• 91/1993. (XI. 17.) OGY határozat
  • a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásából elkülönített tartalékalap elosztásáról1
  •     1. számú melléklet a 91/1993. (XI. 17.) OGY határozathoz
  •                 Cigány szervezetek:
  •     2. számú melléklet a 91/1993. (XI. 17.) OGY határozathoz