32/2008. (IV. 3.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február-2007. február) szóló beszámoló elfogadásáról1

Az Országgyűlés a Kormánynak a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február-2007. február) szóló beszámolóját elfogadja.