• 1991. évi XXXV. törvény
  • a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa Alapokmányának, valamint a KGST jogképességéről, kiváltságairól és mentességeiről szóló Egyezmény hatályon kívül helyezéséről1