91/2008. (IX. 26.) OGY határozat

Sós Tamás országgyűlési képviselő mentelmi ügyében1

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Sós Tamás országgyűlési képviselő mentelmi jogát az Egri Városi Bíróság 1. B. 312/2008/3. számú megkeresésével érintett ügyben nem függeszti fel.