• 44/1994. (IX. 28.) OGY határozat
  • mentelmi jog felfüggesztéséről1