18/1997. (III. 19.) OGY határozat

a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv megerősítéséről1

Az Országgyűlés a Kormány előterjesztésére

1. megerősíti a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvet;

2. felkéri a köztársasági elnököt a megerősítő okirat kiállítására;

3. egyetért azzal, hogy a megerősítő okirat letétbe helyezése alkalmával a külügyminiszter a Jegyzőkönyv 14. cikkének (5) bekezdése szerinti nyilatkozatot megtegye.