• 2006. évi LXXXI. törvény
 • az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezményéhez kapcsolódó, az orvosbiológiai kutatásokról szóló, Genfben, 2005. szeptember 28-án aláírt Kiegészítő Jegyzőkönyv kihirdetéséről1
 •     Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research)~Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicine, concerning Biomedical Research
 •         Chapter I
 •         OBJECT AND SCOPE
 •             Object and purpose
 •             Scope
 •         Chapter II
 •         GENERAL PROVISIONS
 •             Primacy of the human being
 •             General rule
 •             Absence of alternatives
 •             Risks and benefits
 •             Approval
 •             Scientific quality
 •         Chapter III
 •         ETHICS COMMITTEE
 •             Independent examination by an ethics committee
 •             Independence of the ethics committee
 •             Information for the ethics committee
 •             Undue influence
 •         Chapter IV
 •         INFORMATION AND CONSENT
 •             Information for research participants
 •             Consent
 •         Chapter V
 •         PROTECTION OF PERSONS NOT ABLE TO CONSENT TO RESEARCH
 •             Protection of persons not able to consent to research
 •             Information prior to authorisation
 •             Research with minimal risk and minimal burden
 •         Chapter VI
 •         SPECIFIC SITUATIONS
 •             Research during pregnancy or breastfeeding
 •             Research on persons in emergency clinical situations
 •             Research on persons deprived of liberty
 •         Chapter VII
 •         SAFETY AND SUPERVISION
 •             Minimisation of risk and burden
 •             Assessment of health status
 •             Non-interference with necessary clinical interventions
 •             New developments
 •         Chapter VIII
 •         CONFIDENTIALITY AND RIGHT TO INFORMATION
 •             Confidentiality
 •             Right to information
 •             Duty of care
 •             Availability of results
 •         Chapter IX
 •         RESEARCH IN STATES NOT PARTIES TO THIS PROTOCOL
 •             Research in States not parties to this Protocol
 •         Chapter X
 •         INFRINGEMENT OF THE PROVISIONS OF THE PROTOCOL
 •             Infringement of the rights or principles
 •             Compensation for damage
 •             Sanctions
 •         Chapter XI
 •         RELATION BETWEEN THIS PROTOCOL AND OTHER PROVISIONS AND RE-EXAMINATION OF THE PROTOCOL
 •             Relation between this Protocol and the Convention
 •             Wider protection
 •             Re-examination of the Protocol
 •         Chapter XII
 •         FINAL CLAUSES
 •             Signature and ratification
 •             Entry into force
 •             Accession
 •             Denunciation
 •             Notifications
 •     Appendix Information to be given to the ethics committee
 •     Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény orvosbiológiai kutatásokról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyve)~Az Európa Tanácsnak az emberi lény emberi jogainak és méltóságának a biológia és az orvostudomány alkalmazására tekintettel történő védelméről szóló, Oviedóban, 1997. április 4-én kelt Egyezménye: Az emberi jogokról és a biomedicináról szóló Egyezmény orvosbiológiai kutatásokról szóló Kiegészítő Jegyzőkönyve
 •         I. Fejezet
 •         CÉL ÉS HATÁLY
 •             Cél és szándék
 •             Hatály
 •         II. Fejezet
 •         ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 •             Az emberi lény elsőbbsége
 •             Általános szabály
 •             Alternatívák hiánya
 •             Kockázatok és előnyök
 •             Jóváhagyás
 •             Tudományos minőség
 •         III. Fejezet
 •         ETIKAI BIZOTTSÁG
 •             Az etikai bizottság független vizsgálata
 •             Az etikai bizottság függetlensége
 •             Az etikai bizottság tájékoztatása
 •             Indokolatlan befolyásolás
 •         IV. Fejezet
 •         TÁJÉKOZTATÁS ÉS BELEEGYEZÉS
 •             A kutatásban résztvevők tájékoztatása
 •             Beleegyezés
 •         V. Fejezet
 •         A KUTATÁSI RÉSZVÉTELBE VALÓ BELEEGYEZÉSI KÉPESSÉGGEL NEM RENDELKEZŐ SZEMÉLYEK VÉDELME
 •             A kutatási részvételbe való beleegyezési képességgel nem rendelkező személyek védelme
 •             Tájékoztatás a beleegyezés megadása előtt
 •             Minimális kockázattal és minimális teherrel járó kutatás
 •         VI. Fejezet
 •         KÜLÖNLEGES HELYZETEK
 •             Kutatás terhesség vagy szoptatás alatt
 •             Kutatás sürgős klinikai állapotban lévő betegen
 •             Kutatás a szabadságuktól megfosztott személyeken
 •         VII. Fejezet
 •         BIZTONSÁG ÉS FELÜGYELET
 •             A kockázat és a teher minimálisra csökkentése
 •             Az egészségi állapot kivizsgálása
 •             A szükséges klinikai beavatkozások biztosítása
 •             A fejlődés új eredményei
 •         VIII. Fejezet
 •         ADATVÉDELEM ÉS A TÁJÉKOZTATÁSHOZ VALÓ JOG
 •             Adatvédelem
 •             A tájékoztatáshoz való jog
 •             Gondossági kötelezettség
 •             Az eredmények hozzáférhetősége
 •         IX. Fejezet
 •         KUTATÁS OLYAN ÁLLAMOKBAN, AMELYEK A KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYVBEN NEM RÉSZES FELEK
 •             Kutatás olyan Államokban, amelyek a Kiegészítő Jegyzőkönyvben nem Részes Felek
 •         X. Fejezet
 •         A KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV RENDELKEZÉSEINEK MEGSÉRTÉSE
 •             A jogok vagy elvek megsértése
 •             Kártérítés
 •             Szankciók
 •         XI. Fejezet
 •         A JELEN KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV ÉS EGYÉB RENDELKEZÉSEK KÖZÖTTI KAPCSOLAT, ÉS A KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV FELÜLVIZSGÁLATA
 •             A jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv és az Egyezmény közötti kapcsolat
 •             Szélesebb körű védelem
 •             A jelen Kiegészítő Jegyzőkönyv felülvizsgálata
 •         XII. Fejezet
 •         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •             Aláírás és megerősítés
 •             Hatálybalépés
 •             Csatlakozás
 •             Felmondás
 •             Értesítések
 •     Az orvosbiológiai kutatásra vonatkozó Kiegészítő Jegyzőkönyv melléklete