• 1999. évi LXXVI. törvény
 • a szerzői jogról1
 •     ELSŐ RÉSZ
 •     ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 •         I. Fejezet
 •         BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
 •             A szerzői jogi védelem tárgya
 •             A törvény hatálya
 •             A szerzői jog
 •             Közös művek
 •             Gyűjteményes mű
 •             Név nélkül vagy felvett néven nyilvánosságra hozott mű
 •             A szerzői jogok keletkezése, a szerzői jogok a vagyoni forgalomban
 •         II. Fejezet
 •         SZEMÉLYHEZ FŰZŐDŐ JOGOK
 •             A mű nyilvánosságra hozatala
 •             A név feltüntetése
 •             A mű egységének védelme
 •             A személyhez fűződő jogok gyakorlása
 •         III. Fejezet
 •         VAGYONI JOGOK
 •             A vagyoni jogokra vonatkozó általános szabályok
 •             A többszörözés joga
 •             A terjesztés joga
 •             A nyilvános előadás joga
 •             A mű nyilvánossághoz való közvetítésének joga
 •             Az átdolgozás joga
 •             Munkaviszonyban vagy más hasonló jogviszonyban létrehozott mű
 •             A védelmi idő
 •         IV. Fejezet
 •         A SZABAD FELHASZNÁLÁS ÉS A SZERZŐI JOG MÁS KORLÁTJAI
 •             Általános szabályok
 •             A szabad felhasználás esetei
 •         V. Fejezet
 •         A FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉSEK
 •             A felhasználási szerződések általános szabályai
 •             Kiadói szerződés
 •     MÁSODIK RÉSZ
 •     EGYES MŰFAJOKRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
 •         VI. Fejezet
 •         A SZÁMÍTÓGÉPI PROGRAMALKOTÁS (SZOFTVER)
 •         VII. Fejezet
 •         ADATTÁR
 •         VIII. Fejezet
 •         A REKLÁMOZÁS CÉLJÁRA MEGRENDELT MŰ
 •         IX. Fejezet
 •         FILMALKOTÁSOK ÉS MÁS AUDIOVIZUÁLIS MŰVEK
 •             Általános szabályok
 •             A megfilmesítési szerződés
 •         X. Fejezet
 •         KÉPZŐMŰVÉSZETI, FOTÓMŰVÉSZETI, ÉPÍTÉSZETI, IPARMŰVÉSZETI ÉS IPARI TERVEZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁSOK, MŰSZAKI LÉTESÍTMÉNYEK TERVEI
 •             Személyhez fűződő jogok
 •             A szabad felhasználás esetei
 •             A kiállítás joga
 •             A követő jog
 •             Egyéb rendelkezések
 •     HARMADIK RÉSZ
 •     SZOMSZÉDOS JOGOK
 •         XI. Fejezet
 •         A SZERZŐI JOGGAL SZOMSZÉDOS JOGOK VÉDELME
 •             Az előadóművészek védelme
 •             A hangfelvételek előállítóinak védelme
 •             A rádió- és televízió-szervezetek védelme
 •             A filmek előállítóinak védelme
 •             A szerzői jog és a szomszédos jogok viszonya
 •             A védelmi idő
 •     NEGYEDIK RÉSZ
 •     KÖZÖS JOGKEZELÉS ÉS A JOGSÉRTÉS KÖVETKEZMÉNYEI
 •         XII. Fejezet
 •         A SZERZŐI ÉS A SZOMSZÉDOS JOGOK KÖZÖS KEZELÉSE
 •             Közös jogkezelés
 •             Nyilvántartás a közös jogkezelő szervezetekről
 •             A közös jogkezelés általános szabályai
 •             A közös jogkezelés felügyelete
 •         XIII. Fejezet
 •         A SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉNEK KÖVETKEZMÉNYEI
 •             Polgári jogi jogkövetkezmények
 •             Védelem a műszaki intézkedések megkerülésével szemben
 •             A jogkezelési adatok védelme
 •             A szerzői jog megsértésének vámjogi következményei
 •             Jogkövetkezmények felhasználási engedély esetén
 •             A szomszédos jogok megsértésének következményei
 •     ÖTÖDIK RÉSZ
 •     VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •         XIV. Fejezet
 •         JÁRULÉKFIZETÉS A VÉDELMI IDŐ ELTELTE UTÁN
 •         XV. Fejezet
 •         A SZERZŐI JOGI JOGVITÁK RENDEZÉSÉBEN KÖZREMŰKÖDŐ SZERVEZETEK
 •             Szerzői jogi szakértő testület
 •             Egyeztető testület
 •         XVI. Fejezet
 •         ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
 •             A szerzői jog más jogosultjai
 •             A törvény hatálybalépésére vonatkozó és az átmeneti rendelkezéseket megállapító szabályok
 •             Hatályukat vesztő rendelkezések
 •             Módosuló rendelkezések
 •             Felhatalmazások
 •             Az Európai Közösségek jogszabályaihoz való közelítés