• 2002. évi III. törvény
 • az Európa Tanács keretében, 1997. november 6-án kelt, az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény kihirdetéséről1
 •     „European Convention on Nationality
 •         Preamble
 •         Chapter I
 •         GENERAL MATTERS
 •             Object of the Convention
 •             Definitions
 •         Chapter II
 •         GENERAL PRINCIPLES RELATING TO NATIONALITY
 •             Competence of the State
 •             Principles
 •             Non-discrimination
 •         Chapter III
 •         RULES RELATING TO NATIONALITY
 •             Acquisition of nationality
 •             Loss of nationality ex lege or at the initiative of a State Party
 •             Loss of nationality at the initiative of the individual
 •             Recovery of nationality
 •         Chapter IV
 •         PROCEDURES RELATING TO NATIONALITY
 •             Processing of applications
 •             Decisions
 •             Right to a review
 •             Fees
 •         Chapter V
 •         MULTIPLE NATIONALITY
 •             Cases of multiple nationality
 •             Other possible cases of multiple nationality
 •             Conservation of previous nationality
 •             Rights and duties related to multiple nationality
 •         Chapter VI
 •         STATE SUCCESSION AND NATIONALITY
 •             Principles
 •             Settlement by international agreement
 •             Principles concerning non-nationals
 •         Chapter VII
 •         MILITARY OBLIGATIONS IN CASES OF MULTIPLE NATIONALITY
 •             Fulfilment of military obligations
 •             Exemption from military obligations or alternative civil service
 •         Chapter VIII
 •         CO-OPERATION BETWEEN THE STATES PARTIES
 •             Co-operation between the States Parties
 •             Exchange of information
 •         Chapter IX
 •         APPLICATION OF THE CONVENTION
 •             Declarations concerning the application of the Convention
 •             Effects of this Convention
 •         Chapter X
 •         FINAL CLAUSES
 •             Signature and entry into force
 •             Accession
 •             Reservations
 •             Territorial application
 •             Denunciation
 •             Notifications by the Secretary General
 •     Az állampolgárságról szóló Európai Egyezmény
 •         Preambulum
 •         I. Fejezet
 •         ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 •             Az Egyezmény célja
 •             Meghatározások
 •         II. Fejezet
 •         AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS ALAPELVEK
 •             Az állam illetékessége
 •             Alapelvek
 •             A diszkrimináció tilalma
 •         III. Fejezet
 •         AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
 •             Az állampolgárság megszerzése
 •             Az állampolgárság ex lege vagy a részes állam kezdeményezése alapján történő elvesztése
 •             Az állampolgárság elvesztése az érintett személy kezdeményezése alapján
 •             Az állampolgárság visszaállítása
 •         IV. Fejezet
 •         AZ ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK
 •             A kérelmek feldolgozása
 •             Határozatok
 •             Felülvizsgálathoz való jog
 •             Eljárási költségek
 •         V. Fejezet
 •         TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁG
 •             A többes állampolgárság ex lege megszerzésének esetei
 •             A többes állampolgárság egyéb lehetséges esetei
 •             A korábbi állampolgárság megtartása
 •             A többes állampolgársághoz kapcsolódó jogok és kötelezettségek
 •         VI. Fejezet
 •         ÁLLAMUTÓDLÁS ÉS ÁLLAMPOLGÁRSÁG
 •             Alapelvek
 •             Rendezés nemzetközi megállapodással
 •             A nem állampolgárokra vonatkozó elvek
 •         VII. Fejezet
 •         KATONAI KÖTELEZETTSÉGEK TÖBBES ÁLLAMPOLGÁRSÁG ESETÉN
 •             A katonai kötelezettségek teljesítése
 •             Katonai kötelezettségek alóli mentesség vagy alternatív polgári szolgálat
 •         VIII. Fejezet
 •         EGYÜTTMŰKÖDÉS A RÉSZES ÁLLAMOK KÖZÖTT
 •             Együttműködés a részes államok között
 •             Információcsere
 •         IX. Fejezet
 •         AZ EGYEZMÉNY ALKALMAZÁSA
 •             Az Egyezmény alkalmazására vonatkozó nyilatkozatok
 •             A jelen Egyezmény hatásai
 •         X. Fejezet
 •         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •             Aláírás és hatálybalépés
 •             Csatlakozás
 •             Fenntartások
 •             Területi hatály
 •             Felmondás
 •             A Főtitkár értesítései