49/1994. (X. 6.) OGY határozat

mentelmi jog fenntartásáról1

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Horn Gyula országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Hódmezővásárhelyi Városi Bíróság 2.B.326/1994/2. sz. átiratával érintett ügyben fenntartja.