VII/A. Honvédelmi Minisztérium összesen 90 700 575 300 666 000

*** Az RKKK tevékenysége a PfP-en belül valósul meg, de költségvetése a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem költségvetésébe van beépítve.

E Ft

VII/B. Belügyminisztérium

IV/B. Jelenleg hatályos NATO munkaprogramból eredő tevékenységek 2 700

V/B. A NATO munkaprogramon kívüli tevékenységek, magyar kezdeményezések és projektek
243 000

VI/B. Gyakorlatok 25 000

VII/B. Belügyminisztérium összesen 52 000

VII/C. Külügyminisztérium

IV/C. Jelenleg hatályos NATO munkaprogramból eredő tevékenységek 8 120

V/C. A NATO munkaprogramon kívüli tevékenységek, magyar kezdeményezések és projektek
53 880

VI/C. Gyakorlatok

VII/C. Külügyminisztérium összesen 62 000

A Békepartnerségben részt vevő tárcák mindösszesen: 780 000