• 2002. évi VII. törvény
 • a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között a szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről1
 •     „Agreement between the Kingdom of the Netherlands and the Republic of Hungary on co-operation related to the export of social security benefits
 •         Definitions
 •         Material scope
 •         Personal scope
 •         Export of benefits
 •         Verification concerning application for and payment of benefits
 •         Identification
 •         Medical examination
 •         Recovery of undue payment of benefits and collection of social insurance contributions
 •         Refusal to pay, suspension, withdrawal
 •         Data protection
 •         Implementation of the Agreement
 •         Settlement of disputes
 •         Entry into force
 •         Territorial application
 •         Termination of the Agreement
 •     Egyezmény
  a Magyar Köztársaság és a Holland Királyság között a szociális biztonsági ellátások kivitelével kapcsolatos együttműködésről
 •         Fogalommeghatározások
 •         Tárgyi hatály
 •         Személyi hatály
 •         Ellátások kivitele
 •         Az igénybejelentésre és az ellátások folyósítására vonatkozó igényjogosultság igazolása
 •         Személyazonosítás
 •         Orvosi vizsgálat
 •         Jogalap nélkül kifizetett ellátások visszatérítése és társadalombiztosítási járulékok behajtása
 •         A folyósítás megtagadása, felfüggesztés, visszavonás
 •         Adatvédelem
 •         Az Egyezmény alkalmazása
 •         Vitás kérdések rendezése
 •         Hatálybalépés
 •         Területi alkalmazás
 •         Az Egyezmény felmondása