszteri biztos kinevezéséről
Hatályon kívül helyezi: 27/2015. (XI. 24.) MvM ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
14/2015. (VI. 8.) MvM utasítás
megyei fejlesztési biztosok kinevezéséről
Hatályon kívül helyezi: 29/2015. (XI. 24.) MvM ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)
11/2009. (VIII. 14.) KüM utasítás
a Külügyminisztérium fejezetnél az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának szabályairól és az eljárási rendről
Hatályon kívül helyezi: 20/2015. (XI. 24.) KKM ut. Forrás: Hivatalos Értesítő 2015/58. (XI. 24.)