• 1991. évi XLV. törvény
 • a mérésügyről1
 •         I. fejezet
 •         Általános rendelkezések
 •             A törvény hatálya
 •             Mérésügy, mérésügyi szervezet
 •             Hatáskör és illetékesség
 •             A mérésügyi szervezet feladata
 •         II. fejezet
 •         Mértékegységek
 •         III. fejezet
 •         Joghatással járó mérés és eszközei
 •         IV. fejezet
 •         Kötelező hitelesítésű mérőeszközök
 •             Hitelesíttetési kötelezettség, felmentés
 •             Hitelesítési engedély, típusvizsgálat
 •             Hitelesítési eljárás
 •         V. fejezet
 •         Feljogosítás kalibrálásra (akkreditálás)
 •         VI. fejezet
 •         Mérésügyi ellenőrzés
 •         VII. fejezet
 •         Vegyes rendelkezések
 •             Hitelesített mérőeszközök használata
 •             Mérésügyi díjak
 •         VIII. fejezet
 •         Záró rendelkezések
 •     1. számú melléklet a mérésügyről szóló XLV. törvényhez
 •     Törvényes mértékegységek
 •         I. fejezet
 •         A Nemzetközi Mértékegység-rendszer alap- és kiegészítő egységei
 •         II. fejezet
 •         A Nemzetközi Mértékegység-rendszer származtatott egységei
 •         III. fejezet
 •         A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, korlátozás nélkül használható törvényes mértékegységek
 •             Térfogat
 •             Síkszög
 •             Tömeg
 •             Idő
 •             Sebesség
 •             Munka, energia
 •             Hőmérséklet
 •         IV. fejezet
 •         A Nemzetközi Mértékegység-rendszeren kívüli, kizárólag meghatározott szakterületen használható törvényes mértékegységek
 •             Hosszúság
 •             Terület
 •             Síkszög
 •             Tömeg
 •         Nyomás
 •             Energia
 •             Teljesítmény
 •     2. számú melléklet a mérésügyről szóló XLV. törvényhez
 •     TANÚSÍTÓ JELEK
 •         1. Használati etalon hitelességének tanúsítása
 •         2. Használati mérőeszköz hitelességének tanúsítása
 •         3. A mérésügyi feladat elvégzése időpontjának külön bélyegzéssel való tanúsítása (évszámbélyegzés)
 •         4. Mérőeszköz-minősítő vizsgálat elvégzésének tanúsítása