A fentiek hiteléül, az alulírott, erre kellően feljogosított meghatalmazottak aláírták ezt az Egyezményt.

Kelt Strasbourgban, 2001. november 8. napján angol és francia nyelven, amely szövegek mindegyike egyaránt hiteles, egy példányban, amelyet az Európa Tanács Levéltárában helyeznek letétbe. Az Európa Tanács főtitkára hiteles másolatokat továbbít az Európa Tanács minden tagállamának, az európai kulturális egyezmény többi részes felének, az Európai Közösségnek és az Egyezményhez történő csatlakozásra felhívott bármely más államnak.”

3. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E törvény 1-2. §-a az Egyezmény 20. cikk (1) bekezdésében meghatározottak szerint 2008. január 1-jén lép hatályba.

(3) E törvény végrehajtásához szükséges intézkedésekről a kultúráért felelős miniszter az informatikáért felelős miniszterrel közösen gondoskodik.