• 19/1993. (IV. 1.) OGY határozat
  • bizottsági tag megválasztásáról1