121/1995. (XII. 22.) OGY határozat

az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat módosításáról1

Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 62/1994. (XI. 23.) OGY határozat a következők szerint módosul:

Az Országgyűlés

az Alkotmány- és igazságügyi bizottságba

dr. Haller Zoltán helyett

Kósáné dr. Kovács Magdát,

az Európai integrációs ügyek bizottságába

dr. Simon Imre korábban megüresedett tagsági helyére

Füle Istvánt

a bizottság tagjává megválasztja.