6/1994. (II. 25.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és az Európai Közösség között a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 1993. november 29-én aláírt Megállapodás megerősítéséről1

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

megerősíti egyrészről a Magyar Köztársaság, másrészről az Európai Közösség között a bormegnevezések kölcsönös védelméről és ellenőrzéséről, Brüsszelben, 1993. november 29-én aláírt Megállapodást.