A 22. Cikkhez:

Magyarország kinyilvánítja, hogy nem fogja automatikusan tájékoztatni a többi Szerződő Felet az e Cikkben említett büntető ítéletekről és az ezt követő intézkedésekről.

A 24. Cikkhez:

Az egyezmény alkalmazása szempontjából Magyarországon igazságügyi hatóságként a büntetőbíróságokat, az ügyészségeket, az Igazságügyi Minisztériumot és a Legfőbb Ügyészséget kell tekinteni.

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Az egyezményt, valamint a kiegészítő Jegyzőkönyvet 1993. október 11. napjától kezdődően kell alkalmazni.

(2) Az egyezmény 26. Cikk 1. bekezdésére, valamint az európai kiadatási egyezmény 28. Cikk 1. bekezdésére tekintettel 1993. október 11. napján hatályát veszíti:

- az 1976. évi 17. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-osztrák bűnügyi jogsegélyszerződés, a 9. és 10. Cikk kivételével,

- az 1981. évi 10. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-olasz kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezmény a 25. Cikk (2) bekezdés, a 27. Cikk (1)-(3) bekezdés, valamint a 36-40. Cikkek kivételével,

- az 1981. évi 21. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-görög polgári és bűnügyi jogsegélyszerződés I. Fejezetének a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó rendelkezései a 17. Cikk kivételével, és IV. Fejezetének 32-47. és 49-51. Cikkei,

- az 1982. évi 3. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a polgári és a családjogi jogsegélyről, a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, valamint a bűnügyi jogsegélyről és a kiadatásról szóló magyar-francia szerződés 29-30., valamint 32-42. és 44-65. Cikkei,

- az 1982. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-finn polgári családjogi és bűnügyi jogsegélyszerződés I. Fejezetének a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó rendelkezései a 7. Cikk (1) bekezdés kivételével, valamint a 27. Cikke,

- az 1983. évi 28. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-belga kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezmény 23-32. és 34-35. Cikkei,

- az 1986. évi 7. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-svéd bűnügyi jogsegélyszerződés, a 4. Cikk 3. bekezdésének és a 11. Cikk 1. bekezdésének a nyelvhasználatra vonatkozó rendelkezéseinek kivételével,

- az 1988. évi 7. törvényerejű rendelettel kihirdetett magyar-spanyol kiadatási és bűnügyi jogsegélyegyezmény, a 36. Cikknek a bűnügyi jogsegély során használandó nyelvek meghatározására vonatkozó rendelkezéseinek kivételével,

- az 1991. évi LXI. törvénnyel kihirdetett magyar-csehszlovák jogsegélyszerződés Első Részének (1., 2. és 4-19. Cikkek) a bűnügyi jogsegélyre vonatkozó rendelkezései, továbbá a szerződés Harmadik Részének II. Fejezete (73-88. Cikkek) és a Harmadik Rész III. Fejezetének a kiadatásra vonatkozó rendelkezései.