[Új jogszabályok] [Módosított jogszabályok] [Hatályon kívül helyezett jogszabályok]Új jogszabályok
 
287/2015. (X. 6.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 10. 07. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
45/2015. (X. 6.) EMMI rendelet
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről szóló 17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 10. 07. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1715/2015. (X. 6.) Korm. határozat
az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program módosításáról
Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1716/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 07. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1717/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról szóló 1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat módosításáról
Hatályos: 2015. 10. 07. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1718/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú ["Szolnok (kiz.)-Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése" című] nagyprojekt finanszírozásának megváltoztatásáról
Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1719/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0018 azonosító számú ["Békéscsaba állomás pályaépítés és Gyoma (kiz.)-Békéscsaba (bez.) vonalszakasz új elektronikus biztosítóberendezés építése, Ferencváros »C« elágazás- Lőkösháza ETCS 2 telepítés kivitelezése" című] projekt megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről
Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1720/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási jogcímeivel kapcsolatos egyes feladatokról
Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1721/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a Vidékfejlesztési Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
Hatályos: 2015. 10. 07. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1722/2015. (X. 6.) Korm. határozat
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0004 azonosító számú ["Kaposvár megyei jogú város közösségi közlekedésének fejlesztése keretében 25 db földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású alacsonypadlós szóló, és 15 db azonos kivitelű, földgázmotor (CNG - Euro 6 szabvány) hajtású, a szóló autóbusszal azonos típuscsaládba tartozó, alacsonypadlós csuklós autóbusz szállítása, üzembe helyezése" című] projekt támogatásának növeléséről, szakaszolásáról, valamint a projekt 2015. december 31. után felmerülő költségei fedezetének biztosításáról
Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
84/2015. (X. 6.) ME határozat
helyettes államtitkár felmentéséről
Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
85/2015. (X. 6.) ME határozat
főiskolai tanárok kinevezéséről
Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
2015. évi CXLVI. törvény
az egyes polgári és büntető ügyekben eljáró bíróságok illetékességéről
A jogszabály hatályba lép: 2015. 10. 08. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
2015. évi CXLVII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítással összefüggésben egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 10. 08., 2016. 01. 01. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
288/2015. (X. 7.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: Hat: 2015. 10. 08. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
289/2015. (X. 7.) Korm. rendelet
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 10. 08. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
290/2015. (X. 7.) Korm. rendelet
a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. "v. a." betéteseinek kártalanításáról szóló 375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról
A jogszabály hatályba lép: 2015. 10. 08. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
1723/2015. (X. 7.) Korm. határozat
külföldi fegyveres erőknek a határrendészeti feladatok támogatásában való részvételének engedélyezéséről
Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
1724/2015. (X. 7.) Korm. határozat
a Befogadó Állomás Debreceni Telephely, és Menekültügyi Őrzött Befogadó Központ Debreceni Telephely bezárása érdekében szükséges egyes intézkedésekről
Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
1725/2015. (X. 7.) Korm. határozat
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság Szervező Bizottságának létrehozásáról
Hatályos: 2015. 10. 08. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
1726/2015. (X. 7.) Korm. határozat
a 2017-ben Budapesten és Balatonfüreden megrendezendő XVII. Úszó-, Vízilabda-, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos összkormányzati feladatok koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
Hatályos: 2015. 10. 08. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
1727/2015. (X. 7.) Korm. határozat
a Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges további forrás biztosításáról
Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)


Módosított jogszabályok
 
549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet
az Uniós fejlesztések fejezetbe tartozó fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről
A módosító jogszabály: 287/2015. (X. 6.) Korm. r. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
17/2014. (III. 12.) EMMI rendelet
a tankönyvvé, pedagógus-kézikönyvvé nyilvánítás, a tankönyvtámogatás, valamint az iskolai tankönyvellátás rendjéről
A módosító jogszabály: 45/2015. (X. 6.) EMMI r. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1173/2015. (III. 24.) Korm. határozat
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2015. évre szóló éves fejlesztési keretének megállapításáról
Módosítja: 1716/2015. (X. 6.) Korm. h. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1290/2015. (V. 5.) Korm. határozat
a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akcióterve 5. prioritásának keretében kiemelt projekt felhívás meghirdetéséhez történő hozzájárulásról, kiemelt projektek előzetes nevesítéséről, valamint a Környezet és Energia Operatív Program 2011-2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról szóló 1125/2015. (III. 6.) Korm. határozat módosításáról
Módosítja: 1717/2015. (X. 6.) Korm. h. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1551/2013. (VIII. 15.) Korm. határozat
a KÖZOP-2.5.0-09-11-2012-0019 azonosító számú [Szolnok (kiz.)-Szajol (kiz.) vasútvonal rekonstrukciójának kivitelezése című] nagyprojekt javaslat jóváhagyásáról és a projekt 2015. december 31-e után felmerülő költségeinek fedezetének biztosításáról
Módosítja: 1718/2015. (X. 6.) Korm. h. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat
a 2014-2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról
Módosítja: 1718/2015. (X. 6.) Korm. h. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1199/2015. (III. 31.) Korm. határozat
a fővárosi projektek támogathatóságáról a 2014-2020-as európai uniós programozási időszakban
Módosítja: 1718/2015. (X. 6.) Korm. h. Forrás: MK 2015/144. (X. 6.)
1952. évi III. törvény
a polgári perrendtartásról
A módosító jogszabály: 2015. évi CXLVI. tv. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
1998. évi XIX. törvény
a büntetőeljárásról
A módosító jogszabály: 2015. évi CXLVI. tv. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
2003. évi LX. törvény
a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről
A módosító jogszabály: 2015. évi CXLVII. tv. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
2009. évi LXII. törvény
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról
A módosító jogszabály: 2015. évi CXLVII. tv. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
2014. évi LXXXVIII. törvény
a biztosítási tevékenységről
A módosító jogszabály: 2015. évi CXLVII. tv. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet
a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról
A módosító jogszabály: 288/2015. (X. 7.) Korm. r. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
48/2015. (III. 12.) Korm. rendelet
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről
A módosító jogszabály: 289/2015. (X. 7.) Korm. r. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)
375/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet
a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. v. a. betéteseinek kártalanításáról
A módosító jogszabály: 290/2015. (X. 7.) Korm. r. Forrás: MK 2015/145. (X. 7.)


Hatályon kívül helyezett jogszabályok