• 45/1997. (IV. 29.) OGY határozat
  • a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek költségvetési támogatásáról1
  •     Melléklet 45/1997. (IV. 29.) OGY határozathoz