• 47/1997. (IV. 29.) OGY határozat
  • mentelmi jog fenntartásáról1