• 36/1994. (VII. 18.) OGY határozat
  • országgyűlési bizottsági tagok megválasztásáról1