47/1997. (IV. 29.) OGY határozat

mentelmi jog fenntartásáról1

A Magyar Köztársaság Országgyűlése Morvai Ferenc országgyűlési képviselő mentelmi jogát a Pesti Központi Kerületi Bíróság 2.B.24.001/1997/3. sz. megkeresésével érintett ügyben fenntartja.