• 15/1993. (III. 26.) OGY határozat
  • a Területi Önkormányzatok és Közigazgatási Szervek Határmenti Együttműködéséről szóló Európai Keretegyezmény megerősítéséről1
  •             „NYILATKOZAT
  •             az Európa Tanács főtitkárához