• 1997. évi XV. törvény
  • a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről1
  •     „EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
  •         Preamble
  •         PART I
  •             Constitutional and legal foundation for local self-government
  •             Concept of local self-government
  •             Scope of local self-government
  •             Protection of local authority boundaries
  •             Appropriate administrative structures and resources for the tasks of local authorities
  •             Conditions under which responsibilities at local level are exercised
  •             Administrative supervision of local authorities’ activities
  •             Financial resources of local authorities
  •             Local authorities’ right to associate
  •             Legal protection of local self-government
  •         PART II
  •         Miscellaneous provisions
  •             Undertakings
  •             Authorities to which the Charter applies
  •             Provision of information
  •         PART III
  •             Signature, ratification and entry into force
  •             Territorial clause
  •             Denunciation
  •             Notifications
  •     HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA
  •         Preambulum
  •         I. RÉSZ
  •             A helyi önkormányzás alkotmányos és jogi megalapozása
  •             A helyi önkormányzás fogalma
  •             A helyi önkormányzás terjedelme
  •             A helyi önkormányzat határainak védelme
  •             A helyi önkormányzatok feladatainak megfelelő igazgatási szervezetek és források
  •             A helyi feladatok gyakorlásának feltételei
  •             A helyi önkormányzatok tevékenységének államigazgatási felügyelete
  •             A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásai
  •             A helyi önkormányzat egyesülési joga
  •             A helyi önkormányzás jogi védelme
  •         II. RÉSZ
  •         VEGYES RENDELKEZÉSEK
  •             Kötelezettségvállalások
  •             A Charta hatálya alá tartozó szervek
  •             Információadási kötelezettség
  •         III. RÉSZ
  •             Aláírás, megerősítés és hatálybalépés
  •             Területi záradék
  •             Felmondás
  •             Értesítések