• 1992. évi LXIII. törvény
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról1
 •         I. fejezet
 •                 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 •                 A törvény célja
 •                 Értelmező rendelkezések
 •         II. fejezet
 •                 A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
 •                 Adatkezelés
 •                 Az adatkezelés célhoz kötöttsége
 •                 Az adatok minősége
 •                 Adattovábbítás, az adatkezelések összekapcsolása
 •                 Adattovábbítás külföldre
 •                 Adatbiztonság
 •                 Az érintettek jogai és érvényesítésük
 •                 Bírósági jogérvényesítés
 •                 Kártérítés
 •         III. fejezet
 •                 A KÖZÉRDEKŰ ADATOK NYILVÁNOSSÁGA
 •         IV. fejezet
 •                 AZ ADATVÉDELMI BIZTOS
  ÉS AZ ADATVÉDELMI NYILVÁNTARTÁS
 •                 Adatvédelmi biztos
 •                 Adatvédelmi nyilvántartás
 •                 Adatvédelmi iroda
 •         V. fejezet
 •                 KÜLÖNLEGES RENDELKEZÉSEK
 •                 Személyes adatok feldolgozása és felhasználása
  kutatóintézetben
 •         VI. fejezet
 •                 ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •                 Módosuló jogszabályok
 •                 Hatálybalépés