19/1993. (IV. 1.) OGY határozat

bizottsági tag megválasztásáról1

Az Országgyűlés

a Társadalmi szervezetek költségvetési támogatását koordináló bizottságba

Varga Mihály helyett

Frajna Imrét

a bizottság tagjává megválasztotta.