7/1997. (II. 20.) OGY határozat

a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1997. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének jóváhagyásáról1

Az Országgyűlés, az Észak-atlanti Szerződés Szervezetével aláírt „Békepartnerség” program Keretdokumentumának törvénybe iktatásáról, és annak a Magyar Köztársaság által történő végrehajtásáról szóló 1995. évi LXVII. törvény 5. §-ának (4) bekezdése, illetőleg 6. §-ának (2) bekezdése alapján:

1. a) Jóváhagyja a Magyar Köztársaság és a NATO közötti 1997. évi Egyéni Partnerségi Program (a továbbiakban: EPP) tervezetét, amelynek kivonatát ezen határozat melléklete tartalmazza.

b) Tudomásul veszi, hogy a tervezet akkor válik a Magyar Köztársaság 1997. évi Egyéni Partnerségi Programjává, amikor azt a NATO elfogadja.

2. Az EPP végrehajtására szolgáló - az 1. pont szerinti tervezeten alapuló - összeget a Honvédelmi Minisztérium, a Belügyminisztérium és a Külügyminisztérium részére a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló törvényben biztosítja.

3. Felhívja a Kormányt, hogy az 1997. évi békepartnerségi hadgyakorlatok előzetes véleményezésének, illetve más hadgyakorlatok jóváhagyása előkészítésének céljából szükséges előterjesztéseket 1997. február 28-ig terjessze az Országgyűlés Külügyi Bizottsága és Honvédelmi Bizottsága elé.

4. Felhívja a Kormányt, hogy az EPP szerinti tevékenységeket a rendelkezésre álló forrásokhoz igazodva folyamatosan pontosítsa.

Melléklet a 7/1997. (II. 20.) OGY határozathoz

A Magyar Köztársaság és a NATO közötti
1997. évi Egyéni Partnerségi Program tervezetének kivonata

I. Tevékenység


Tevékenységi kör
Tevékenységek száma összesen
(ezen belül hazai rendelkezésűek)

Honvédelmi
Minisztérium
Belügy-
minisztérium
Külügy-
minisztérium
tevékenység
összesen

ADF* Légvédelem 9/3 0 1/1 10/4

ATM Légiforgalom szervezés/irányítás 13 0 0 13

C3 Vezetés irányítás és információcsere 36/1 0 1 37/1

CEP Polgári szükséghelyzeti tervezés 3/1 31/2 1 35/3

CPA PfP tevékenység koordinálása 17/7 0 1 18/7

CRM Válságkezelés 3 0 1/1 4/1

DCF A fegyveres erők polgári ellenőrzése 11/3 0 1 12/3

DPB Védelmi tervezés és költségvetés 10/1 0 0 10/1

DPP Védelmi tervezés 1/1 0 0 1/1

DPS Védelempolitika/stratégia 9 0 3/1 12/1

DST Védelmi struktúrák 4 0 0 4

EX Gyakorlatok 32/5 0 1 33/5

GEO Térképészet 3 - - 3

INF Katonai infrastruktúra 5 0 0 5

LOG Logisztika 1 0 0 1

PKG Békefenntartás 3/1 0 0 3/1

STI Szabványosítás és interoperabilitás 31/1 0 0 31/1

TRG Oktatás és kiképzés 81/14 0 1 82/14

Mindösszesen** 272/38 31/2 11/3 314/43

* NATO-rövidítés.

** Az Egyéni Partnerségi Program tervezetében foglalt, a kivonat I. részében mennyiség, tárgykör és tárca szerint megjelölt tevékenységek túlnyomó része 300-500 E Ft költségkihatású szakmai utazás, fogadás, képzési és más együttműködési program, kisebb részben ezt meghaladó költségkihatású gyakorlatok és előkészítő rendezvények, illetve projektek (a II. rész szerinti kiemelésekkel).

II. 10 M Ft feletti költségkihatású tevékenységek

1. Honvédelmi Minisztérium E Ft

a) Gyakorlatok

- Cooperative Chance 10 000

- Determination 10 000

- Guard 20 000

- Key 10 000

- Lantern 15 000

- Olasz-szlovén-magyar logisztikai gyakorlat 40 000

- USA-magyar közös tevékenység 40 000

Gyakorlatok összesen: 145 000

b) Regionális nyelvképzés 80 000

c) Törzstiszti képzés 42 000

d) Békepartnerségi Katonai Nyelvképzési Központ 182 000

Összesen: 449 000

2. Belügyminisztérium

Gyakorlat:

- Planex 25 000

Összesen: 25 000

III. „Békepartnerség” program 1997. évi tervezett költségei


Megnevezés
Előirányzat (E Ft)
(inflációkövető előirányzatbiztosítás esetén)

HM MH Összesen

VII/A. Honvédelmi Minisztérium

1. IV/A. A jelenleg hatályos NATO munkaprogramból eredő tevékenységek
7 597

7 600

15 197

IV/A. 1. számú kiegészítő tevékenységi jegyzék 15 000 29 650 44 650

2. V/A. NATO munkaprogramon kívüli tevékenységek, magyar kezdeményezések és projektek

36 070


33 050


69 120

3. VI/A. Gyakorlatok - 201 000 201 000

4. Nagyszabású projektek

Regionális nyelvképzés - 80 000 80 000

Törzstiszt képzés - 42 000 42 000

BKNYK - működési költségek
és nyelvképzés

165 000

LCKKK tanfolyami költségek 17 000

182 000 - 182 000 182 000

Regionális Katonai Környezetbiztonsági Központ***
-

-

-

5. Tartalék (a fejezet miniszteri tartalékában szereplő összeg)
32 033

-

32 033