70/1994. (XII. 27.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Prágában, 1993. január 14-én aláírt Egyezmény megerősítéséről1

Az Országgyűlés

1. a Magyar Köztársaság és a Cseh Köztársaság között a kettős adóztatás elkerülésére és az adóztatás kijátszásának megakadályozására a jövedelem- és vagyonadók területén Prágában, 1993. január 14-én aláírt Egyezményt e határozattal megerősíti,

2. felkéri a külügyminisztert, hogy a megerősítésről diplomáciai úton tájékoztassa a cseh felet.