• 35/1995. (IV. 7.) OGY határozat
 • a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartájának megerősítéséről és a Magyar Köztársaság 2. Cikk 2. pontja szerinti kötelezettségvállalásairól1
 •     1. melléklet a 35/1995. (IV. 7.) OGY határozathoz
 •             A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája
 •         Preambulum
 •         I. RÉSZ
 •                 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 •                 1. Cikk
 •                 Meghatározások
 •                 2. Cikk
 •                 Kötelezettségvállalások
 •                 3. Cikk
 •                 Gyakorlati intézkedések
 •                 4. Cikk
 •                 A fennálló védelmi rendszerek
 •                 5. Cikk
 •                 Fennálló kötelezettségek
 •                 6. Cikk
 •                 Tájékoztatás
 •         II. RÉSZ
 •                 A 2. CIKK 1. BEKEZDÉSÉNEK MEGFELELŐEN KÖVETETT CÉLOK ÉS ELVEK
 •                 7. Cikk
 •                 Célok és elvek
 •         III. RÉSZ
 •                 A REGIONÁLIS VAGY KISEBBSÉGI NYELVEKNEK A KÖZÉLETBEN VALÓ HASZNÁLATÁT ELŐSEGÍTŐ INTÉZKEDÉSEK A 2. CIKK 2. BEKEZDÉSE ÉRTELMÉBEN VÁLLALT KÖTELEZETTSÉGEKKEL ÖSSZHANGBAN
 •                 8. Cikk
 •                 Oktatásügy
 •                 9. Cikk
 •                 Igazságszolgáltatás
 •                 10. Cikk
 •                 Közigazgatási hatóságok és közszolgálati szervek
 •                 11. Cikk
 •                 Tömegtájékoztatási eszközök
 •                 12. Cikk
 •                 Kulturális tevékenység és kulturális létesítmények
 •                 13. Cikk
 •                 Gazdasági és társadalmi élet
 •                 14. Cikk
 •                 Határokon túli cserekapcsolatok
 •         IV. RÉSZ
 •                 A KARTA VÉGREHAJTÁSA
 •                 15. Cikk
 •                 Időszaki jelentések
 •                 16. Cikk
 •                 A jelentések megvizsgálása
 •                 17. Cikk
 •                 Szakértői bizottság
 •         V. RÉSZ
 •                 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •                 18. Cikk
 •                 19. Cikk
 •                 20. Cikk
 •                 21. Cikk
 •                 22. Cikk
 •                 23. Cikk
 •     2. melléklet a 35/1995. (IV. 7.) OGY határozathoz
 •             A Magyar Köztársaság által a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. Cikk 2. pontja alapján a horvát, német, román, szerb, szlovák, szlovén nyelvek vonatkozásában tett kötelezettségvállalások jegyzéke
 •         III. RÉSZ
 •                 8. Cikk
 •                 9. Cikk
 •                 10. Cikk
 •                 11. Cikk
 •                 12. Cikk
 •                 13. Cikk
 •                 14. Cikk