• 1997. évi XV. törvény
 • a Helyi Önkormányzatok Európai Chartájáról szóló, 1985. október 15-én, Strasbourgban kelt egyezmény kihirdetéséről1
 •     „EUROPEAN CHARTER OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
 •         Preamble
 •         PART I
 •             Constitutional and legal foundation for local self-government
 •             Concept of local self-government
 •             Scope of local self-government
 •             Protection of local authority boundaries
 •             Appropriate administrative structures and resources for the tasks of local authorities
 •             Conditions under which responsibilities at local level are exercised
 •             Administrative supervision of local authorities’ activities
 •             Financial resources of local authorities
 •             Local authorities’ right to associate
 •             Legal protection of local self-government
 •         PART II
 •         Miscellaneous provisions
 •             Undertakings
 •             Authorities to which the Charter applies
 •             Provision of information
 •         PART III
 •             Signature, ratification and entry into force
 •             Territorial clause
 •             Denunciation
 •             Notifications
 •     HELYI ÖNKORMÁNYZATOK EURÓPAI CHARTÁJA
 •         Preambulum
 •         I. RÉSZ
 •             A helyi önkormányzás alkotmányos és jogi megalapozása
 •             A helyi önkormányzás fogalma
 •             A helyi önkormányzás terjedelme
 •             A helyi önkormányzat határainak védelme
 •             A helyi önkormányzatok feladatainak megfelelő igazgatási szervezetek és források
 •             A helyi feladatok gyakorlásának feltételei
 •             A helyi önkormányzatok tevékenységének államigazgatási felügyelete
 •             A helyi önkormányzatok pénzügyi forrásai
 •             A helyi önkormányzat egyesülési joga
 •             A helyi önkormányzás jogi védelme
 •         II. RÉSZ
 •         VEGYES RENDELKEZÉSEK
 •             Kötelezettségvállalások
 •             A Charta hatálya alá tartozó szervek
 •             Információadási kötelezettség
 •         III. RÉSZ
 •             Aláírás, megerősítés és hatálybalépés
 •             Területi záradék
 •             Felmondás
 •             Értesítések