• 32/2008. (IV. 3.) OGY határozat
  • a Magyar Köztársaság területén élő nemzeti és etnikai kisebbségek helyzetéről (2005. február-2007. február) szóló beszámoló elfogadásáról1