• 60/1991. (X. 29.) OGY határozat
  • a társadalombiztosítási rendszer megújításának koncepciójáról és a rövid távú feladatokról1