- Emberrablás (175/A. §); személyi szabadság megsértése (175. §); terrorcselekmény (261. §);

- Apartheid (157. §); nemzeti, etnikai, faji vagy vallási csoport tagjai elleni erőszak (174/B. §); közösség elleni izgatás (269. §);

- Rablás (321. §); visszaélés kulturális javakkal (216/B. §);

- Csalás (318. §);

- Zsarolás (323. §); vesztegetés (250. §); vesztegetés nemzetközi kapcsolatban (258/B. §);

- Szerzői vagy szerzői jogokhoz kapcsolódó jogok megsértése (329/B. §); bitorlás (329. §); iparjogvédelmi jogok megsértése (329/D. §);

- Közokirat-hamisítás (274. §);

- Számítástechnikai rendszer és adatok elleni bűncselekmény (300/C. §); számítástechnikai rendszer védelmét biztosító intézkedés kijátszása (300/E. §);

- Visszaélés lőfegyverrel vagy lőszerrel (263/A. §); fegyvercsempészet (263/B. §);

- Visszaélés robbanóanyaggal vagy robbanószerrel (263. §);

- Visszaélés ártalmas közfogyasztási cikkel (279. §);

- Környezetkárosítás (280. §);

- Természetkárosítás (281. §).