36/1994. (VII. 18.) OGY határozat

országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról1

Az Országgyűlés

az Oktatási, tudományos, ifjúsági és sport bizottságba

dr. Jánosi György helyett

dr. Orosz Istvánt,

az Alkotmányügyi, törvényelőkészítő, igazságügyi és ügyrendi bizottságba

dr. Világosi Gábor helyett

dr. Mészáros István Lászlót,

a Költségvetési és pénzügyi bizottságba

dr. Soós Károly Attila helyett

Juhász Pált,

az Önkormányzati és rendészeti bizottságba

dr. Sepsey Tamást,

az Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottságba

dr. Sepsey Tamást

a bizottság tagjává megválasztotta.