• 2000. évi CI. törvény
 • a pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, Strasbourgban, 1990. november 8-án kelt Egyezmény kihirdetéséről1
 •     „A pénzmosásról, a bűncselekményből származó dolgok felkutatásáról, lefoglalásáról és elkobzásáról szóló, Strasbourgban, 1990. november 8-án kelt Egyezmény
 •         PREAMBULUM
 •         I. Fejezet
 •         ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
 •             Értelmező rendelkezések
 •         II. Fejezet
 •         NEMZETI SZINTEN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK
 •             Az elkobzásra vonatkozó intézkedések
 •             Nyomozati és ideiglenes intézkedések
 •             Különleges nyomozati jogkörök és eljárások
 •             Jogorvoslatok
 •             A pénzmosással kapcsolatos bűncselekmények
 •         III. Fejezet
 •         NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS
 •             1. Rész
 •             A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS ALAPELVEI
 •                 Általános alapelvek és a nemzetközi együttműködésre irányuló intézkedések
 •             2. Rész
 •             NYOMOZATI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
 •                 Segítségnyújtási kötelezettség
 •                 A segítségnyújtás megvalósítása
 •                 Önkéntes tájékoztatás
 •             3. Rész
 •             IDEIGLENES INTÉZKEDÉSEK
 •                 Ideiglenes intézkedés foganatosítására irányuló kötelezettség
 •                 Ideiglenes intézkedések foganatosítása
 •             4. Rész
 •             ELKOBZÁS
 •                 Elkobzási kötelezettség
 •                 Az elkobzás foganatosítása
 •                 Elkobzott dolgok
 •                 Végrehajtási jog és az elkobzás összegének felső határa
 •                 Elzárás nem teljesítés esetén
 •             5. Rész
 •             AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS MEGTAGADÁSA ÉS ELHALASZTÁSA
 •                 Megtagadási okok
 •                 Halasztás
 •                 A megkeresés részleges vagy feltételes teljesítése
 •             6. Rész
 •             KÉZBESÍTÉS ÉS HARMADIK SZEMÉLYEK JOGAINAK VÉDELME
 •                 Okiratok kézbesítése
 •                 A külföldi határozatok elismerése
 •             7. Rész
 •             ELJÁRÁSI ÉS EGYÉB ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
 •                 Központi hatóság
 •                 Közvetlen érintkezés
 •                 A megkeresés alakiságai és a nyelvhasználat
 •                 Hitelesítés
 •                 A megkeresés tartalma
 •                 Hiányos megkeresések
 •                 Több megkeresés
 •                 Indokolási kötelezettség
 •                 Tájékoztatás
 •                 A felhasználás korlátozása
 •                 Bizalmasság
 •                 Költségek
 •                 Kártérítés
 •         IV. Fejezet
 •         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •             Aláírás és hatálybalépés
 •             Csatlakozás az Egyezményhez
 •             Területi alkalmazás
 •             Más egyezményekhez és megállapodásokhoz való viszony
 •             Fenntartások
 •             Módosítások
 •             A viták rendezése
 •             Felmondás
 •             Értesítések