• 22/1991. (IV. 13.) OGY határozat
  • a délalföldi települések ivóvizének minősítéséről és az egészséges ivóvízellátási program módosításáról1