4. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

Osztály- és csoportlétszámok

A B

1 Intézménytípus/Oktatási forma Osztály- és csoportlétszámok

2 BA
minimum
BB
maximum
BC
átlag

3 Óvoda 13 25 20

4 Gyógypedagógiai osztály 5 13 9

5 Általános iskola 1-4. évfolyama 14 27 23

6 Általános iskola 5-8. évfolyama 14 27 23

7 Gimnázium és szakközépiskola 26 34 28

8 Hat és nyolc évfolyamos gimnázium 26 34 28

9 Szakiskola elméleti képzés 16 28 24

10 Szakközépiskola, szakiskola gyakorlati képzés 6 12 8

11 Alapfokú művészeti iskola, zeneművészeti ág 6 15 8

12 Alapfokú művészeti iskola, egyéb művészeti ág 8 20 10

13 Művészeti szakközépiskola közismereti 14 29 23

14 Művészeti szakközépiskola szakmai elmélet 6 12 10

15 Kollégiumi nappali foglalkozás 18 26 25

16 Kollégiumi éjszakai felügyelet épületenként és nemenként - 120 -

17 Hídprogram keretében szervezett osztály 8 10 9

5. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

Intézményvezető heti tanóráinak száma
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)

A B C D E

1 Intézménytípus legalább 450 fő gyermek-, tanulólétszám 200-449 fő
közötti
gyermek-,
tanulólétszám
50-199 fő
közötti
gyermek-,
tanulólétszám
50 fő alatti
gyermek-,
tanulólétszám

2 Óvoda 6 8 10 12

3 Általános iskola 2 4 6 8

4 Középfokú iskola 2 4 6 8

5 Kollégium 4 6 8 10

6 Kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő óvoda 4 6 8 10

7 Kizárólag sajátos nevelési igényű
tanulókat nevelő-
oktató általános iskola
2 4 6 8

8 Kizárólag sajátos nevelési igényű tanulókat nevelő-oktató középfokú iskola 2 4 6 8

9 Kizárólag sajátos nevelési igényű gyermekeket tanulókat nevelő-oktató kollégium 4 6 8 10

10 Alapfokú művészeti iskola 2 4 6 8

Az intézményvezető-helyettes, tagintézmény-vezető, intézményegység-vezető, tagintézményvezető-helyettes, intézményegységvezető-helyettes heti tanóráinak száma
(óvodapedagógus esetén óvodai foglalkozásainak száma)

A B C D E

1 Intézménytípus legalább 450 fő
gyermek-, tanulólétszám
200-449 fő
közötti
gyermek-,
tanulólétszám
50-199 fő
közötti
gyermek-,
tanulólétszám
50 fő alatti
gyermek-,
tanulólétszám

2 Óvoda 20 22 24 26

3 Általános iskola 4 6 8 10

4 Középfokú iskola 4 6 8 10

5 Kollégium 8 10 12 14

6 Kizárólag
sajátos nevelési
igényű
gyermekeket
nevelő óvoda
15 17 19 21

7 Kizárólag
sajátos nevelési
igényű
tanulókat
nevelő-oktató
általános iskola
4 6 8 10

8 Kizárólag
sajátos nevelési
igényű
tanulókat
nevelő-oktató
középfokú
iskola
4 6 8 10

9 Kizárólag sajátos nevelési
igényű gyermekeket, tanulókat
nevelő-oktató
kollégium
8 10 12 14

10 Alapfokú
művészeti
iskola
4 6 8 10

6. melléklet a 2011. évi CXC. törvényhez

Gyermekek, tanulók finanszírozott heti foglalkoztatási időkerete

A B C D E
1évfolyamgyermek, tanuló heti óraszámaosztályok heti időkerete
nemzetiségi iskolai nevelés-
oktatás többlet tanórai
foglalko-
zásainak száma


sajátos nevelési igényű tanulók heti
egészségügyi és pedagógiai célú
habilitációs, rehabilitációs tanórai
foglalkozásainak száma

2 BA test-
nevelés nélkül
BB test-
nevelés
BC órák test-
neve-
léssel
CA enge-
délye-
zett
CB a hittan többlet
óra-
kerete egy-
házi
intéz-
mé-
nyek-
ben
CC 6 és 8 évf. gimná-
zium több-
letórái
DA nemzetiség EA értel-
mi fogya-
tékos
EB gyen-
gén-
látó
EC vak, na-
gyot-
halló,
moz-
gás- és
be-
széd-
fogya-
tékos
EE siket és autista EF egyéb

3 óvoda 61 61 61 2

4 első évfolyam 20 5 25 52 1 2 3 7 8 10 3

5 második évfolyam 20 5 25 52 1 2 3 7 8 10 3

6 harmadik évfolyam 20 5 25 52 1 2 3 7 8 10 3

7 negyedik évfolyam 22 5 27 55 1 2 3 7 8 11 3

8 ötödik évfolyam 23 5 28 51 1 2 2 3 8 9 11 3

9 hatodik évfolyam 23 5 28 51 1 2 2 3 8 9 11 3

10 hetedik évfolyam 26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4

11 nyolcadik évfolyam 26 5 31 56 1 2 2 4 8 10 12 4

12 Nyelvi előkészítő és
Híd-
évfolyamok
25 5 30 56 2 3 4 9 10 13 4

13 kilencedik évfolyam 30 5 35 57 2 2 3 4 9 10 13 4

14 tizedik évfolyam 31 5 36 57 2 2 3 4 9 11 14 4

15 tizenegyedik évfolyam 30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5

16 tizenkettedik évfolyam 30 5 35 58 2 2 3 5 11 12 15 5