63/1994. (XI. 23.) OGY határozat

mentelmi jog felfüggesztéséről1

Az Országgyűlés Bogárdi Zoltán országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Győri Városi Bíróság B.984/1994/5. számú átiratával érintett ügyben felfüggeszti.