1 A törvényt az Országgyűlés a 2002. szeptember 17-i ülésnapján fogadta el.
2 A Tanács kimondta továbbá, hogy a „csalás” mint az Europol Egyezmény Mellékletében hivatkozott bűncselekményi forma, amennyiben az az adó- vagy vámcsalásra vonatkozik, csak annyiban tartozik az Europol hatáskörébe, amennyiben az a Tagállamok illetékes bűnüldöző hatóságainak együttműködését és hatékonyságát javítja, és nem érinti az adó- és vámfizetési kötelezettség teljesítésének behajtásáért felelős illetékes hatóságokat.
3 A Tanács kimondta továbbá, hogy a „csalás” mint az Europol Egyezmény Mellékletében hivatkozott bűncselekményi forma, amennyiben az az adó- vagy vámcsalásra vonatkozik, csak annyiban tartozik az Europol hatáskörébe, amennyiben az a Tagállamok illetékes bűnüldöző hatóságainak együttműködését és hatékonyságát javítja, és nem érinti az adó- és vámfizetési kötelezettség teljesítésének behajtásáért felelős illetékes hatóságokat.