• 2007. évi CXXXI. törvény
 • a Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés kihirdetéséről1
 •     Patent Law Treaty (adopted at Geneva on June 1, 2000))~„Patent Law Treaty (adopted at Geneva on June 1, 2000)
 •         Abbreviated Expressions
 •         General Principles
 •         Applications and Patents to Which the Treaty Applies
 •         Security Exception
 •         Filing Date
 •         Application
 •         Representation
 •         Communications; Addresses
 •         Notifications
 •         Validity of Patent; Revocation
 •         Relief in Respect of Time Limits
 •         Reinstatement of Rights After a Finding of Due Care or Unintentionality by the Office
 •         Correction or Addition of Priority Claim; Restoration of Priority Right
 •         Regulations
 •         Relation to the Paris Convention
 •         Effect of Revisions, Amendments and Modifications of the Patent Cooperation Treaty
 •         Assembly
 •         International Bureau
 •         Revisions
 •         Becoming Party to the Treaty
 •         Entry into Force; Effective Dates of Ratifications and Accessions
 •         Application of the Treaty to Existing Applications and Patents
 •         Reservations
 •         Denunciation of the Treaty
 •         Languages of the Treaty
 •         Signature of the Treaty
 •         Depositary; Registration
 •         Agreed Statements by the Diplomatic Conference regarding the Patent Law Treaty and the Regulations under the Patent Law Treaty
 •     A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés)~„A Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés
 •         Rövidített kifejezések
 •         Általános elvek
 •         A Szerződés hatálya alá tartozó bejelentések és szabadalmak
 •         Nemzetbiztonsági kivétel
 •         Bejelentési nap
 •         Bejelentés
 •         Képviselet
 •         Beadványok; címek
 •         Értesítések
 •         A szabadalom érvényessége; megsemmisítés
 •         A határidők elmulasztásának orvoslása
 •         A jogok újra érvénybe helyezése a Hivatal által megállapított kellő gondosság vagy nem szándékos mulasztás esetén
 •         Az elsőbbségi igény kijavítása vagy kiegészítése; az elsőbbségi igény orvoslása
 •         Végrehajtási Szabályzat
 •         A Párizsi Egyezményhez való viszony
 •         A Szabadalmi Együttműködési Szerződés felülvizsgálatának, kiegészítésének és módosításának hatása
 •         Közgyűlés
 •         Nemzetközi Iroda
 •         Felülvizsgálat
 •         A Szerződésben való részvétel
 •         Hatálybalépés; a megerősítés és a csatlakozás hatályossá válásának napja
 •         A Szerződés alkalmazása folyamatban lévő bejelentésekre és megadott szabadalmakra
 •         Fenntartások
 •         A Szerződés felmondása
 •         A Szerződés nyelvei
 •         A Szerződés aláírása
 •         Letéteményes; nyilvántartásba vétel
 •         A diplomáciai értekezlet által a Szabadalmi Jogi Szerződés és az ahhoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat vonatkozásában elfogadott nyilatkozatok